Jak postupovat, abychom neztratili výhody životního pojištění a zbytečně se nepoškodili?

Platíte si životní pojištění nebo vám na něj přispívá zaměstnavatel? Jste zvyklí si každý rok na životní pojištění odečítat ze základu daně 12 000 Kč? Od 1. 1. 2015 bude muset vaše pojistná smlouva splňovat novou podmínku pro uplatnění daňových výhod. Nově nebude umožňovat mimořádné výběry. Pokud budete chtít i nadále odečítat „životko“ z daní, budete si muset nechat převést stávající smlouvu na nové podmínky. Pojišťovna vám zašle včas veškeré informace. Důkladně si je prostudujte a postupujte podle jejich pokynů. 

spoření

Dejte pozor i na nabádání k předčasnému ukončení smlouvy nepoctivými finančními poradci. Ne všichni poradci myslí na vaše dobro a motivace kvůli provizím za uzavření nové smlouvy je silná. „V žádném případě nedoporučujeme předčasně ukončovat smlouvy životního pojištění. Téměř vždy je to pro klienta nevýhodné,“ varuje Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven a uvádí možné dopady: „Při předčasném ukončení smlouvy je vypláceno odkupné, které je zejména v prvních letech trvání smlouvy vždy nižší než hodnota pojištění. Klienti musí také doplatit všechny částky odečtené od daňového základu v předchozích letech a přijdou i o vyšší garantovaný výnos z minulosti, na který při současné výši úrokových sazeb nedosáhnou.“

V současné době je evidováno přibližně 6 360 873 smluv na životní pojištění. Z toho aktuálně splňuje podmínky daňového odpočtu 3 382 122 smluv. Tyto změny budou tedy aktuální pro asi padesát procent klientů pojišťoven, kteří mají platnou smlouvu na životní pojištění.

  • Nově bude daňová výhoda zachována pouze těm, kteří využívají životní pojištění jako ochranu před riziky a vytváří si finanční rezervy na stáří. Klienti budou moci i nadále využívat daňové zvýhodnění. K současným podmínkám, jimiž je dovršení 60 let věku klienta v okamžiku plnění a doba trvání pojištění delší než 60 měsíců, však od Nového roku přibude i ta, že nebude v průběhu pojištění možné provádět mimořádný výběr.
  • Pokud si pojištění převedou pojistnou smlouvu na nový režim tak, aby splňovala podmínku daňové uznatelnosti, zůstanou jim zachovány daňové výhody. Mohou si odečítat ze základu daně až 12 000 Kč ročně a přijímat příspěvky od zaměstnavatele.
  • Klienti si také mohou ponechat stávající pojistnou smlouvu beze změny. Budou moci i nadále využívat mimořádné výběry, ale na takovou smlouvu již nebude možno čerpat daňové výhody. Zaměstnavatel sice na takovou smlouvu může dále přispívat, ale je povinen z něho platit sociální a zdravotní pojištění a zahrnout ho zaměstnanci do základu daně z příjmu.
  • V případě, že klient chce mít možnost mimořádného výběru a zároveň čerpat daňové výhody, je pro něj nejlepším řešením ponechat si původní smlouvu ve stávajícím režimu a uzavřít si novou smlouvu, která bude splňovat podmínky pro čerpání daňové výhody a na niž může přispívat jeho zaměstnavatel.
  • Cílem úpravy novely je zamezit zneužívání soukromého životního pojištění (SŽP) jako alternativy ke mzdám bez povinnosti odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Mimořádné výběry byly využívány některými zaměstnavateli jako forma odměny k platu.
Reklama