Zdraví

„Naše dítě neočkujte!“ Dětská lékařka vyvrací argumenty „alternativních rodičů“

Díky vakcinaci se podařilo celosvětově vymýtit pravé neštovice a v blízké době se očekává vymýcení dětské obrny. Podle údajů Státního zdravotního ústavu zabrání očkování v České republice ročně více než 150 tisícům onemocněním a přes 500 úmrtím na infekční nemoci. Přesto se najdou rodiče, kteří odmítají nechat své děti proti infekčním nemocem očkovat přesto, že je to povinné. Jaké jsou nejčastější důvody, které ve své ordinaci slýchá MUDr. Alena Šebková, praktická lékařka pro děti a dorost a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP?

„Očkování není nic nového. Sice to vypadá, jako bychom si ho vymýšleli v dnešní době, ale první vakcína vznikla už v osmnáctém století. Přišel s ní venkovský lékař. Je totiž skutečně efektivním nástrojem prevence závažných infekčních onemocnění. To je neoddiskutovatelné. Poskytuje ochranu nejen jedinci, ale celé společnosti. Pokles proočkovanosti pod určitou míru totiž způsobí, že virus začne opět cirkulovat ve společnosti. Pak ale onemocní nejen neočkovaní jedinci, ale do budoucna i ti očkovaní. Jak totiž bude virus putovat mezi lidmi, bude se snažit změnit tak, aby poškodil co nejvíce organismů. U spalniček je pro kolektivní ochranu nezbytná proočkovanost minimálně 95 procent obyvatel. To je obrovské číslo. Jakmile však spadne pod 90 procent, už se vyskytují lokální epidemie,“ vysvětluje hned na začátek nezbytnost vakcinace MUDr. Šebková. U některých rodičů však neuspěje ani s tím. Jaké jsou jejich argumenty?

Strach z vedlejších účinků očkování

injectionPoužívané vakcíny procházejí náročným testováním a pravděpodobnost závažných vedlejších účinků je malá. Riziko onemocnění a zdravotních komplikací spojených s infekčními nemocemi je mnohokrát větší než veškerá rizika, která představují vakcíny. K dlouhodobému poškození zdraví po očkování došlo v minulosti pouze ve vzácných případech.

Někteří rodiče vidí v očkování také spouštěč autismu, což ale nebylo nikdy prokázáno. Proč se autismus dává do časové souvislosti s očkováním? „Je to sice můj osobní názor, ale debatovala jsem o něm i s dětskými psychiatry. Očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím totiž spadá časově do období, kdy nastává takzvaný autistický regres. To znamená, že se dítě do určité doby vyvíjí jako by normálně (pokud to není těžká forma, která je zjistitelná od kojeneckého věku) až do tohoto období, kdy se ve svém vývoji zastaví, eventuálně vrátí zpět. To je průběh nemoci jako takové. Jenže toto období se shoduje s věkem dětí, v němž dochází k očkování,“ uvádí Šebková.

Děti by měly prodělat nemoc, aby získaly celoživotní imunitu

Po prodělané nemoci má člověk skutečně navozenu dlouhodobou (po některých nemocech i celoživotní) imunitu, nicméně po očkování také a v rámci kolektivní imunity je chráněna celá společnost nebo alespoň její velká většina celoživotně. Navíc nemoci podlehne oslabený organismus, tudíž závažný průběh či úmrtí po nemoci je mnohonásobně pravděpodobnější než po vakcinaci. Děti se očkují v plném zdraví, vyvolává se u nich tvorba protilátek, nikoli onemocnění.

„Je to často kvůli tomu, že dnešní mladá generace si ty nemoci nedokáže představit. Neví, jak mohou být závažné. Proto z nich nemá strach. Ani moji synové neviděli, že já sama prodělala zarděnky, naštěstí velmi lehce. Že se teta dusila při záškrtu a moc nechybělo, aby zemřela. Nevidí maminky, které ke mně chodí do ordinace,“ líčí dětská lékařka.

Děti jsou očkovány příliš brzy

Podle očkovacího kalendáře dostávají děti první dávku hexavakcíny už ve dvou měsících věku, od devátého týdne. Další dávku pak ve třech měsících a další ve čtyřech. Potom následuje odstup nejméně půl roku, poslední dávka se očkuje od desátého měsíce věku, nejpozději však v roce a půl. S tím ale někteří rodiče nesouhlasí a snaží se očkování oddalovat.

„Mají pocit, že dítě je příliš malé, a ve dvou letech se s tím lépe srovná. Ano, jsme si vědomi, že imunitní systém dítěte vyzrává s věkem a čím déle začneme očkovat, tak lze očekávat silnější imunitní odpověď. Ale má to i svá proti. Průšvih je totiž v tom, že si rodiče neuvědomují, že kojenec je daleko častěji ohrožen závažnější formou infekce. Prožívá choroby daleko tíže a jejich příznaky u nich jsou navíc daleko méně jasné, než u pětiletého dítěte. Z toho důvodu chceme děti chránit co nejdříve,“ vysvětluje Alena Šebková.

