Bušení srdce, nepravidelný tep, pocení, pocit dušnosti, tlaku na hrudi či zhoršená výkonost při sportu. To jsou nejčastější příznaky fibrilace síní, která postihuje až 2 % lidí. V důsledku stárnutí populace navíc můžeme očekávat, že se počet osob se srdeční arytmií zdvojnásobí. Více než kdy jindy je třeba myslet na zdravý životní styl a pravidelné prohlídky u lékaře.

 Fibrilace síní je nejčastějším druhem poruchy srdečního rytmu. Podle odhadů postihuje až 6 milionů obyvatel Evropy, trpí jí 15 % lidí ve věku nad 80 let. Mladší ročníky nicméně nebývají výjimkou. Až 25% riziko vzniku onemocnění hrozí osobám staršímu 40 let. Zlepšení nemůžeme bohužel očekávat ani v příštích pěti dekádách. Průměrný věk populace se neustále zvyšuje a odborníci předpokládají, že do roku 2050 se počet pacientů s fibrilací síní zdvojnásobí. Kromě nepravidelného bušení srdce, dušnosti a ostatních nepříjemných obtíží, které fibrilace síní přináší, je hlavním nebezpečím vznik trombózy nebo embolie a následně cévní mozkové příhody (CMP). Ke vzniku arytmií přitom vede především špatná životospráva, stres, kouření, ale i nadměrná tělesná zátěž. Prevencí jsou pravidelné prohlídky u lékaře a dodržování zdravého životního stylu.

srdce

Jednou z akcí, které pomáhají v prevenci vzniku srdečních chorob, je i Zdravé srdce pro všechny. Návštěvníci akce mají možnost si od odborníků z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nechat zdarma změřit základní tělesné indexy kardiovaskulárního systému – EKG, krevní tlak, hladinu cholesterolu a glykemii. Odborníci na životní styl poté doporučí, jak změnit stravovací návyky a ozdravit životní styl ve prospěch srdce. Jedná se o každoroční událost organizovanou občanským sdružením Rytmus srdce za podpory společnosti Boehringer Ingelheim. Občanské sdružení Rytmus srdce pomáhá pacientům s poruchami srdečního rytmu spojit se s organizacemi, nadacemi i profesními sdruženími, které se na prevenci srdečních arytmií zaměřují. Jeho cílem je zvyšování povědomí o srdečních arytmiích, jejich diagnostice, léčbě a zlepšení kvality života pacientů trpících tímto onemocněním. Více so o činnosti sdružení můžete dovědět na webových stránkách www.rytmus-srdce.cz.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama