Bulvár

Návrh sociální reformy. Pomůže, nebo ublíží?

Asi málokdo z nás, které nepotkala osudová rána v podobě těžce postiženého blízkého, si dokáže představit celkově drtivý dopad, jaký už sama tato skutečnost má. A zatím nemluvím o stránce ekonomické. Zatím jsme čistě u té lidské...

mum

Ať je, jaký je, je to můj syn…

Žena je založením bytosti především matkou.

Zázrak, kterého je schopna jen ona, je stvořit ve vlastním těle z mikroskopického nic lidskou bytost. V bolestech přivést dítě na svět a být přítomna okamžiku, kdy se poprvé nadechne vzduchu na této Zemi.

S neobyčejnou obětavostí je připravena dát mu péči, lásku, starostlivost a provést ho dětstvím i dospíváním. Z rukou matky odchází do života nový člověk. Silný, kvalitní, připravený a zdravý. V tomto se vlastně matky lidské neliší od žádných matek v živočišné říši.

Matka lidská jde ale ještě dál.

Není-li její potomek zdráv, pozná-li, že mu něco schází, její přístup se na rozdíl od jiných živočichů změní zcela jinak. Její odhodlání zachovat ho na světě ještě zesílí. A namnoze i přes vědomí, že připravený a samostatný z její náruče a péče nikdy neodejde.

Myslíte, že si někdo na světě dokáže plně představit, co prožívá matka, která je nucena se postavit před skutečnost, že své dítě do samostatného života nikdy nepošle?

Jak se cítí při pohledu na třinácti-, patnácti-, osmnáctileté miminko?! Kolik fyzické a psychické síly stojí rodiče péče, koupání, krmení, přebalování… věkem dospělého člověka?

Jednou mi jedna maminka těžce postiženého šestnáctiletého chlapce odhodlaně řekla: „Dala jsem mu život, porodila ho a kojila. Mohl umřít, ale žije, protože chce žít. A já jsem jeho matka. Je to mé dítě, můj syn. A bude do smrti... vím, že tu budu dýl než on.“

Než cokoli reformujeme

Obyčejná máma obyčejného dítěte se prostě v době, když dítě dokáže přijít ze školy a počkat na ni, prostě ráno sebere a jde do práce. Táta jde také do práce. Doma se sejdou někdy v pět hodin odpoledne. Jejich třináctiletý potomek se mezitím stihl najíst toho, co měl v mikrovlnce, napsat úkoly a umýt nádobí.

*

Matka 13letého chlapce upoutaného 24 hodin na lůžko nevytáhla paty z bytu. Na práci může zapomenout, možná napořád. A když ne ona, pak její manžel.

Ekonomický dopad takové situace? Obrovský!

Rozvinutá demokracie a sociální cítění lidstva je zárukou, že takoví lidé budou v popředí zájmu každé morálně vyspělé společnosti.

Před navrhovanou sociální reformou pěvně věřme, že je to případ i společnosti, respektive vlády České republiky.

 • Že ti, kteří navrhují změny týkající se reformy, jsou plně obeznámeni s údělem, který na lidech, o jejichž osudu rozhodují, leží.
 • Že prioritním zájmem celé reformy je zkvalitnit péči a pomoc pro rodiče a blízké postižených lidí.
 • Že ona polovina částky, kterou se reformou chystá stát ušetřit, je pouze částkou, která se teď dostává do rukou těch, kteří zneužívají finanční pomoc státu pro nemocné občany.
 • Těch, kteří se nestydí doslova ujídat z talíře těm, jejichž životní úděl je často noční můrou zdravého člověka, či šťastného rodiče.
 • Že individuálním posouzením a znemožněním okrádání potřebných zbude naopak více těm, ke kterým tyto prostředky patří.
 • Že když už nelze dát mamince zdravé a normálně se vyvíjející dítě, dá jí společnost alespoň pocit, že její těžký osud někdo sdílí.
 • Někdo, kdo má takové slovo a pozici, že jí ho může dokonce pomoci nést a maximálně usnadnit.
 • Že informace a zprávy, které momentálně děsí rodiče a blízké postižených občanů, jsou bezohledným vyvoláváním paniky mezi lidmi, která vede k demonstracím. Kupříkladu k té, která je naplánována na 22. 3. 2011 v Praze.
 • Že zoufalí lidé, odhodlaní na ni jet ze všech koutů naší země, nemají k obavám důvod.