Malé dítě se nemůže nakazit, navíc dodržujeme přísnou hygienu

Oblíbený argument těch, kteří nesouhlasí s očkováním, říká, že nemoci se vymýtily dobrou hygienou. Nesprávné podceňování očkování dobře znázorňuje příklad očkování proti Hemofilu influenzae skupiny B, který je původcem velmi závažného a život ohrožujícího onemocnění – epiglotitidy. Proti tomuto mikrobu se začalo očkovat cca před 10 lety a došlo k prakticky vymizení nemoci s tímto vyvolavatelem. Před 10 lety však nebyly horší hygienické podmínky než v současnosti. Rodiče také často podceňují riziko nákazy žloutenkou typu B.

Mají pocit, že s ní malé děti nemají šanci přijít do styku. To je ale omyl. „I malé dítě se může nakazit. Z praxe znám takové případy, kdy se dítě na pískovišti píchlo o jehlu. Znám i případ, kdy si dítě sedlo na jehlu zapíchnutou na sedačce v tramvaji. Akutně se pak doočkovávalo,“ varuje dětská lékařka.

Ačkoli se lékaři snaží poučit rodiče a racionálně je přesvědčit o důležitosti očkování, ne vždy se jim to podaří.“Někteří rodiče jsou, bohužel, nabádáni představiteli alternativního přístupu k očkování až ke konfrontačnímu jednání. Vždy se snažíme najít řešení, ze kterého bude mít benefit dítě. Nicméně když vidíme, že nemůžeme s argumentací uspět, musíme i sebe chránit právně. Proto takové rodiče necháváme podepsat informovaný nesouhlas,“ vysvětluje MUDr. Alena Šebková a dodává: „Musím říct, že si nepamatuji, že by se nějaké téma řešilo v mé dřívější praxi tak jako očkování v současné době.“

Do mateřské školy mohou jen „řádně očkované děti“

Podle platného zákona je „řádně očkované dítě“ to dítě, které se podrobilo vyhláškou stanoveným pravidelným očkováním. V současné době povinný očkovací kalendář obsahuje 3+1 dávky hexavakcíny (záškrt, tetanus, dávivý kašel, hepatitida B, haemophilus influenzae, dětská obrna) a 1+1 dávku MMR vakcíny (vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám).

Nicméně kvůli tlaku odpůrců očkování a mylně ovlivněných rodičů připustila Národní imunizační komise (NIKO) spolu s hlavním hygienikem v nedávné době variantu, díky níž by jako „očkovací minimum“ pro vstup do mateřských škol postačovalo dítě naočkovat třemi dávkami hexavakcíny, tedy ve schématu 2+1, a jednou dávkou MMR vakcíny.

Povinnost očkování pro vstup do školky však nakonec zůstane po podpisu prezidentem zachována. Odmítnuty byly návrhy o zavedení individuálních očkovacích plánů, výběru alternativních vakcín či výběru schémat.

Čtěte také:

   
09.11.2015 - Zdraví - autor: Julie Hájková

Komentáře:

 1. avatar
  [24] Mili4+1 [*]

  http://www.svobodavockovani.cz/news/ad-nase-dite-neockujte-detska-lekarka-vyvraci-argumenty-alternativnich-rodicu/

  superkarma: 0 26.01.2016, 21:23:54
 2. avatar
  [23] Mili4+1 [*]

  Mili4+1 — #22

  Před vlastní bolestnou zkušeností jsem dávala očkovat bez otázek a příliš nepřemýšlela nad tím, že vybudování tzv. kolektivní imunity očkováním je založeno na systému zcela plošné a značně bezohledné aplikace, na systému, který předpokládá obětování jedinců, kteří budou očkováním poškozeni. Tyto oběti pokládá za přijatelné, protože je jich údajně málo. Nepřemýšlela jsem nad tím, dokud se tou tzv. přijatelnou ztrátou nestalo moje dítě. A když jsem pak byla svědkem toho, jak se velmi silné podezření na nežádoucí účinek vakcíny s následkem smrti smetá ze stolu, jak nikdo nehlásí na příslušná místa těžký zánět mozku končící smrtí dvouletého dítěte, pochopila jsem, že ony minimální přijatelné ztráty nemusí být ani zdaleka tak minimální a hlavně, že nikdo vlastně přesně neví, jaké jsou. A zejménajsem si uvědomila, ke své hanbě přiznávám, že až po této vlastní hrozné zkušenosti, že žádné oběti nejsou přijatelné, pokud jsou vynucované. Že systém prevence založený na tzv. přijatelných obětech nemůže dlouhodobě fungovat, aniž by se proti němu nakonec nezvedl dostatečně silný odpor obětovaných a těch, kteří se odmítnou obětovat, a který ho nakonec položí. Možná tohle by si naši zákonodárci měli uvědomit a začít hledat jiný systém prevence založený na dobrovolnosti a individuálním přístupu, který jediný dokáže skutečně minimalizovat rizika pro jednotlivé děti.http://www.pacienti.cz/brozura_ockovani_deti_v_cr_2015.pdf

  superkarma: 0 16.01.2016, 22:14:58
 3. avatar
  [22] Mili4+1 [*]

