Za svůj život potkáváme nesčetné množství lidí, někteří na nás od prvního pohledu působí sympaticky, někteří naopak. Když si pomyslně postavíme do řady tu skupinku lidí, kteří v nás nevyvolávají právě libé pocit, může se nám stát, že u nich nalezneme podobné obličejové rysy.

Mě například nejsou příliš milí lidé, kteří mají úzké, tzv. „hadí oči“, které při komunikaci se mnou ještě přivírají tak, že se z nich nakonec stanou jen malinké štěrbinky. Podle Richarda Webstera z obličeje rozpoznáte, jakou má člověk osobnost, talent, jaké jsou jeho vnitřní pohnutky a potřeby. Mnohem lépe pak porozumíme i sobě. Při studování obličejových rysů můžeme poznat i své negativní vlastnosti a následně je změnit na pozitivní. Můžeme v sobě objevit vlohy, o kterých ani sami nevíme, jednoduše a prostě v nás nepoznané ještě spí. Jakmile se tuto dovednost naučíme, stane se pro nás velice užitečnou. Můžeme tak nahlédnout do něčí osobnosti, zjistit jestli nám ten druhý lže, nebo mluví pravdu, pochopením pak můžeme k  dotyčnému získat harmonický vztah či vyřešit eventuální spory. Nejlepším způsobem, jak se naučit číst z obličeje, je použít k tomu ten svůj. :-)

obličej

Pro začátek se zaměřme na první pohled. Tím je zjištění tvaru obličejové části hlavy.

Kulatý obličej - lidé s tímto tvarem obličeje bývají sociálně zdatní, rozumějí si prakticky s každým. Jsou sebejistí, spolehlivý, bezstarostní a mívají dobrou náladu. Mohou však být poněkud impulzivní... Užívají si rádi všech lákadel, které život nabízí, a bývají také štědří. Když se jim daří dobře, i tehdy zůstávají skromní a málokdy touží po uznání, pokud ho však nezískají, nijak se tím netrápí.

Čtvercový a obdélníkový obličej - jedinci s tímto tvarem obličeje jsou praktičtí, realističtí, jsou schopni si poradit téměř s čímkoliv. Bývají odhodlaní, trpěliví, se schopností motivovat ostatní. Jejich životním vůdcem bývá rozum, který stojí nad emoční rovinou - tím se mimo jiné vysvětluje i to, proč mohou být přísní, kritičtí a tvrdohlaví.

U klasicky čtvercového obličeje je šířka mezi spánky téměř stejná jako šířka čelisti. Osoby s tímto typem obličeje rádi učí ostatní, ukazují jim, jak mají něco udělat, a pak už je nechají, aby to dodělali sami. Často se dostanou na pozici, kde mají moc a prestiž - která jim dělá dobře. :-)

Oválný obličej - oválným obličejem se vyznačují lidé starostliví, ohleduplní, soucitní a empatičtí. Mívají logické myšlení a na problémy se snaží nahlížet se všech úhlů. Bohužel však často mění své názory, a tak je těžké pochopit, co si vlastně opravdu myslí. Mívají potíže s dokončení toho, co začali, byť jsou obdařeni intuicí, dobrými nápady, které bývají dobře vymyšlené a výhodné pro všechny zúčastněné... Mají také dobrý smysl při hodnocení na první pohled.

Trojúhelníkový obličej - takový obličej rozpoznáme podle širokého prostoru mezi spánky a úzkou špičatou bradu. Takoví jedinci jsou zvědaví, zvídaví a mívají různorodé zájmy. Obvykle se ovšem začnou brzy nudit, a tak jim máloco vydrží delší dobu. Mají vynikající představivost a rádi přehánějí a při vyprávění svých příběhů si často skutečnost přibarvují a vylepšují... aby vyzněl lépe. Rádi pracují o samotě, ve společnosti se necítí právě příjemně a uvolněně. S oblibou kritizují ostatní, takže mívají problémy při navazování a udržení přátelství. Jejich chytrost a zvídavost jim leckdy umožní až světový úspěch, do této skupiny patří mnoho intelektuálů, ale jen pár jich pracuje na akademické půdě. Trojúhelníkoví lidé jsou bystří a analytičtí, zvláště ti s úzkou bradou jsou navíc laskaví, jemní a kreativní, často jsou také vysoce inteligentní a svědomití. 

Kuželovitý obličej - takoví jedinci mají velkou vzdálenost mezi spánky a hranatou nebo kulatou bradu. Bývají podobně jako trojúhelníkoví inteligentní, kreativní a veselí. Ovládají umění diplomacie a s ostatními vycházejí dobře, nejsou však většinou schopni se postavit sami za sebe. Nakonec to z většiny vzdají, než aby si obhájili a ustáli to, v co sami věří. Bývají dobrými řídícími pracovníky, ale pro svou konzervativní povahu špatně přijímají a nastolují změny. Nejlepší je pro ně společnost vlastní, mívají i zvláštní koníčky.         

Reklama