Každý rok onemocní v České republice chřipkou 5–40 % zaměstnanců. Když ve firmě dojde k chřipkové epidemii, projeví se to jednak absencemi, jednak sníženou produktivitou. Tím dochází ke konkrétním finančním ztrátám jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. Výši nákladů, která úzce souvisí s onemocněním zaměstnance, si dokážou vypočítat i české firmy. Je pro ně levnější své zaměstnance nechat proti chřipce očkovat, proto tento bonus v mnohých českých firmách zařazují do svých benefitních programů.

očkování

S chřipkou bez dalších komplikací se zdravý člověk vypořádá průměrně za 3 až 5 dní. Po návratu na pracoviště však ještě dva až tři týdny nepodává plný pracovní výkon. Při pětidenní absenci zaměstnanec přijde cca o 14 % své měsíční mzdy. Zaměstnavatel může při součtu mzdových nákladů a náhrady mzdy, kterou platí zaměstnanci na nemocenské, přijít řádově o desetitisíce korun. Započítáme-li návštěvy lékaře, pracovní neschopnost a zdravotní komplikace, dostaneme se na celkové náklady bezmála 60 000 Kč za jedno onemocnění chřipkou. Cena vakcíny proti chřipce, která riziko onemocnění výrazně snižuje, se přitom pohybuje kolem 300 Kč.

očkování

Studie provedené po celém světě jednoznačně prokázaly ekonomický a medicínský přínos vakcinace proti chřipce bez ohledu na velikost firmy, její sídlo a odvětví. Z českých firem si statistiku mapující nemocnost zaměstnanců vede Škoda Auto. Díky evidenci zjistili, že v letech 1998–2007 se u proočkovaných zaměstnanců snížil výskyt chřipkového onemocnění až čtyřnásobně.

„Bezplatné očkování proti chřipce je našim zaměstnancům nabízeno již od roku 1997. Oproti silným rokům 2003–2007, kdy procento proočkovanosti zaměstnanců Škoda Auto přesahovalo 20 %, došlo k postupnému klesání počtu naočkovaných. V posledních třech letech se nám ale tento negativní jev podařilo zvrátit a dochází opět k mírnému nárůstu proočkovanosti. V uplynulé sezóně dosáhla proočkovanost našich zaměstnanců více než 14 % (tj. téměř 3 500 zaměstnanců), což je více než dvojnásobek ve srovnání s proočkovaností v rámci celé ČR,“ doplnila tisková mluvčí Škoda Auto Jana Bahníková.

ekonomika

Celková proočkovanost proti chřipce v České republice za vyspělými zeměmi stále pokulhává. U nás je totiž každoročně proočkováno jen 4–7 % populace, zatímco ve vyspělých zemích EU je to zhruba 17 %, v Kanadě dokonce až 33 % v USA až 48 %.

Podle doporučení Evropské komise by přitom ideální úroveň proočkovanosti obyvatel EU měla u rizikových skupin (seniorů nad 65 let, chronicky nemocných, diabetiků atd.) dosáhnout až 75 %. Na základě nejnovější studie provedené v rámci 27 zemí EU včetně České republiky by se v případě takového zvýšení proočkovanosti každoročně snížil počet hospitalizací v souvislosti s chřipkou o 31 400, počet úmrtí o 14 300, počet zameškaných dnů v práci o 1 015 100. Díky zvýšené proočkovanosti by EU ušetřila ročně až 226 milionů.

očkování

www.ockovaniprotichripce.cz

 

Reklama