Psí populace stárne a vyžaduje speciální přístup, častější prohlídky, odlišnou stravu i třeba vakcinaci. Přečtěte si rozhovor s MVDr. Jaroslavem Brychtou z Veterinární kliniky Lazy.

old dog

Platí i ve veterinární medicíně, že psí populace stárne?
Ano. Samozřejmě i ve veterinární medicíně, která udělala za poslední roky obrovský krok vpřed, platí, že podíl psů seniorů se zvyšuje, což klade zvýšené nároky na péči o naše čtyřnohé kamarády.

Od kterého věku se stává pes seniorem?
Vzhledem k velké variabilitě hmotnostních kategorií u psů nelze odpovědět jednoduše, ale obecně platí, že psi malých plemen se stávají seniorem později než psi středních resp. velkých plemen.

Jak jednoduše poznat, že můj pes už vyžaduje zvýšenou péči (nejčastější příznaky senility)?
Psa zná nejlépe jeho majitel. Díky společným chvílím stráveným ve společné domácnosti dobře rozeznává jakékoliv změny v jeho návycích, chovaní a prezentaci vůči jeho okolí. Jakákoliv změna by měla vést ke zvýšené pozornosti a péči o psa, aby nedošlo k zanedbání možné komplikace. Obecně lze říci, že nejčastěji se psi senioři začnou méně pohybovat, jsou více unavitelní, mohou být méně ostražití a veselí a přímo na jejich těle lze pozorovat změny související se stářím, jako jsou změny na srsti nebo sklony k obezitě. Zvláštní pozornost bychom rozhodně měli věnovat příjmu potravy a všem změnám pitného režimu psa.

Jaké jsou nejčastější zdravotní komplikace u psích seniorů?
Na tento dotaz není vůbec jednoduché odpovědět, ale obecně lze říci, že to co může postihnout nás lidi, je diagnostikováno i ve veterinární medicíně. Psům s postupujícím věkem začínají selhávat vice či méně jednotlivé orgánové soustavy. Setkáváme se se selháním srdce, ledvin a jater, časté jsou problémy dýchacího a pohybového aparátu a díky moderním diagnostickým metodám jsme schopni stále častěji řešit i komplikované neurologické případy. Samostatnou kapitolou jMVDr. Jaroslav Brychtasou zcela specifické problémy orgánů pohlavní soustavy a s tím do určité míry související problémy endokrinologické.

Jaké jsou nejčastější příznaky závažných orgánových poruch nebo selhávání?
Ne všechny příznaky jsou patrné na první pohled, což může být záludné. Nelze tedy spoléhat na to, že pokud nepozorujeme změny nebo příznaky jednoznačně viditelné, je zvíře zdravé. Je potřeba, v případě podezření na problém, vyhledat veterinární pracoviště, které má k dispozici vše potřebné k pečlivé diagnostice onemocnění. Jako první signály možných interních komplikací bývají změny v příjmu potravy nebo pitném režimu, pokles nebo naopak nárůst hmotnosti, malátnost, neochota k pohybu, zvýšená unavitelnost, ztížené dýcháni, změny v kvalitě srsti, jakékoliv změny pozorované při močení.

Co pro něj mohu udělat já?

  • Jak krmit geriatrika? Starší psi vyžadují jinou skladbu své diety kvůli svému věku a s ním související sníženou aktivitou, případně kvůli neduhům, kterými již mohou trpět. Správné krmivo vybírejte po konzultaci s veterinárním lékařem a používejte jej přesně podle návodu výrobce.
  • Jak upravit jeho životní styl – procházky, cestovaní, spánek, pitný režim. Psa nepřetěžujte, ale zároveň mu dopřávejte pohybu. Choďte s ním častěji a na kratší procházky. Dbejte na minimalizaci stresu, dopřejte mu odpočinek, dlouhé cestování na dovolené nemusí být pro něj ideální. Když bude potřeba, poraďte se s lékařem o možnostech podpory imunity.
  • Je nutné staré psy vakcinovat? Poraďte se s veterinárním lékařem, která onemocnění jej ohrožují, a podle toho ušijete pro Vašeho miláčka vakcinační schéma na míru. U nás používáme šetrné vakcíny, a kde to lze, tak nabízíme vakcíny poskytující dlouhodobější ochranu.
  • Čemu se mám vyhnout? Náhlým změnám ve stravě a náhlým změnám v zátěži psa.
  • Jak často chodit na prohlídky? U psích seniorů doporučujeme preventivní prohlídky alespoň dvakrát ročně, kdy psa klinicky vyšetříme a odebereme krev na biochemické a hematologické vyšetření. U pacientů se se zjištěným onemocněním bývají prohlídky častější, zhruba každé 1-3 měsíce, podle závažnosti onemocnění. V případě, že zpozorujete náhlou změnu v příjmu potravy nebo tekutin nebo změny v chování psa, okamžitě navštivte svého veterinárního lékaře.

 

old dog

Existuje nějaký preparát pro psy geriatriky, který řeší obecné projevy senility?
Ano, u nás na klinice s oblibou používáme veterinární přípravek Karsivan, který je přímo určen pro minimalizaci příznaků souvisejících se stárnutím psa. 

Jakou s ním máte zkušenost ve vaší praxi a na jaké indikace jej používáte?
Na našem pracovišti je lékem volby v případě výskytu nespecifických příznaků senility, jako jsou neochota k pohybu, malátnost, snížená ostražitost, ztížené dýchání, snížená kvalita srsti či počínající hluchota. Mnozí pacienti reagují na léčbu výborně a psí pacienti, dá se říci, začínají „nový život“.

Reklama