Pročištěné ovzduší, nebo trpící dítě? Velký stres a psychická zátěž! Tak na naše děti působí jakákoliv vzájemná rodičovská hádka či konflikt.

Ačkoliv se může zdát, že občasné „bouřlivější“ výměny názorů zdravě pročistí ovzduší, jsou přínosem jen pro některé zúčastněné. Často zapomínáme na pasivní účastníky rodinných hádek – na děti. A ty našimi konflikty nesmírně psychicky trpí.

Hádka mezi rodiči sice může znamenat pozitivní impuls pro vztah, ale dítě, které je mnohem citlivější než dospělý jedinec, vnímá konflikt mezi milovanými osobami jako ohrožení stability jeho zázemí, jeho jistot.

Podle psycholožky Zdeňky Sládečkové bychom se v přítomnosti dětí měli řešení jakéhokoliv sporu vyvarovat, protože i sebeneškodnější hádka bývá pro dítě zátěží. „Děti nedokážou pochopit, proč na sebe dvě nejbližší osoby křičí a často propadnou dojmu, že jsou důvodem konfliktu právě ony...“


Jak doma řešíte rodinné spory? Máte nějakou vlastní zkušenost, jaký má hádka mezi rodiči na dítě dopad?

Reklama