Co na to samo MPSV?

Tady je odpověď samého MPSV, kterou jsme si pro vás vyžádali:

Cílem sociální reformy je předně efektivnější provedení. Administrativní zátěž pro uživatele služeb by se měla snížit. Mělo by dojít k lepšímu zacílení, adresnosti a účelnosti sociálních dávek.

Současný zavedený způsob je svazující, příliš složitý a nepřehledný. V zásadě neumožňuje v dostatečném rozsahu posoudit skutečné potřeby konkrétního člověka, což avizují sami pacienti, kteří poukazují na nespravedlnost v některých případech. Novela se chce právě takovýchto situací vyvarovat.

Nový posudek by měl být v zásadě víceúčelový, a tak by se například eliminovala nutnost posuzovat jednoho člověka pro různé dávky dvakrát i třikrát, což je mnohdy i nedůstojné.

Kromě jiného výrazně zvyšuje objektivitu posuzování. Přístup k pacientovi bude více individuální.

Umožní zabezpečit potřeby dětí se zdravotním postižením jedním příspěvkem.

Měl by obecně zachovávat sociální jistoty klientů i celou stabilitu dávkových systémů. Navrhovaná reforma není mířena proti lidem pečujícím o zdravotně postiženého člověka, ale naopak si klade za úkol udělat maximum pro pokrytí jejich potřeb co možná nejspravedlivěji, nejefektivněji a co nejméně zátěžovým způsobem.
Navrhovaný způsob navíc respektuje mezinárodní model.

Petr Sulek, TO-MPSV


Na adresu MPSV jsem vedle tohoto článku také zaslala konkrétní doplňující dotazy v bodech, které jsem čerpala přímo z vašich e-mailů a na které MPSV slíbilo zodpovědět v co nejkratší době. Jakmile odpověď dorazí, k článku ji v nezměněné podobě přiložím.


AKTUALIZOVÁNO 15. 3. 2011 11.40 h

Výše jsem slíbila, že jakmile dorazí odpovědi na otázky, které jsem zaslala jako doplňující na adresu MPSV, že je ihned v nezměněné podobě k článku přiložím.

Tady je kompletní znění doplňující odpovědi, kterou mi pan Sulek poskytl, právě teď:

Odpověď na dotazy Michaely Kudláčkové, Magazín žena- in

 

Odpověď na dotazy Michaely Kudláčkové, Magazín žena – in

Hovořit o rušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P a benefitů, které z jejich vlastnictví osobám plynou, je nepravdivé. Jde totiž o přechod na zcela nový a efektivnější systém. Důvodů k tomuto kroku je hned několik. 

Platné průkazy TP, ZTP a ZTP/P mají ochranné prvky proti padělání, přesto má MPSV informace o tom, že současné ochranné prvky již zaostávají a nejsou dostatečnou ochranou.

V souladu s plánovaným užitím elektronického platebního prostředku (pro který se vžívá hovorové označení „sociální karta“) v dávkové oblasti bude tento využit i jako průkaz. Jedním z cílů změn (Sociální reforma 2011) je snížení počtu posudkových schémat.

Tím dojde k menšímu zatěžování institucí, které o dávkách rozhodují, a především občanů. Snížení počtu posudkových schémat byl i jedním z požadavků, který často zazníval ze strany osob se zdravotním postižením a organizací hájících jejich zájmy.

Proto se navrhuje opuštění samostatného posuzování zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) a využití posudkového schématu příspěvku na péči (závislost I., II., III. a IV. stupně).

Benefity plynoucí z průkazů TP, ZTP a ZTP/P upravují ve svých zákonech ostatní resorty (vyhrazená místa pro parkování, slevy, osvobození od poplatků apod.). Tyto resorty v minulosti stanovily, zda benefity budou poskytovat držitelům všech průkazů, či pouze držitelům průkazů ZTP a ZTP/P nebo dokonce pouze držitelům průkazů ZTP/P.

Obdobně posoudí nyní, se kterým stupněm závislosti své benefity sváží. MPSV jim bude nápomocno, aby přechod mezi současným a novým systémem byl co nejplynulejší. MPSV tedy neruší speciální označení vozidel (O1), ani nemůže, protože tato problematika mu nespadá do kompetence (jde o kompetenci Ministerstva dopravy).

