Se začátkem školního roku jsou tu i zápisy do zájmových kroužků. Každý rodič je rád, když se jeho dítě dokáže smysluplně zabavit a zároveň se věnovat činnostem, ve kterých vyniká a které pomáhají rozvíjet jeho talent.

Třicetiletá Ivana je rozvedená, sama vychová sedmiletého Tomáše a desetiletou Ivonu. Syn Tomáš je živel a potřeboval by zklidnit temperament v některém ze sportovních kroužků. Klidnější Ivona projevila zájem o kroužek keramiky. Je začátek školního roku a děti domů přinesly letáček s nabídkou zájmových kroužků.

Ivanu na jedné straně přání dětí trávit volný čas smysluplně těší, ale na druhé jí to nedá, aby si neposteskla: „Ráda bych kroužky svým dětem dopřála, ale nestojíme si s penězi nejlépe. Snažím se, chodím do práce, dvakrát v týdnu chodím uklízet. Na konci měsíce už pomalu počítám každou korunu.

dhdodu

Pokud jste ve složité rodinné situaci, trpí tím i vaše děti. Nebojte se požádat stát o pomoc. Můžete například zažádat o finanční pomoc na kroužky vašich dětí.

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

„Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.“

O dávky v hmotné nouzi může zažádat osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. O dávkách v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky úřadů práce.

Žádost o poskytnutí této dávky v hmotné nouzi můžete podat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště. Je potřeba, abyste vyplnili tiskopis, který najdete  ZDE.

Ředitel školy může zcela prominout nebo snížit úhradu za zájmové kroužky

Kromě finanční pomoci od státu je tu i další možnost, jak rodiče mohou pro své děti zajistit kroužky, i přesto že nemají dostatek vlastních finančních prostředků. Ředitel školy totiž má ve své kompetenci rozhodnutí o snížení, případně prominutí platby za zájmové kroužky. Na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsme se obrátili s dotazy ohledně vyhlášky, která pomoc dětem ze sociálně slabých rodin upravuje. Odpověd odboru vnějších vztahů a komunikace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v plném znění si můžete přečíst ZDE.

dkkkdd

Jaké možnosti se také nabízejí, chcete-li své dítě přihlásit do zájmových kroužů,ale bojíte se, že tyto výdaje příliš zatíží váš rodinný rozpočet, znáte. Teď už je to na vás.

Pokud máte vlastní příběh, zkušenosti s tímto problémem, podělte se s námi.

Reklama