jsem ráda, že na dnešní téma téma napsala i „druhá strana“. Názor, jak sám autor s nickem nebozacek píše je sice poněkud „zaobalen“, já bych řekla až filozoficky pojat, ale rozhodně stojí za přečtení

Žijeme to ve zvláštní době. V době, kdy na rozdíl od rudého minula můžeme otevřeně a směle mluvit i o tomto tématu beze strachu z postihu za tuto nemravnost neslučitelnou se socialistickou morálkou. Kdy se však současně o tomto tématu raději preventivně otevřeně a směle nemluví, protože otevře-li zejména někdo z 96 % chlapů ústa a řekne otevřeně pravdu, je nejednou sexistou, nemravou a úchylem. A byť v české kotlině dosud notně zaostáváme za Amerikou, i zde aby se jeden raději obával obvinění z harašení.

Takže bych si svůj osobní názor, že zejména u našich drahých poloviček nejsem vůbec proti, dovolil na těchto místech poněkud zaobalit. Snad dostatečně, i když jeden nikdy neví.

Protože u nás již nějaký ten pátek vládne nazývané cosi jako demokracie, domnívám se, že by se každý měl mít právo oblékat se tak, jak uzná za vhodné, s vědomím, že je tímto sám svého štěstí strůjcem. A proč nechodit na ostro, když vlastně toto pobouří zarytého puritána leda v okamžiku nepříliš pravděpodobného karambolu? Když vlastně ani není vidět, že je potenciálně více vidět to, co by nemělo být vidět. A když to, co v tomto případě není vidět, ale člověk nikdy neví, nepraskne-li zip, nepovolí knoflíky či nezavane náhlý nečekaně silný poryv větru, můžeme vidět nejen v teple rodinného krbu, ale i na nejedné pláži, v nejednom volně prodejném plátku či leckde v prostoru zvaném internet, případně kdy je toto nejednou volně k mání i za mrzký peníz, leckdy i s venerickými chorobami all inclusive.

Ale to jsem odbočil. Myslím, že chodit oblečen na ostro není právě nejpohodlnější, alespoň co se chlapů týče, vynecháme-li tedy ultraostré divné pány ve ztemnělých a odlehlejších místech, jimž při sebeprezentaci před kolemjdoucími hrozí spíše než nepohodlí omrzliny. (Nejen) proto toto není můj styl. Ale každému co jeho jest. Proti gustu žádný dyšputát.

Protože člověk jsoucí v jistých partiích na ostro není pro společnost jakoukoliv přítěží. Rozhodně ne takovou, jako našinci jsoucí v nitru hlavy na tupo.

Ovšem jednu námitku bych přece jenom měl. Na ostro by měl chodit člověk dobrovolně. Protože ekonomický vývoj nejen naší země ve mně vzbuzuje obavu, že jednou budeme chodit na ostro všichni. A více než na ostro. Že jednou všichni budeme mít holou...

Nebozacek

Milý nebozacku, děkuji za filozofické zpestření dnešního tématu. V mnohém s vámi musím souhlasit

Text nebyl redakčně upraven

Reklama