Informace, které se dostávají k veřejnosti, tj. i cílové skupině Magazínu žena – in jsou mnohdy značně zkreslené a zavádějící. Přestože je MPSV v každodenním styku s veřejností, má přece jen omezené komunikační nástroje. Navíc došlo k situaci, kdy zástupci organizací hájící zájmy osob se zdravotním postižením vyslali vůči veřejnosti zprávy, které nepopisují návrhy objektivně.

Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ke kterému nyní probíhá připomínkové řízení, vychází z Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014. V tomto materiálu bylo MPSV uloženo navrhnout věcné řešení zákonné úpravy těch oblastí, které v současné době upravuje vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to s cílem navrhnout právní úpravu formou zákona, věcně revidovat spektrum dávek, jejich smysl i okruh osob, kterým má být dávková pomoc poskytována.

Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením obsahuje 2 dávky: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky, které má poskytovat Úřad práce České republiky.

Cíle Sociální reformy 2011:

·         lepší zacílení a adresnost sociálních dávek

·         dosažení maximální možné účelnosti dávek

·         zefektivnění práce orgánů státní správy

·         snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb

·         úspory prostředků ze státního rozpočtu

·         zkvalitnění systému péče o ohrožené děti

·         podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi.

Obecně je cílem navrhovaných změn nashromáždit díky zvýšení efektivity dostatek finančních prostředků pro výplatu dávek osobám, které je opravdu potřebují. Úspory tak budou v oblasti administrace, provozních nákladů apod.

   
15.03.2011 - Společnost - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [61] FAXÍK [*]

  srozumitelný článek, každé zdravotní postižení, nebo omezení je nepříjemné a problematické

  superkarma: 0 27.03.2012, 08:38:05

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [60] wireen [*]

  Tak čssz by nad tím měla ještě pořádně popřemýšlt, celé mi to příjde jako šité horkou jehlou.

  superkarma: 0 25.08.2011, 14:13:19
 2. avatar
  [59] átéčko [*]

  ar — #57 12000 máš za naprosto nespolupracující dítě s plínama. A je jedno kolik mu je a kolik váží. Má třeba víc než ty a nikoho nezajímá, jak ho přebalíš a jak ho vykoupeš. Ano, máš čas, ale musíš jej trávit s tím dítětem, protože může mít epi záchvaty. Mohla bys sedět při něm s notebookem na klíně. Problém je ten, že na ten noťas si nenašetříš..

  superkarma: 0 04.04.2011, 15:57:23
 3. avatar
  [58] Marbulka [*]

  ar — #57 když nějaký člověk řekne jinému, že "se má" že je doma a dostává za to peníze, tak je to z prominutím idiot.

  Myslím, že 100% rodičů by radši chodilo do práce a makalo jako mourovatí a měli zdravé děti. Oni se doma rozhodně neválí a nemají pohodu, ty mají tvrdou 24 hodinovou službu Sml22

  superkarma: 2 19.03.2011, 16:24:11
 4. [57] ar [*]

  To co navrhuje MPSV je úpně mimo mísu. Vůbec s tím nesouhlasím.Oni si asi vůbec neuvědomují co dělají.Všichni mi řeknou "ty se máš jsi doma a máš 9000-12000" to mám,ale dítě v ústavu stojí víc než tyto peníze.Ale taky bych radši chodila do práce,věděla, že se dítě samo nají a nepotřebuje mou péči 24 hodin denně.

  1. na komentář reaguje Marbulka — #58
  2. na komentář reaguje átéčko — #59
  superkarma: 1 18.03.2011, 12:51:00
 5. avatar
  [56] Tanzi [*]

  átéčko — #55 vstup se dává každému kdo požádá

  superkarma: 0 15.03.2011, 19:34:02
 6. avatar
  [55] átéčko [*]

  Lukáš Čejka — #52 To je uzavřená skupina, tam se stejně nedostaneš.

