bariery1. listopadu odstartuje slavnostní vernisáží v pražském Karolinu největší charitativní aukce uměleckých děl – Aukční salon výtvarníků pro Konto BARIÉRY. Půjde o jubilejní desátý ročník Aukčního salonu, jehož patronkou se pro tento rok stala světoznámá primabalerína Daria Klimentová.  Vystaveno a následně vydraženo bude  438 uměleckých děl, které nadaci věnovalo 347 výtvarníků. Z výtěžku budou již tradičně financována stipendia pro těžce zdravotně postižené studenty na středních a vysokých školách.  

Oblíbená kulturní a společenská akce s významným charitativním rozměrem přivítá návštěvníky v pražském Karolinu mezi 2. a 12. listopadem 2010. Celkem 438 uměleckých děl, určených pro jubilejní 10. salon bude vystaveno v Křížové chodbě pražského Karolina a následně, v neděli 14. listopadu od 13 hodin, bude draženo v Modré posluchárně Karolina na samotné aukci.

Aukce je určena pro širokou veřejnost. Vyvolávací ceny vystavených děl začínají na 500 korunách, a i přesto se některé položky dokážou díky zájmu dražitelů vyšplhat do mimořádných výšek. Prvenství mezi nejdražšími vydraženými předměty zatím drží skleněná plastika Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové „Průnik kuželem“, která dosáhla na aukci ceny 625 000 korun. Letos svá díla do aukce věnovali například Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová, Olbram Zoubek, Jiří Anderle, Adolf Born, Pavel Brázda, Jan Exnar, Stanislav Kolíbal, Vladimír Kopecký, Jaroslav Róna, Michael Rittstein, Jitka Válová a více než tři sta dalších.

„Aukce je naše chlouba. Dnes už je organizuje spousta neziskových organizací, ale nikdo v takovém rozsahu jako my. Naše aukce je skutečně společenskou a kulturní události. Máme radost , že i umělci se na naše dražby těší. Je to pro Konto BARIÉRY velké vyznamenání. Myslím, že důležitou roli hraje i to, že všichni vědí, kam získané peníze půjdou. Částkou, kterou vytěžíme z aukce, pomůžeme studentům s těžkým zdravotním postižením získat vzdělání, které je pro ně jedním z nejdůležitějších předpokladů pro to, aby mohli vést plnohodnotný a často profesně velmi úspěšný život,“ komentuje Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.

Po předchozím zapojení Lucie Bílé v podobě „Dámy z Muchových obrazů“ (2008) se letošní tváří Aukčního salonu stala další významná (původem česká) umělkyně. Daria Klimentová svou kariéru odstartovala v osmnácti letech jako sólistka Národního divadla. V současnosti primabalerína působí na scéně Anglického národního baletu v Londýně. Českým divákům se představila naposledy letos v březnu. V Národním divadle oslavila a zatančila své 1 000. představení. K výtvarnému umění má blízko, vedle tance se věnuje též fotografování. Výstavu jejích děl z baletního prostředí mohli zájemci vidět kromě Prahy také v Německu, Polsku nebo v londýnské Galerii fotografů. Za své snímky získala již řadu cen. V tuto chvíli probíhá její výstava v pražské Artfoto galerii, která potrvá až do 10. září 2010.

 „Je to pro mě ohromná čest stát se tváří 10. jubilejního salonu výtvarníků Konta BARIÉRY. Jsem ráda, že mohu alespoň takto přispět pro lepší budoucnost lidí se zdravotním handicapem a dát jim možnost zařadit se do normálního života. Sama bych do aukce ráda věnovala jednu z fotografií, kterou jsem vytvořila jako fotografka,“vysvětluje Daria Klimentová.

bariery

Název díla věnovaného do aukce: Labutí jezero

Autoři: Daria Klimentová a Jaroslav Pejčoch

Technika: manipulovaná fotografie

Devět dosavadních salonů vyneslo více než 33 mil. korun. Výtěžek investuje Konto BARIÉRY do projektů zlepšujících životní podmínky lidí s handicapem, od roku 2000 konkrétně na stipendia pro handicapované studenty.

Celý projekt se koná za podpory Magistrátu hl. města Prahy a  pod záštitou primátora. Dlouholetým generálním partnerem je UniCredit Bank.

bariery

Patronka 10. aukčního salonu výtvarníků pro Konta BARIÉRY primabalerína Daria Klimentová zve návštěvníky na výstavu i následnou aukci.

VERNISÁŽ

1. listopadu 2010 v 17 hodin

Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

VÝSTAVA

od 2. listopadu do 12. listopadu 2010

denně od 10 do 18 hodin

Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

AUKCE

14. listopadu 2010 od 13 hodin

Karolinum, Modrá posluchárna

Ovocný trh 5, Praha 1

Konto BARIÉRY

Konto BARIÉRY je stěžejním projektem Nadace Charty 77.  Již sedmnáct let pomáhá zlepšit život handicapovaných spoluobčanů. Za tu dobu Konto BARIÉRY rozdělilo více než 220 milionů korun a podpořilo tisíce projektů, na které neměl stát dostatečné prostředky. Díky desetitisícům dárců, kteří přispívají pravidelným měsíčním příspěvkem, pomáhá Konto BARIÉRY těm, kteří to opravdu potřebují. V prvních letech se pomoc soustředila především na to, aby handicapovaní měli kvalitní rehabilitační a kompenzační pomůcky, aby z jejich bytů, ze škol a veřejných budov zmizely architektonické bariéry. Nyní se těžiště pozornosti Konta BARIÉRY pozvolna přesouvá k podpoře projektů, které umožňují rovnoprávné pracovní uplatnění a plnohodnotný život těchto lidí.  Důkazem této snahy je např. projekt Stipendium BARIÉRY. Ve školním roce 2009/2010 podporujeme 76 handicapovaných studentů středních a vysokých škol v jejich snaze získat vzdělání, které je pro ně jedním z nejdůležitějších předpokladů pro to, aby mohli žít plnohodnotný a často profesně velmi úspěšný život. 

Více na www.kontobariery.cz

Reklama