Myslíte si, že když máte chřipku, je to proto, že váš organismus napadly nějaké viry? A že za angínu můžou bakterie? Chyba lávky! To vám vaše psýché dává na vědomí, co děláte ve svém životě špatně! Aspoň to tvrdí autoři knihy Nemoc jako cesta, Thorwald Dethlefsen a Rüdiger Dahlke.

Vnitřní já k nám promlouvá
Nemoc není podle těchto autorů čímsi, co přichází víceméně zvenčí, ale ani následkem životního stylu ve fyzickém slova smyslu. Je následkem stavu naší duše a naše vnitřní já se nám tak snaží sdělit, co bychom měli na svém životě změnit. Tak třeba takové banální nachlazení nebo chřipka - za ty může přepracovanost a přílišné věnování se vnějším věcem - naše psýché s jejich pomocí vyjadřuje potřebu stažení se a samoty - obrazně řečeno touhu se na všechno vykašlat. Chřipka nás totiž právě k tomuto nutí - odděluje nás od lidí, ztěžuje nám komunikaci a v podstatě nás nutí k samotě a klidu. Když ovšem neuposlechneme, můžeme skončit mnohem hůř...

Alergie je potlačená agrese
Například takové průduškové astma - to je způsobeno snahou brát bez dávání, nevědomou agresí, mocenskými nároky nebo pocitem bezvýznamnosti a odmítáním temných stránek života. Je jenom div, že na něj netrpí všichni politici. Alergie zase koření v potlačení agresivity, vyhýbání se určitým oblastem života (jakým oblastem se vyhýbáte, na to poukazují jednotlivé alergeny - třeba zvířecí srst může být alergenem pro ty, kteří se vyhýbají sexu), skryté manipulaci okolím a neschopnosti lásky a vpouštění jiných lidí do "své" zóny. Nejrůznější infekce jsou pak způsobeny vnitřními konflikty, prožívanými v těle - oblast těla, v níž probíhá infekce, přitom symbolizuje téma konfliktu. Dýchání vůbec souvisí s přijímáním a dáváním, s mezilidským kontaktem a se svobodou.

Nemůžete něco spolknout?
Máte snad nějaké potíže s trávením? Potom pozor na přemýšlení a duševní práci! Záliba v konzervovaných potravinách prý svědčí o konservatismu, stejně jako láska k černému neslazenému čaji, bojácní lidé prý vyhledávají jídla dietní, ti, co se obávají jíst jádra, se ve skutečnosti bojí problémů, a máte-li fóbii z rybích kostí, obáváte se ve skutečnosti agrese. A pozor, stravujete-li se makrobioticky, obáváte se lásky a přijímání od jiných! Potíže se zuby svědčí pro agresi, skřípání zuby pak pro agresi bezmocnou. Dásně symbolizují vitalitu, důvěru a sebejistotu, a potíže s nimi nedostatek těchto složek. Máte-li například angínu a problémy s polykáním, je to proto, že něco nemůžete nebo nedokážete spolknout.

Strachy se po...
Nevolnost a zvracení znamenají, že nedokážete něco akceptovat. Potíže se žaludkem svědčí o neschopnosti něco strávit a o neschopnosti agrese, slabý žaludek pro změnu znamená touhu po dětství a přání být milován a opatrován. Problémy s tenkým střevem signalizují přílišnou analytičnost a kritičnost a existenciální obavy. Naopak o malé kritičnosti svědčí mastná stolice. Průjem je znamením strachu a stažení se, zácpa zas neochoty dávat a potlačení obsahů nevědomí. Zánět a krev ve stolici nás upozorňují na neochotu přijmout život, zatímco problémy se slinivkou břišní jsou způsobeny tím, že hledáme ve sladkostech náhradu za lásku. Cukrovka prý svědčí o neschopnosti lásku přijímat, zatímco nechutenství o strachu ze života a pudů.

Migréna je vlastně orgasmus
Krátkozrací lidé jsou prý příliš zahledění do sebe, dalekozrací zase postrádají rozhled. A pozor, milé ženy, bolesti hlavy jsou způsobeny přepínáním myšlení, perfekcionismem a ctižádostí, tvrdohlavostí a pokusem nahradit jednání přemýšlením. A migréna, to je prosím orgasmus prožívaný v hlavě a postrádaný tam, kde má být prožíván!

AIDS je nemocná láska
Myslíte-li si, že alespoň nějaký ten podvrknutý kotník či zlomenina mají jasnou příčinu, pak se pletete! Potíže s klouby prý svědčí o ustrnutí na tématu a zbabělém setrvání ve středu, zatímco mechanické poškození je způsobeno přehnaným zatížením jednoho pólu. Revmatické nemoci způsobuje přehnaná svědomitost a perfekcionalismus, rakovinu neschopnost lásky a zapojení do celku a AIDS není následkem rizikového sexu, ale nemocné lásky - neschopnosti odevzdání se a otevřenosti.

Nemoci tedy nejsou něčím, co se nám přihodí, ale naopak, jsou výzvou - cestou - nebo spíše jakýmisi ukazateli na cestě, dopravním značením našeho života. A pouze budeme-li jim naslouchat, můžeme dosáhnout zdraví.

Připadá Vám teorie nemocí jako zpráv Vašeho nitra nesmyslná, nebo na tom něco je? Zažila jste někdy nějakou nemoc nebo nehodu, která skutečně jako by Vám něco naznačovala? Sedí na Vás některá z výše uvedených diagnóz? Nebo naopak vůbec ne? Míváte migrény?

(soutěž: migréna)

Reklama