  1. na komentář reaguje Tanzánie — #56
  superkarma: 0 15.03.2011, 19:30:34
 7. avatar
  [54] Marbulka [*]

  Ditusa — #43 posudkáři to je kapitola sama pro sebe Sml28

  jo nastala změna a to, že dřív když šla sociální pracovnice při posouzení PnP na sociální šetření, tak výsledek toho šetření byl na stejné úrovni jako pak posouzení lékaře, který člověka většinou ani neviděl. a nyní je šetření od socprac jen podklad a nemá žádnou váhu Sml31 Přitom situaci posoudí spíš ta pracovnice když s člověkem jedná a vidí ho než blbej posudkář, kterej si akorát přečte kartu, pak si jí nechá pár měsíců u sebe poležet, pak si tam něco vyfrkne a při dobré vůli po půl roce se vyjádří. Když slyší sousloví posudkový lékař, tak se mi otvírá kudla v kapse Sml57

  Ale samozřejmě připouštím, že takový nejsou všichni, ale valná většina ano Sml68

  superkarma: 1 15.03.2011, 17:49:36
 8. avatar
  [53] Tanzi [*]

  Lukáš Čejka — #52 chápuSml57

  superkarma: 0 15.03.2011, 17:22:33
 9. avatar
  [52] Lukáš Čejka [*]

  Tanzánie — #51 ja fc nerad :-D

  1. na komentář reaguje Tanzánie — #53
  2. na komentář reaguje átéčko — #55
  superkarma: 0 15.03.2011, 17:19:01
 10. avatar
  [51] Tanzi [*]

  Lukáš Čejka — #50 pokud tě to opravdu zajímá, tak si klikni na fc do této skupiny a můžeš číst a číst do alelujaSml52

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #52
  superkarma: 0 15.03.2011, 17:17:37
 11. avatar
  [50] Lukáš Čejka [*]

  Tanzánie — #49 kouknu na to vecer doma

  1. na komentář reaguje Tanzánie — #51
  superkarma: 0 15.03.2011, 17:13:39
 12. avatar
  [49] Tanzi [*]

  Lukáš Čejka — #47 http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/465-dopis-predsedy-nrzp-cr-clenskym-organizacim-ve-veci-jednani-s-namestkem-vladimirem-siskou.html

  Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s náměstkem Vladimírem Šiškou

  Úterý, 15 Březen 2011 15:41 

  v příloze si rozklikněte zápis z jednání

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #50
  superkarma: 1 15.03.2011, 17:00:09
 13. avatar
  [48] átéčko [*]

  Lukáš Čejka — #47 Nejsem, musel bys mě vidět. to jen tak tady vypadá. Jsem naprosto klidná a půjdu venčit psici.

  superkarma: 0 15.03.2011, 15:40:04
 14. avatar
  [47] Lukáš Čejka [*]

  átéčko — #46 ty si teda rozcilena Sml16

  1. na komentář reaguje átéčko — #48
  2. na komentář reaguje Tanzánie — #49
  superkarma: 0 15.03.2011, 15:25:23
 15. avatar
  [46] átéčko [*]

  Lukáš Čejka — #42 Tím že je to teď myšleno jen na nákup služeb s tím, že já se budu moci zapojit do pracovního procesu, tak na to já jim zvysoka víšco.

  Syn má invalidní důchod 3.stupně, to znamená s celodenní péčí. takže si to stát představuje tak, že já si syna umístím do denního stacionáře, což jsou sociální služby, a půjdu do práce. Bez praxe, (neboť tu mám dlouholetou v péči o postižené) Vydělám si minimální mzdu, ale zaplatím sociální službu. Do práce budu chodit neodpočatá, protože postižení nemají rádi jakékoliv změny...takže se nevyspím. 

  U nás stacionář poskytující služby sice není, jde o teorii.

  Služby tedy budu poskytovat já. Mám si je sama ohodnotit? Kurňa, v tom případě levná nebudu!!!!!!

