Rozhodli jsme se připravit pro vás seriál o našich slavných cestovatelích. Jedním z nejslavnějších je doktor Emil Holub, dobyvatel Afriky. Přečtěte si poutavé vyprávění o jeho životě...

Dny se pomalu krátí, o teplých večerech si člověk už pomalu nechává jen zdát. Píše se rok 1847. Nedávno začal podzim a 7. října se Holicemi roznese křik: „Je to kluk! Manželce místního lékaře Františka Holuba Anně se právě narodil syn Emil. V tu dobu ještě nikdo netuší, že se hoch stane jedním z nejrespektovanějších českých cestovatelů. Avšak již ve třech letech, jak tvrdila jeho matka, měl zájem o Afriku, když se mu do rukou dostala knížka s obrázky afrických domorodců.

První velká cesta

Emil Holub

Emil žil v Holicích spokojeným dětským životem. Ve škole dobře prospíval, ale to se mělo v jeho deseti letech změnit. Roku 1857 jeho otec přijal místo panského lékaře a rodina se musela přestěhovat do Pátku nad Ohří. Zde se Emil upnul k myšlence odcestovat do Afriky ještě víc. Právě tady pročítal poprvé zprávy o objevech skotského lékaře a misionáře Davida Livingstonea, který prošel celou Afriku napříč a nalezl mimo jiné Viktoriiny vodopády. Přátelil se s rodinou lovce orchidejí Benedikta Roezla, jehož otec žil v Pátku. A tak později na úvod svého cestopisu Sedm let v Jižní Africe píše: „Již od mládí svého zatoužil jsem a stále si přál, abych přispěl nepatrnou hřivnou svojí k velikému dílu, jímž má se objeviti a vyzkoumati Afrika.“

Sběratel

Do studií nestoupil mladý Emil šťastně. Z pražského malostranského gymnázia odešel do Žatce, kde byl ale také spíše podprůměrným studentem. Přesto v roce 1866 úspěšně složil maturitu. Zajímaly ho, jak sám píše, hlavně přírodní vědy: „Byl jsem velkým ctitelem přírodních věd a archeologie. Na svých prázdninových toulkách jsem sbíral materiál, hmyz, rostliny, zkameněliny, předměty z předvěké dílny, zhotovené rukama prvních obyvatelů severozápadních Čech, vykopával jsem je z bahna a oblázků údolí řeky Ohře.“ V jeho zálibě ho podporoval hlavně otec. Podle historiků v době maturity čítala sbírka Emila Holuba na 300 archeologických předmětů získaných z 80 lokalit v údolí Ohře, asi 2.500 zkamenělin, zhruba 800 anatomických a patologických preparátů, okolo 1.000 kusů hornin a nerostů a 3.000 kusů hmyzu. To už je úctyhodná práce na devatenáctiletého mladíka, co říkáte?

Medicína

Emilovy další studentské kroky vedly do Prahy na Lékařskou fakultu Karlovy Univerzity, kde 24. února roku 1872 složil Hippokratovu přísahu. Ale dětská cestovatelská touha v mladém doktoru Holubovi přetrvala, ostatně i medicínu studoval hlavně účelově, kvůli cestování: „Když se roku 1872 již vyplňovalo mé nejvřelejší přání, rozhodl jsem se nezvratně. Jižní Afrika byla kraj, v němž doufal jsem, že budu s to, abych platně posloužil vědě a vlasti své.“ Ještě v roce ´72 odcestoval do Kapského Města, kde se vylodil 1. července. Černý kontinent si také zvolil za cíl své lékařské praxe, kterou vykonává poblíž města Kimberley.

Cestovatel s vědeckým přístupem

Léta náročného studia zanechala v Emilu Holubovi hluboký vliv. Jeho expedice jsou velice propracované, připravované a mají za účel získat co nejvíce vědeckých poznatků, použitelných v oblasti etnografie a kartografie. Například v roce 1875, kdy vyráží k řece Zambezi, se stává prvním člověkem, který zpracovává detailní mapu okolí Viktoriiných vodopádů. Své poznatky o těchto vodopádech následně v roce 1879 publikoval i v anglickém knižním vydání.

První návrat a svatba

Emil HolubV roce 1879 se Emil Holub vrátil „na skok“ domů. Přivezl s sebou mnoho zajímavých a cenných sbírkových předmětů a zaměřil se zejména na přednáškovou činnost. Přednášel nejen na území dnešního Česka, ale v celé monarchii. Díky přednáškám ve Vídni se tak seznámil se svou budoucí chotí Růženou Hofovou, kterou pojal za manželku 2. listopadu 1883.

Podruhé do Afriky

Druhou výpravu do Afriky naplánoval Emil Holub velkolepě. Rozhodl se projít celý kontinent od Kapského Města až po Egypt. Na výpravu vyrazil s manželkou a dalšími šesti průvodci - bývalými vojáky. Tuto výpravu podporovala veřejnost i císař!

22. listopadu 1883 vypluli z Evropy a asi za měsíc dorazili do Kapského Města. Výpravu ale provázely nemoci. Na začátku roku 1886 zemřeli dva její členové na malárii a třetí z účastníků se vrátil do Evropy. Holubově výpravě hynula tažná zvířata, těžko sháněli nosiče, získávali potřebné vybavení. Vše vyvrcholilo bojem s kmenem Mašukulumbů, který nepřežil další z bývalých vojáků. Přestože Emil Holub a jeho společníci nasbírali mnoho zajímavého materiálu, museli se v roce 1887 předčasně vrátit do Evropy.

Doma je doma

Po návratu navždy nemocný Emil Holub sestavoval sbírky, pořádal výstavy a přednášky po celé Evropě. Publikoval v časopisech a chystal další knihu. Svou sbírku nakonec (pro nedostatek skladových prostor) rozdal různým muzeím a my její část dnes můžeme vidět například v muzeu Holubova přítele a mecenáše cestovatelů Vojty Náprstka.

Doktor Emil Holub zemřel předčasně po vleklých potížích s malárií 21. února 1902 ve Vídni, kde byl také pohřben. Třetí výpravu do Afriky, po které snil, již nikdy neuskutečnil. Přesto se nesmazatelně vryl do povědomí lidí na celém světě jako průkopník v objevování černého kontinentu...

Na další vyprávění o našich slavných cestovatelích se můžete těšit ve středu 26. 10. 2011. Tentokrát si budeme povídat o Janu Eskymo Welzlovi.

Čtěte také...

Seriál o našich cestovatelích...

Reklama