Lidé, kteří vážně onemocní a přijdou kvůli tomu o práci, se často uzavřou do sebe, nekomunikují s okolím a mají problémy najít znovu zaměstnání. Právě na tuto cílovou skupinu, konkrétně na ženy se zdravotním handicapem, je zaměřen další z projektů, jehož autorům se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu.

Projekt s názvem Návrat to pracovního života, který probíhal v letech 2009 až 2011 v Ústeckém a Libereckém kraji, byl určen pro ženy se zdravotním handicapem, u kterých došlo vlivem nemoci nebo vnějších okolností ke změně či ztrátě zaměstnání. Hlavním cílem projektu bylo pomoci účastnicím řešit problémy spojené s návratem do pracovního života včetně potřeby rekvalifikace a nalezení rovnováhy osobního i pracovního života.

deti

Dvě části: chuť do života a fyzická kondice

Projekt byl rozdělen na dvě části. První pomáhala účastnicím získat zpět chuť do života, druhá část byla orientovaná na získání potřebné fyzické kondice, dosažení tělesné a duševní rovnováhy a sladění rodinného a pracovního života. Úspěšné absolventky obdržely na závěr diplom z komunikace nebo podnikatelských pracovních kompetencí.

„Účastnice si mohly navzájem vyměnit své zkušenosti a popovídat si o svých problémech, a to bylo pro ně hodně důležité. Navázaly kontakty a zjistily, že v tom nejsou samy,“ přibližuje Libuše Žamberská, na jejíž aktivity v onkoklubech (pacientských organizacích pomáhajících onkologickým pacientům a jejich rodinám) část projektu navazovala.

Výše uvedené aktivity probíhaly formou jednodenních setkání, ale také 2 až 3 denních workshopů s ubytováním a večerním programem. Tyto delší společné pobyty přinášely klientkám největší užitek. V rámci workshopů probíhaly přednášky, diskuse, fyzická cvičení, prezentace, mini outdoorové činnosti nebo činnosti zaměřené na týmovou spolupráci. „Podstatou toho všeho bylo vytvořit komplexní program, který pomůže zajistit ženám se zdravotními problémy stejné podmínky při návratu do práce jako ženám zdravým,“ říká Libuše Žamberská.

Na fotografie ze setkání se můžete ZDE.

Úspěšné účastnice projektu

Projekt má řadu úspěšných účastnic. Některé z nich našly novou práci krátce poté, co předchozí ztratily, jiné začaly podnikat. Přesto se ale realizátoři potýkali s drobnými problémy. Jedním z nich bylo, že onkologickým pacientkám jejich křehký zdravotní stav a časově náročná léčba často nedovolily projít celým projektem. „V žádném případě jsme takovou účastnici z programu nevyřadili, ale počítali jsme s ní jako s členkou širší komunity, která se navzájem podporuje a spoluvytváří sociální síť. Poskytovali jsme jí možnost konzultací, samostudia materiálů nebo případné pozdější zapojení,“ zdůrazňuje koordinátorka projektu.

Více o projektu se dozvíte ZDE.

Reklama