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #47
  superkarma: 0 15.03.2011, 15:22:06
 16. avatar
  [45] Lukáš Čejka [*]

  átéčko — #44 Ja ji nechtel snizovat, ja jen navrhnul ji rozdelit na dve casti - jednu tu by ZP dostaval stale a tu druhou by vyuctovvaval , tim by mohl byt spokojeny system (mel by kontrolu nad tim, ze vyplaci to co bylo spotrebovano) a i ZP protoze by meli nejake prostredky na sluzby ktere nespotrebovavaji kazdy mesicSml80

  superkarma: 0 15.03.2011, 15:20:56
 17. avatar
  [44] átéčko [*]

  Lukáš Čejka — #42 Lukáši, ta částka, kdybys ji ještě dělil, by byla ještě směšnější. Starám se o syna doma 33let. Komanči nedali nic. Byl to dříve Příspěvek při péči o osobu blízkou.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #45
  superkarma: 0 15.03.2011, 15:15:49
 18. [43] Ditusa [*]

  Jsem zvědavá jestli se opravdu ty cíle reformy splní aspoň částečně. Docela mám obavu jestli se ušetří tím, že všechny dávky bude vyplácet Úřad práce. Opravdu mi v systému chybí individuální přístup. Pobírám příspěvek na péči (mám syna autistu) a jsem ráda, že tím mohu hradit asistenci v pomocné škole, jízdné (jezdí 21km denně) a jiné školní poplatky. Doufám, že se díky reformě zkrátí doba vyřizování těchto dávek. Já jsem čekala na přiznání příspěvku na péči 6 měsíců. Není to chybou obecního úřadu, ale lékařské posudkové služby vystavující zdravotní posudku. Snad se něco změní i v této oblasti. Zatím jsem žádný návrh na změnu nezaznamenala.

  Myslím, že se asi nechám "překvapit"

  1. na komentář reaguje Marbulka — #54
  superkarma: 1 15.03.2011, 15:09:07
 19. avatar
  [42] Lukáš Čejka [*]

  Tanzánie — #38 to propadnuti - to je asi mysleno jako to, ze tu davku nevycerpal, oni proste vychazi z toho, ze se nejedna o navyseni napr. invalidniho duchodu ale o "poukazku" na nakup sluzeb

  mozna by se dla ta castka rozdelit na nejakou fixni cast, kterou by ten ZP, nebo osoba pecujici dostavala pravidelne, pevne prave na nejake veci co treba nepotrebuje kazdy mesic, ale stoji vic - tak by si na ne "nasetril" (vim ze to zni hloupe u castek o kterych je rec) a pak tedy druhou cast, ktera by slouzila k okamzite spotrebe

  1. na komentář reaguje átéčko — #44
  2. na komentář reaguje átéčko — #46
  superkarma: 0 15.03.2011, 15:06:59
 20. avatar
  [41] átéčko [*]

  No podle nového zákona, my bychom měli, my pečující, pro sociálku zadarmo dělat výpis všech služeb, které jsme poskytli a odevzdat to do 5. v měsíci, jinak těch 9000 propadá státu!

  superkarma: 0 15.03.2011, 15:06:31
 21. avatar
  [40] átéčko [*]

  Lukáš Čejka — #35 Ano Lukáši ,jde tam o to, že my si za peníze které dostáváme  (PnP), nakupujeme to, co potřebujeme a také já potřebuji jíst, oblékat se a bydlet, jenže pžíspěvek je určen na kupování sociální péče. Nic tam o tom není, když péči poskytuje rodina. Nic tam není o tom, že se staráme 24 hodiny a to máš za těch 9000.- 12,50 na hodinu. kdo jiný by za tohle pracoval, že?

  U nás nabídka sociálních služeb není žádná, která by mi vyhovovala.

  superkarma: 0 15.03.2011, 15:04:50
 22. avatar
  [39] Tanzi [*]

  prostě je toho na netu k dohledání moc..

  dnes zase zasedá Drábek s Krásou  (tedy dnes, nebo zítra na 100% si jistá nejsem),  Drábek bude chtít připomínkovat, Krása zrušit..jsem zvědavá co se dzvíme a já už musím zmizet..práce stojíSml16

  superkarma: 0 15.03.2011, 15:00:47
 23. avatar
  [38] Tanzi [*]

  Lukáš Čejka — #35 někde dole píšu, že nás se to ASI moc nedotkne (myslím ty změny)..protože o syna pečuju sama. (tedy s mužem to je jasné, ale vedená jsem já) - max se nás dotkne jestli změní stupně a peníze (Sml15)

  Ale tam, kde ZP nemá kolem sebe blízkou rodinu co by jim pomohla a pomáhá mu kde kdo, tak tam to bude pro ty ZP složité. Každý měsíc na úřad práce dokazovat, kdo mu kdy pomohl a ÚP sám bude těm lidem rozesílat peníze. 

