organ

Zajímáte se o dárcovství orgánů? Chtěla byste jednou, aby vaše tělo v případě náhlé smrti bylo prospěšně použito pro jiné lidi? Myslím si, že o darování orgánů, kromě lidí, kterým v této věci brání víra, uvažoval snad každý. A předpokládám, že většina lidí dospěla ke stejnému závěru jako já, totiž: Orgány bych jednou rád daroval, ale teď to nebudu řešit, ono se to nějak vyvrbí. Předpokládal jsem při tom, že stačí jen nějaký papírek v peněžence, nebo něco podobného, ve kterém dávám s darováním orgánů souhlas. Jak to ale opravdu funguje?

Legislativa ohledně dárcovství orgánů říká

§ 26 zákona o péči o zdraví lidu podmiňuje dárcovství výslovným souhlasem dárce, který byl poučen, co konkrétní chirurgický výkon znamená. Jde-li o zemřelého dárce, upravuje tento paragraf vyhláška ministerstva zdravotnictví číslo 19/1988 Sb. tak, že pokud za svého života zemřelý nevydal písemný nesouhlas s odnětím a využitím orgánů po jeho smrti, platí presumpce souhlasu. Tedy, že zemřelému mohou být orgány odejmuty.

To tedy znamená, že potenciálními dárci orgánu jsme po smrti my všichni, pokud jsme nedali písemný nesouhlas. Přesto se mi v hlavě rojily další otázky, a tak jsem oslovil doktorku Evu Pokornou z České transplantační společnosti, abych zjistil odpovědi...

Kolik je v současné době čekatelů na orgány v České republice?
Čekatelů je daleko více než dárců, bohužel nemám aktuální data, ale jen data ke konci loňského roku, kdy čekalo na transplantace orgánů okolo 800 lidí. Ten seznam je dynamický a mění se každý den, v tuto chvíli to tedy je zcela pravděpodobně jiné číslo.

Jakým způsobem může dát člověk na vědomí, že si z něj mohou vzít lékaři v případě smrti orgány?
V České republice existuje princip předpokládaného souhlasu s posmrtným darování orgánů a tkání. Každý má ale možnost vyjádřit nesouhlas. Tento nesouhlas lze registrovat v tak zvaném registru osob nesouhlasících s transplantací. Pokud se lékaři transplantačního centra dozví od lékařů intenzivistů, že na jejich oddělení je pacient, který má klinické známky smrti mozku, vždy kontaktujeme tento registr. Pokud by byl tento pacient registrován, odběr orgánů nelze provést.

Národní registr osob nesouhlasících s transplantací a formulář, ve kterém můžete projevit svou vůli o nesouhlasu, najdete na internetu zde...

Reklama