Zajímá vás obezita? Přijďte na mezinárodní kongres pořádaný Pharma Nord Academy, kterého se zúčastní špičkoví světoví odborníci. Organizátoři kongresu o obezitě se rozhodli, že kongres otevřou také veřejnosti.

Co se na kongresu dozvíte?

   PROGRAM:

09.1510.00  prof. MUDr. Daniel Pella
               Obezita – lze zabránit této nebezpečné pandemii
10.3011.15  MUDr. Monika Golkova
               Nejnovější trendy diagnostiky a léčby obezity v anti-aging medicine
13.0013.45  MUDr. Jan Fedačko
               Kardiometabolicka rizika – význam komplexního managementu obezity
13.4514.30  MUDr. Kateřina Cajthamlová
               Psychologické aspekty obezity
15.0015.45  Luca Speciani, Itálie
               Prevence a léčba obezity – nová strategie zdravé výživy a životního stylu

Na kongres je nutné se přihlásit nejpozději do 10. prosince!


   1) na e-mail: academy@pharmanord.com
   2) poštou na adresu:
             Pharma Nord Education and Research Center, Pražská 387, 250 70 Odolená Voda – Dolínek
   3) Faxem: 284 688 228

Stáhněte si přihlášku ZDE!


Špičkoví odborníci na obezitu se sejdou v Praze

Obezita – problém, který trápí značnou část populace a výrazně snižuje kvalitu lidského života, je hlavním tématem mezinárodního kongresu Moderní management obezity. Pharma Nord Academy jej pořádá v pátek 12. prosince v hotelu Clarion Kongres Hotel Praque. Účast renomovaných tuzemských a zahraničních specialistů je zárukou vysoké odborné úrovně příspěvků i diskuse. Hovořit se bude především o hlavních zdravotních rizicích obezity, míře ohrožení v závislosti na typu obezity, možnostech prevence a léčby, dětské obezitě, úloze zdravého životního stylu v boji s obezitou...

Garantem konference Moderní management obezity je prof. MUDr. Daniel Pella PhD., přednosta Centra preventivní a sportovní medicíny Fakultní nemocnice L. Pasteura v Košicích, Lékařské fakulty Univerzity P. J. Šafárika. S pozoruhodnou prezentací na téma Psychologické aspekty obezity vystoupí například MUDr. Kateřina Cajthamlová.

S velkým zájmem je očekáváno také vystoupení Lucy Specianiho, který se dlouhodobě zabývá alternativní medicínou, poradenstvím v otázkách zdravého způsobu života, je respektovaným odborníkem na  bio-potraviny a jejich pěstování. Jeho hlavní specializací však jsou inovativní metody tréninku sportovců založené na uvědomění si hluboké jednoty mezi myslí a tělem – včetně speciálního stravovacího programu. L. Speciani je autorem několika knih na toto téma, poradcem špičkových maratónců a ultramaratónců  a úspěšně spolupracuje také s pořadateli významných mezinárodních maratónů. (Např. v roce 2007 vytvořil „projekt zdravého stravování“ pro Mezinárodní pražský maratón.) Luca Speciani sestavuje tělovýchovné a stravovací převýchovné programy pro jedince aktivní i se sedavým způsobem života. Má hluboké znalosti ohledně působení pohybu, citlivosti inzulínu a fenoménu, jenž se pojí s hypersensitivitou a potravinovou nesnášenlivostí. Výborně se také vyzná v metabolických onemocněních. To vše zúročuje při práci na GIFT Diet® založené na třech zásadách: metabolická aktivace, hormonální rovnováha, kvalitní výživa.

Mezinárodního kongres Moderní management obezity je Českou lékařskou komorou i Českou lékárnickou komorou zařazen do systému celoživotního vzdělávání. Kongres je další z řady edukačních aktivit Pharma Nord Academy zaměřených na šíření a prohloubení znalostí, jak účinně chránit zdraví v dnešní náročně době jednoznačně orientované na výkon a rychlost.

Zdroj: Naďa Machková, 2media

Půjdete?

Reklama