Na počátku třetího tisíciletí má stále více párů problémy s početím a většina z nich se zákonitě obrací s nadějí k lékařům.

 

Od prvního narození dítěte ze zkumavky v roce 1978 udělala lékařská věda obrovský pokrok a léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce v současné době představuje velmi dynamickou a progresivní oblast moderní medicíny.

 

V současné době se odhaduje, že každý šestý český pár ve fertilním věku má problémy s početím dítěte. Experti se navíc domnívají, že problém neplodnosti se bude dále zhoršovat. Podle některých pesimistických odhadů se během následujících dvou dekád může počet dvojic se sníženou plodností dokonce zdvojnásobit. V takovém případě by pomoc odborníků potřeboval již téměř každý třetí pár.

 

Důvodů ke zhoršování plodnosti je hned několik. Na prvním místě stojí odkládání mateřství do pozdějšího věku, především z důvodů budování kariéry. Na plodnost však mají negativní vliv také chlamydiové infekce a postupující snižování kvality i množství mužských spermií, které je vnímáno jako jakási civilizační daň.

 

Příčina neplodnosti je v současnosti rovnoměrně rozdělena mezi oba partnery – ve čtyřiceti procentech případů bývá za neplodnost zodpovědná žena, v dalších čtyřiceti pak muž. Dvacet procent příčin neplodnosti zůstává nevysvětleno. Důležité však je, že všechny typy neplodnosti mohou být léčeny. Techniky asistované reprodukce umožňují vyřešit potíže s plodností i u mužů, jejichž semeno neobsahuje dostatek kvalitních spermií.

 

Současný kvalifikovaný odhad hovoří o tom, že každý rok se v ČR rodí více než 2500 novorozenců po IVF a ICSI. Tento počet není v žádném případě zanedbatelný, protože tvoří více než tři procenta z celkového počtu narozených dětí. Pokud k tomu připočteme děti narozené po dalších metodách léčby neplodnosti jako jsou inseminace, hormonální podpora ovulace nebo malé chirurgické výkony na vejcovodech, pak se procento dětí narozených po léčbě neplodnosti vyšplhá na 5–10 % všech v Česku narozených dětí.

 

  • IVF = in vitro fertilizace. Po hormonální stimulaci ovárií se odebraná vajíčka oplodní v laboratoři spermatem partnera a vybraná embrya (zpravidla 1 až 2) se přenesou do dělohy (tzv. embryotransfer). Embrya, která nejsou transferována do dělohy, mohou být zamrazena pro eventuální pozdější použití v dalším IVF‑cyklu.

 

  • ICSI = intracytoplazmatická injekce spermie. Jedná se o mikromanipulační techniku, kdy pod speciálním mikroskopem je mikropipetou přenesena do vajíčka jedna spermie. Metoda znamená řešení pro nejzávažnější případy mužské neplodnosti, dále se používá u imunologických příčin neplodnosti, u snížené kvality či počtu vajíček a v dalších speciálních případech.

 

V ČR pracuje v současné době 24 IVF­‑center, která navštíví několik desítek tisíc párů ročně, z nichž přibližně deset tisíc párů podstoupí léčbu. Lékaři v IVF‑centrech vlastně podávají pomocnou ruku přírodě a pomáhají připravit vajíčka a spermie tak, aby měly větší naději splynout. Proto se taková léčba nazývá asistovaná reprodukce či asistované početí.

 

Více informací najdete na internetových stránkách www.neplodnost.cz.

 

Reklama