Dnes uzavřeme kapitolu středověkých mágů a čarodějů. Poslední, o kom si povíme, bude německý mág a učenec Heinrich Cornelius, který dal sám sobě nové jméno Agrippa von Nettesheim.

aghr

Agrippa a jeho nesmírný intelektuální záběr

knihaNarodil se roku 1486 v Kolíně nad Rýnem. Do podvědomí vstoupil svým ojedinelým literárním dílem, knihou, nazvanou De Occulta Philosophia sive Magia, kterou napsal v roce 1510 a ze které její obrovský rozsah a poměrně dobrá srozumitelnost učinily jednu z nejdůležitějších knih o magii vůbec.

Agrippa hodně cestoval po Evropě, působil také v Paříži. Leckde zakládal tajné společnosti a získal pověst černého mága a kouzelníka, kterého všude provází zlý duch v podobě psa. Jeho intelektuální záběr byl ovšem nesmírný. Působil jako astrolog, lékař, právník, mimoto zkoumal i všechny tehdy známými druhy magie. Zabýval se také numerologií, věštěním, přírodní magií a pokusy o ovládnutí andělů a démonů prostřednictvím rituální magie. Přinášel návody, jak přivolávat dobré duchy a jak přemoci duchy zlé. Zkoumal a psal o astrálním neboli éterickém těle, které opouští reálné lidské tělo, aby pochopilo prostor a čas.

Vášnivá touha na sebe soustřeďuje vliv Venuše

Jako řada jiných mágů té doby rozlišoval Agrippa mezi dobrou, blahodárnou magií, což je jeho magie vlastní, a její ďábelskou variantou. Jeho cílem jako mága bylo ovládnout přírodu, přemoci nebesa a vystoupit nad anděly až k opravdovému Archetypu.

Agrippa si byl vědom všech psychologických aspektů magie. Lidské city byly podle něho v souladu se systémem pracujícím na základě shod. Tak třeba vášnivě pociťovaná nenávist podle něho přivolává energii Marsu, kdežto vášnivá touha na sebe soustřeďuje vliv Venuše.

Démoni

V době Agrippy, a ještě i sto let poté, kolovala řada různých učebnic magie. K nejznámějším patří již zmíněná Agrippova Okultní filosofie a nebo také kniha Lemegeton či Šalamounův menší klíč, který obsahuje spoustu zaříkávání k vyvolání a ovládnutí 72 hlavních démonů. Ve všech knihách se uvádí také jejich vzhled, „hodnosti“ a znaky.

Slovo démon pochází z řeckého slova daimón, původně značícího osud a pak hlas zlého ducha. Démony jsou označování padlí andělé, kteří se definitivně rozhodli pro zlo a usilují o to zbavit lidi naděje na věčnou blaženost pokoušením ke hříchu.
Jako andělé však rozhodně nevypadají. Agrippa je popsal takto: Démoni jsou téměř vždy neviditelní, ukazují se jen někdy, a to na sebe berou rozmanité podoby, mimo jiné také tvar bledých strašidel.

O démonech dokonce pojednává celá věda, nazývaná démologie, která je různě klasifikuje a třídí do jednotlivých skupin.

demons

Ale o tom třeba zase někdy příště, neboť s démony si neradno zahrávat.

zdroj: E. Hrych, Velká kniha magie a čarování, Regia 2000

Čtěte také:

Reklama