Centrum Černý Most se po zářijových Dnech zdraví zapojilo do dalšího osvětového projektu zaměřeného na zdraví. Ve čtvrtek 16. října od 10 do 18 hodin bude hostit akci s podtitulem „Vaše ruce mohou zachránit život vašich blízkých“, v rámci níž na všechny zájemce čeká bezplatná výuka resuscitace, nácvik přivolání záchranné služby a ukázka jejího technického vybavení.

Centrum Černý Most, Česká resuscitační rada a Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy akci pořádají v rámci Evropského dne záchrany života (European Restart a Heart Day), který si klade za cíl zvýšení informovanosti o příznacích srdeční zástavy. V neposlední řadě zdůrazňuje i význam jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života, jako je přivolání záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a zahájení nepřímé srdeční masáže.

srdce

Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně půl miliónu lidí ročně, z nichž více než 350 000 nepřežije. Nejčastější příčinou srdeční zástavy je u dospělých onemocnění srdce, u dětí pak tonutí a úrazy. Vlivem stresu, kouření a dalších rizikových faktorů narůstá výskyt srdečních zástav u stále mladších osob, včetně sportovců. Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně a bez varovných příznaků. Pro záchranu života stačí velmi jednoduché kroky: zavolat na linku 155 a zahájit srdeční masáž. V případě jakýchkoliv pochybností volajícímu vždy poradí operátoři linky 155 a zůstanou s ním v kontaktu až do příjezdu sanitky. Poskytnutí první pomoci zlepšuje šanci na přežití srdeční zástavy trojnásobně.

Více informací naleznete na www.centrumcernymost.cz/ www.facebook.com/centrumcernymost, dále na www.resuscitace.cz a www.zzshmp.cz.

Reklama