Mořský svět je unikátní stálá výstava mořských ryb a dalších mořských živočichů, otevřená jak Pražanům, tak všem návštěvníkům metropole od roku 2002.

Na více než tisíci čtverečních metrech tu najdete jako na dlani svět, který si jinak mohou z takové bezprostřední blízkosti prohlížet jen ti nejlepší potápěči. Na více než tisíci čtverečních metrech je možné vidět několik druhů žraloků, murény, rejnoky, perutýny, koráli, korálové rybičky a další úžasné živočichy z těch nejexotičtějších míst světa.

morjdna

 Moderní akvária totiž naprosto dokonale simulují přirozené prostředí mořských tvorů. Nejde jen o 260 tisíc litrů speciálně upravené mořské vody. Speciální zářivkové a výbojkové osvětlení v akváriích nahrazuje přírodní sluneční paprsky a mikropočítačem řízená vodní čerpadla dokonale nahrazují příliv a odliv. V nočních hodinách svítí nad akvárii měsíční světlo, které dokáže simulovat i úplněk měsíce.

Jedním z největších úspěchů celého projektu se stalo získání statutu zoologické zahrady v roce 2007. Díky tomuto statutu, který je symbolem ocenění dlouholeté práce, lze nejen navázat spolupráci s jinými mořskými světy v zahraničí, ale také se plně věnovat ochranářské činnosti, zároveň se také podílet na výzkumných projektech.

Cílem Mořského světa je informovanost a budování kladného vztahu našich návštěvníků k přírodě. Krásu podmořského světa se snažíme přiblížit i osobám ze slabších sociálních skupin nebo zdravotně postiženým.  Pro tyto skupiny obyvatel děláme pravidelné akce a vycházíme jim vstříc formou individuálních slev na vstupném. Pro skupiny je po objednání k dispozici odborný průvodce, který dokáže provádět také postižené návštěvníky.

  • Největší důraz v naší osvětové činnosti klademe na spolupráci se školami.
  • Každý rok přivítáme v ZOO Mořský svět několik stovek školních výprav.
  • Díky naší aktivní spolupráce s pedagogickým sborem jsme v průběhu let připravili pro školy zajímavé programy.
  • Školní výpravy mohou využít služeb erudovaného průvodce, využít pro pozdější ověření vědomostí žáků námi vytvořený vědomostní test a také zhlédnout naučný přírodovědný snímek v našem promítacím sále.

Díky mnohaleté spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Voda, moře, oceány si jich mohou školní výpravy vybrat ke zhlédnutí z několika desítek těchto titulů, které velkou měrou přispívají k celkové osvětě ve věci ochrany přírody.

Každým rokem se Mořský svět může pochlubit zajímavými novinkami, novými akvárii, nebo novými druhy živočichů. I letos se může pochlubit právě dostavěnými akvárii, které nyní lemují vstup na schodiště, které vede do dalšího patra expozice.Akvária jsou řazena pod sebou v různých velikostech a úhlech, takže působí dojmem výstavní galerie.

morsvettdva

Mezi nové obyvatele Mořského světa se zařadila například Binga tygří, nebo takzvaná dračí muréna, která svým zjevem uchvacuje všechny návštěvníky.

ZOO Mořský svět je unikátní projekt, který svou rozmanitostí živočišných druhů patří k nejlepším v Evropě a který rozhodně stojí za návštěvu.

logo

www.morskysvet.cz

Také se Vám Mořský svět líbí? Pak se zapojte do soutěže, ve které 2 z Vás vyhrají vstupenky pro celou rodinu (každá výherkyně získá 4 vstupenky). Soutěžit můžete ZDE

Reklama