Kampaň „Nasycené škodí“, kterou zahájila v prosinci minulého roku Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, díky vyvolanému ohlasu pokračuje. V další fázi se aktivity zaměří na tematiku nasycených mastných kyselin ukrytých v mléce a mléčných výrobcích.

Vhodnost konzumace mléka a výrobků z něj je v poslední době velmi častým tématem diskusí laické veřejnosti. Odborníci se ale v naprosté většině shodují, že mléko a mléčné výrobky by měly být nedílnou součástí vyváženého jídelníčku každého zdravého jedince, protože jsou výborným zdrojem bílkovin, vitamínů a minerálních látek. Zároveň ale patří ke zdroji velkého množství nasycených mastných kyselin, které jsou jedním z faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Příjem těchto mastných kyselin z mléka a mléčných výrobků lze velmi snadno regulovat záměnou méně vhodných variant za vhodnější, a to především upřednostňováním polotučných nebo nasycenénízkotučných výrobků. Tyto pozitivní záměny pomohou k naplnění doporučení odborníků k celkovému snížení množství konzumovaných nasycených mastných kyselin, kterých se v České republice konzumuje dvakrát více, než je doporučeno.  Více informací je k dispozici na stránkách kampaně www.nasyceneskodi.cz.  

„V rámci zdravotní prevence je důležité v jídelníčku hlídat celkové množství konzumovaných nasycených mastných kyselin, ty pocházející z mléka a mléčných výrobků nevyjímaje. Pacienti jsou ale často bezradní, podle jakých klíčů si tyto výrobky vybírat“ vysvětluje MUDr. Otto Herber, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Hlavní zásadou pro zdravý jídelníček je snažit se o optimální energetický příjem, z něhož by tuky měly tvořit přibližně 30 %. Výrazně bychom měli omezit živočišné tuky, které mají představovat maximálně 1/3 všech přijatých tuků. Podíl rostlinných olejů/tuků a tuků z ryb by měl odpovídat zhruba 2/3 celkového příjmu tuků. Zároveň je nutné dbát na dostatečný příjem ovoce a zeleniny, vlákniny a nízkotučných (ideálně zakysaných) mléčných výrobků – naopak smetana a smetanové jogurty by se měly v jídelníčku objevovat spíše výjimečně. „Pokud dáme přednost nízkotučným nebo polotučným variantám mléčných výrobků, významně tím snížíme příjem nasycených mastných kyselin“, vysvětluje prof. Ing. Vladimír Filip, CSc., vedoucí Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT v Praze a dodává: „Na množství přijatých bílkovin, vitaminů a minerálů to ale žádný vliv nemá, takže pozitiva zůstávají.“ Někdy se objevují informace o tom, že nasycených mastných kyselin z mléka se obávat nemusíme, protože jsou „jiné“, než nasycené MK z jiných zdrojů. „Toto tvrzení se nezakládá na pravdě a při redukci nasycených mastných kyselin v jídelníčku musíme příjem těch z mléka zohledňovat úplně stejně, jako kterékoliv jiné“, upřesňuje prof. Filip.  

nasycenéKardiovaskulární onemocnění jsou v České republice i celé Evropě nejčastější příčinou úmrtí, proto je jejich prevence jednou z priorit nejen Ministerstva zdravotnictví ČR, ale také WHO a dalších institucí. „Z pohledu prevence kardiovaskulárních onemocnění je snížení konzumace nasycených mastných kyselin velmi žádoucí, pozitivní vliv má zejména na zpomalení procesu aterosklerózy“ říká doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D, předseda České společnosti pro aterosklerózu.        

Nejúčinnější prevencí většiny závažných onemocnění, včetně kardiovaskulárních, je celkové ozdravění životního stylu, především nekouření, dostatek pohybové aktivity, střídmá konzumace alkoholu a vhodná strava. Pro stravu platí především následující zásady:

  • upřednostňovat mléčné produkty se sníženým obsahem tuku
  • odstraňovat před konzumací viditelný tuk z masa
  • používat rostlinné oleje a tuky (margaríny) místo másla a sádla - na vaření a mazání
  • jíst více ryb a drůbeže místo červeného masa
  • odstraňovat kůži z drůbeže před kuchyňskou úpravou
  • minimalizovat konzumaci smažených jídel

Praktická pomůcka pro pozitivní záměny méně vhodných mléčných výrobků za vhodnější, tzv. „mléčný tahák“, stejně jako spoustu dalších informací pro laickou i odbornou veřejnost ohledně tematiky i kampaně samotné, najdete na www.nasyceneskodi.cz.

Reklama