Celkem 109 nakladatelství a 241 knižních titulů. Bojovalo o ceny soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2009. Které z nich vzešly jako vítězové?

Velmi jednoduchou práci měla technická komise, pro technické nedostatky vyřadila pouhé čtyři knihy.

Množství přihlášených titulů v jednotlivých soutěžních kategoriích kopíruje převážně rozdělení oborů na knižním trhu. Nejpočetněji obeslanou kategorií byla proto i letos krásná literatura s celkem 56 tituly. Výtvarnou porotu zaujaly zajímavě upravené tituly spíše menších nakladatelství, Cenu ministra kultury získala kniha Miloše Doležala s neobvyklým názvem Bodla stínu do hrudního koše, vydaná nakladatelstvím Thyrsus.

Z oboru vědecké a odborné literatury bylo přihlášeno 52 titulů, což dokládá, že i na relativně malém českém trhu se uplatní úctyhodný počet výsledků vědeckého a odborného bádání. Cenu ministra kultury získala v této kategorii komplexně pojatá kniha Litomyšl 1259–2009, kterou si toto starobylé, avšak v současné době velmi dynamicky se rozvíjející české město vydalo vlastním nákladem.

V pomyslném žebříčku účastníků soutěže následuje se 37 knihami kategorie dětská literatura, v našem prostředí tradičně na vysoké výtvarné i literární úrovni. Byly oceněny hlavně moderní knížky s podílem komiksových prvků. Péťa meďánek Alžběty Skálové, který získal první místo a Cenu ministra kultury, se svým pojetím blíží spíš autorské knize. Podobný charakter má i Ticho Hrocha z nakladatelství Labyrint na druhém a Cirkus Chauve z nakladatelství Baobab na třetím místě.

V počtu přihlášených titulů za dětskou knihou jen o málo zaostávají obrazové publikace a katalogy. Mezi obrazovými publikacemi byla na prvním místě oceněna výpravná kniha 909. Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990–2009, na druhém a třetím místě jsou odborné specializované knihy týkající se grafického designu Karel Teige a typografie a Fotomontáž tiskem. I u katalogů se jedná o prezentaci zajímavých projektů z oblasti výtvarného umění, firemní scéna zůstává pozadu. Vítězný katalog Listování ke stejnojmenné výstavě zpracovává téma moderní knižní kultury ve sbírkách Muzea umění v Olomouci, další oceněné publikace se týkají výstav architektonické kanceláře DaM ve Frágnerově galerii a Artělu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

Stejně jako v několika uplynulých ročnících soutěže jsou i v posledním početně slabě zastoupeny učebnice a didaktické pomůcky, navíc nejsou příliš kvalitní. Přitom moderní a zajímavě zpracovaná učebnice je považována za klíčovou pro vztah mladé generace ke knize. Porota sem dokonce přeřadila — a také ocenila — dvě studentské práce, které vyhovovaly charakteru této kategorie.

Své ceny rozdala také profesní sdružení. SČUG Hollar ocenil Daisy Mrázkovou za ilustraci knihy Písně mravenčí chůvy, nepochybně se zřetelem na její celoživotní tvorbu pro děti. Typodesignclub vyznamenal Zdeňka Zieglera za grafickou úpravu bibliofilií nakladatelství Aulos, pro něž pracuje grafik úspěšně již řadu let. Tiskárny T. A. Print z Prahy, Unipress z Turnova a Libertas z Prahy obdržely Ceny Svazu typografických podnikatelů.

Nejúspěšnějším nakladatelem byla již zmíněná Vysoká škola uměleckoprůmyslová, která dostala celkem pět ocenění, vícekrát byla ještě oceněna nakladatelství Arbor vitae a Baobab.

Reklama