Metastatické kostní postižení je velmi častou komplikací u lidí s pokročilým nádorovým onemocněním. Kost je nejvíce frekventovaným místem metastazování nádorových onemocnění a více než 70 % pacientů se zhoubným nádorem umírá s postižením kostry. Kostní metastázy se nejčastější objevují u pacientů s mnohočetným myelomem, karcinomem prostaty a prsu, časté jsou však i u pacientů s karcinomem plic, močového měchýře a štítné žlázy. Kostní postižení je přítomné až u 75 % pacientů, kteří zemřou na rakovinu prostaty.

Frekvence výskytu kostních metastáz

Typ karcinomu / Frekvence kostních metastáz

Mnohočetný myelom / 95–100 %
Karcinom prostaty / 65–75 %
Karcinom prsu / 65–75 %
Karcinom močového měchýře / 40–70 %
Karcinom plic / 30–40 %
Karcinom štítné žlázy / 25–60 %
Karcinom ledvin / 20–25 %

Zdroj: Česká onkologická společnost

zádaKostní metastázy zhoršují kvalitu života i šanci na přežití a jejich léčba je mnohdy nákladnější než u samotného primárního onemocnění. Pro nemocného je výskyt kostních metastáz nepříznivou prognózou, zhoršuje totiž šanci pacienta na úplné vyléčení onkologického onemocnění. Kostní metastázy se mohou objevit v jakékoliv kosti, ale nejčastěji se vyskytují v oblasti pánve a páteře. V důsledku destrukce kostní tkáně dochází k narušení integrity kosti. Narušená kostní tkáň způsobuje bolest a často i zlomeniny. „Především patologické zlomeniny významně zvyšují riziko úmrtí. U pacientů s rakovinou prostaty je vyšší riziko úmrtí o 23 %,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Kostní nádory jsou nebezpečná onemocnění zejména z hlediska jejich diagnostikování a mohou být první známkou toho, že máte rakovinu. Signálem může být dlouhotrvající tupá nebo krátkodobá vystřelující bolest, dále zduření kosti a také mírně zvýšená tělesná teplota. Někdy kostní nádor vypadá jako bolestivý výrůstek na povrchu kosti. Pacient se cítí být celkově nemocen, ztrácí chuť k jídlu, hubne, potí se a celkově se potýká s tělesnou slabostí. Velmi nebezpečný je z hlediska pacienta stav, kdy se nádor rozšíří do páteřních obratlů.

Tam totiž může svým růstem působit stlačení míchy, což se může projevit různými příznaky:

  • bolestí v zádech,
  • ztrátou citlivosti v oblasti dolních končetin,
  • ztrátou síly dolních končetin,
  • inkontinencí (mimovolný únik) moči či stolice nebo problémy s močením.

„Jestliže u sebe pozorujete tyto příznaky, je to důvod ihned navštívit lékaře. Jestliže není zabezpečena okamžitá léčba kostních komplikací, může dojít k trvalému a nezvratnému ochrnutí,“ varuje prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Nejlepší prevencí vzniku kostních metastáz je včasná diagnóza zhoubného onemocnění prostaty. Pokud již kostní metastázy vzniknou, pak se jejich léčba děje v rámci systémové terapie - hormonální léčby či chemoterapie. Ale na každou z těchto léčebných metod po čase vznikne u pacienta rezistence a stane se neúčinnou. „Nejlepší prevencí kostních komplikací je včasné nasazení biologické léčby, optimálně hned po zjištění kostního metastatického postižení,“ uzavírá prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
- uznávaný odborník v oblasti léčby nádorových onemocnění mužského pohlavního ústrojí a močového traktu
- předseda České urologické společnosti a od roku 2009 přednosta urologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole
a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Reklama