  Navíc to, že když se v měsíci nevyčerpají peníze, tak propadnou-to mě také přijde jako kravina. Jsou i nárazové věci, kteří ti ZP musí zaplatit, neb to svýma silama nezvládne.

  Navíc obávám se že ani oni sami přesně nevědí jak to s tou sociální kartou budeSml3

  jestli máš účet u google, tak by jsi se měl dostat na tento dokument. Zápis z soc. porady z letošního února.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #42
  superkarma: 0 15.03.2011, 14:58:07
 24. avatar
  [37] Lukáš Čejka [*]

  ToraToraTora — #34 tak to uz vubec nevim o co jde Sml54

  superkarma: 0 15.03.2011, 14:57:07
 25. avatar
  [36] Lukáš Čejka [*]

  Tanzánie — #32 U tech mist na Spz asi rozumim proc to chteji rusit nebo menit - ono to v nekterych mistech uz docela presahlo nejakou mez, treba tam kde bydlim je tak 40 parkovacich mist celkem, z toho je myslim nejaky 15-17 takto vyhrazenych a nechci nekoho napadat,ale ziju tam dlouha leta a jestli vim o 3 skutecne invalidnich (napr. vozickar) tak je to vsechno. A lidi to asi trochu rozciluje kdyz neni kde zaparkovat a pritom nektara ta mista maji rezervovane zjevne lide, kterym by s parkovanim nevznikly vetsi problemy, nez ostatim. Sml80

  superkarma: 0 15.03.2011, 14:52:04
 26. avatar
  [35] Lukáš Čejka [*]

  Tanzánie — #31 jj ja jsem tomu PnP prave rozumel tak , ze si za nej maji mit ZP moznost "objednat" neco z toho co potrebuji a asi se ti co to zavadeli spletli v tom, ze vznikne dostatek poskytovatelu tech sluzeb. Pak je na zvazeni, jestli by skutecne nebylo lepsi vyplacet nejakou takovou castku osobe pecujici jako nahradu za mzdu nebo neco takoveho.

  1. na komentář reaguje Tanzánie — #38
  2. na komentář reaguje átéčko — #40
  superkarma: 0 15.03.2011, 14:45:17
 27. avatar
  [34] ToraToraTora [*]

  Lukáš Čejka — #30 S příspěvky politiky zaměstnanosti na tzv nárokové dávky potíž není. jsou velice dobře kontrolovatelné. Problém je s náhradním plněním a to hodlá řešit zákon o zaměstnanosti nikoliv sociální reforma

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #37
  superkarma: 0 15.03.2011, 14:45:15
 28. avatar
  [33] Tanzi [*]

  Lukáš Čejka — #30 ten mejl (bsah) je veřejně přístupný, kdyby to šlo, tak jsem ho klidně dala i sem.

  mmch takových zpráv vzniknulo několik

  superkarma: 0 15.03.2011, 14:43:37
 29. avatar
  [32] Tanzi [*]

  Lukáš Čejka — #29 asi se bude jednat o obojí..my to tedy nevyužíváme.

  Na fcb je velká skupina lidí, každý píše své postřehy, připomínky, povzdechy.. je děs číst ty lidské osudy.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #36
  superkarma: 0 15.03.2011, 14:42:40
 30. avatar
  [31] Tanzi [*]

  Lukáš Čejka — #23 někdy před asi 5-6 lety (nevím jistě) se z tzv POB (péče o osobu blízkou), stal PnP (příspěvek na péči)..ten byl (a zatím je) nasměrován přímo k ZP, aby se on sám mohl rozhodnout jakou péči potřebuje a kdo ji bude poskytovat. Toto mělo sloužit k tomu, aby ZP mohli být ve svých rodinách. Nyní to vypadá, že chtějí pravý opak, tedy tyto služby přesunout zpět.

  Co se týče využívání placených služeb nějakou organizací, tak např já bych někdy i ráda toto nárazově přivítala, ale bohužel nabídka je malá (tedy opět nedomyšleno!)a také o každého ZP není zájem.

  Můj syn je např autista s těžkou mentální retardací. Co je mi platné, že vypadá jak kluci v jeho věku, když s těžkou retardací je skoro neumístitelný. Možná někam napořád a to zatím nechceme.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #35
  superkarma: 0 15.03.2011, 14:40:54

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme