Všechny vítězné organizace získaly unikátní trofej a finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na svoji činnost; vítěz Ceny veřejnosti získal navíc ještě 52 184,- Kč, které mu „vyšlapali“ příznivci na speciálním rotopedu charitativní akce Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem před začátkem akce.

  • Titul Malá neziskovka získala organizace I MY, o.p.s., z jihočeské Soběslavi.
  • Titul Střední neziskovka získalo Portimo, o.p.s., z Nového Města na Moravě.
  • Titul Velká neziskovka obdržela Diecézní charita Brno.
  • Cenu veřejnosti a srdce veřejnosti si v letošním roce vydobyla MŠ a ZŠ Nona z Nového Města nad Metují (získala 2246 hlasů)

neziskovka roku

Informace o organizacích:

I MY, O.P.S.

Koordinátorka střediska I MY, o. p. s., Klára Csirková k získání titulu Malá neziskovka 2016

dodává: „Jsme překvapení, velice potěšení a je to pro nás určitá satisfakce a potvrzení toho, že svoji práci děláme dobře.

I MY pomáhá rodinám dětí s postižením a ohroženým vývojem v Jihočeském kraji a usiluje o to, aby společnost lépe porozuměla jejich situaci. Hlavní náplní je terénní služba raná péče, pro rodiny dětí od narození do 7 let věku – poradkyně rané péče jezdí za dětmi a společně s rodiči hledají cesty, jak dítě rozvíjet. I MY podporuje rodinu, aby náročné období zvládla, půjčuje pomůcky a hračky, propojuje rodiče s odborníky. Organizuje pobyty a setkávání pro rodiny a pro širokou veřejnost pak zážitkové a benefiční akce.

PORTIMO, O.P.S.

Ředitelka Portima, o. p. s., Ruth Šormová k získání titulu Střední neziskovka 2016 říká: „Doufáme, že ocenění zvýší naše renomé v dobrém slova smyslu, protože se setkáváme nezřídka s názorem, že neziskovka rovná se amatérská činnost.“

Obecně prospěšná společnost PORTIMO podporuje děti, mládež i dospělé v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb (nízkoprah, občanská poradna, osobní asistence, raná péče, sociálně aktivizační služby), které respektují jedinečnost každého člověka, jsou profesionální a diskrétní. Nabízí také preventivní a dobrovolnické programy. Poskytuje otevřené informace, chce být přirozenou součástí života místní komunity. Sídlí v Novém Městě na Moravě v Kraji Vysočina. Mottem organizace je: POMÁHÁME TAM, KDE JE TŘEBA…

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

PR manažerka Diecézní charity Brno Diana Tuyet-Lan Kosinová k získání titulu Velká neziskovka 2016 doplňuje: „Ta cena patří zejména lidem, se kterými pracuji. Projít hodnocením v Neziskovce roku byla pro nás velká zkušenost i proto, že po 25 letech fungování jsme hodnotili naši činnost a říkali jsme si, jestli jdeme správným směrem. Myslím si, že Neziskovka roku je velkou zpětnou vazbou a sebereflexí pro každou organizaci.“

Příběh Diecézní charity Brno začal před 25 lety, kdy dobrovolníci začali znovuobnovovat její aktivity po násilném přerušení činnosti za totalitního režimu. Ve svých začátcích měla jednoho zaměstnance, který ji do dnešních dní vede. Dnes pomáhá 55 000 lidí v nouzi ročně – seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi, nevyléčitelně nemocným, lidem s postižením, cizincům či menšinám, chudým rodinám ad. Poskytuje sociální služby a zdravotní péči prostřednictvím 130 služeb a zařízení, 1 300 pracovníků a 13 000 dobrovolníků po celém Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina.

MŠ A ZŠ SPECIÁLNÍ NONA, O.P.S.

Ředitelka MŠ a ZŠ speciální Nona, o. p. s., Milena Liskovská Turková k získání Ceny veřejnosti dodává: „Mám nesmírnou radost. Cena veřejnosti pro nás znamená, že o nás veřejnost ví a že nějakým způsobem snad dobře pracujeme s našimi dárci, kteří nás také podpořili.“

Jde o mateřskou školu a základní školou speciální pro děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Kromě klasické výuky žákům nabízíme metodu snoezelen, bazální stimulace, canisterapii, logopedii, fyzioterapii, ergoterapii, nácvik praktických dovedností ve cvičné kuchyni a v keramické dílně.

Reklama