  Milenka se narodila v roce 2005 jako zdravé miminko, do půl roku věku neměla snad ani rýmu, zda byl její imunitní systém už vrozeně oslabený nebo se třeba pomaleji vyvíjel, to už je dnes těžko zjistitelné, v prvních měsících tomu nic nenasvědčovalo. Takže začala být očkována podle běžného očkovacího kalendáře, v porodnici TBC, ve třech měsících první dávku záškrt, tetanus, dávivý kašel, žloutenka B. Na první dvě dávky vakcíny reakce nebyla - kromě několikadenního bojkotu kojení, ovšem na třetí dávku měla Milenka prudkou horečnatou reakci. Horečka jí vyskočila, jakmile jsme přišli domů od lékaře. Nikdy dřív jsem neviděla tak bledé dítě. Ležela, ani se nepohnula, oči zavřené, naprosto bezvládná jako hadrová panenka. Dala jsem jí antipyretika a volala lékaři. Doporučil pokračovat v podávání antipyretik, dělat zábaly. Trvalo to asi tři dny.

  Jenže od té doby jakoby Milenka ztratila obranyschopnost. Obvykle v odstupu několika týdnů ji trápila jedna viróza za druhou. Později se přidaly i bakteriální infekce a ATB. Kromě toho došlo k zastavení ve vývoji. Před podáním třetí vakcíny se v 6 měsících malá plazila po bříšku, svižně se takto pohybovala po celé místnosti. Po té reakci na očkování zůstala v tomto stádiu další 4 měsíce, do desátého měsíce nezačala lézt ani pořádně sedět. Teprve po zahájení rehabilitace pomocí Vojtovy metody se stav zlepšil a postupně srovnal.

  Na mou žádost nechal lékař udělat test imunity. Byly zjištěny snížené hodnoty buněčné složky imunity, ovšem lékař mi řekl, že podobné hodnoty má značné množství dětí v jejím věku a tyto hodnoty prý nejsou ani kontraindikací očkování, tou jsou pouze závažné poruchy imunity. A tak lékař naočkoval Milenku živou virovou vakcínou proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím. Co následovalo, popíšu jen krátce.

  Po neurčitých příznacích choroby, jako je nechutenství, nadměrná únava, spavost, rozladěnost, následovaly už značně závažné neurologické příznaky. Nejistá chůze, špatná koordinace pohybů, šilhání, krutá bolest hlavičky s nauzeou až zvracením, neschopnost chodit, postavit se, sedět, postupně pak epileptické záchvaty, trvalý třes končetin, paralýza, epileptický status, bezvědomí, otok mozku a smrt.

  Bohužel náš dětský lékař nerozpoznal závažnost Milenčina stavu, stejně jako lékaři na dětském oddělení nemocnice, kam nás poslal. Proto jsme zůstali ještě 14 dní doma bez léčby. Důvodem nerozpoznání byl pravděpodobně velmi subakutní průběh zcela bez teplot. Podle mého názoru očkování oslabený imunitní systém tak zatížilo, že ten nebyl schopen na hrozící nebezpečí vůbec adekvátním způsobem reagovat.

  Konečná diagnóza byla virová meningoencefalitida (zánět mozku a mozkových blan), konkrétní agens způsobující zánět se nepodařilo přes množství vyšetření zjistit. Lékaři v nemocnicích původně souvislost s očkováním připouštěli. Dokonce v době, kdy Milenka ještě žila, mě na ni upozornili. Ovšem po její smrti se souvislostí s očkováním nikdo nechtěl zabývat. Na mojí přímou otázku mi odpověděli, že souvislost se nedá vyloučit, ale očkování je velmi důležité a prostě to byla jen smůla. A tak nikdo z lékařů od našeho pediatra, který očkoval, přes všechny ty lékaře, kteří ji léčili a měli informaci, že byla před tím očkovaná, nenahlásil na SÚKL podezření na nežádoucí účinek, to jsem musela udělat až po letech já. A skutečně mi SÚKL s údivem potvrdil, že nikdo nic nehlásil. Pokud encefalitida s následkem smrti není důvodem k nahlášení, pak si nedělám iluze, že by byly dostatečně hlášeny méně závažné nežádoucí následky.

  Náš pediatr nejen nic nehlásil, ale ani si neuvědomil, že potíže, které Milenka má a které byly vyvolány probíhající encefalitidou, mohou souviset s předchozím očkováním. Nechal malé rentgenovat nohu, když nebyla schopná se postavit a zvracení prohlašoval nejspíš za střevní chřipku. Také nás nechal bez léčby další dva týdny doma, protože si možnost vzniku encefalitidy po očkování prostě nepřipustil. Je to lékař s více než 30 letou praxí. Sám mi před očkováním říkal, že nikdy za celou svou praxi nezažil, že by dítě mělo nějaký závažnější následek po očkování. Vzhledem k tomu, že nenahlásil ani tu encefalitidu, je jasné, že následek nezažil, protože si problém vzniklý po očkování nikdy s očkováním nespojil.

  1. na komentář reaguje Mili4+1 — #23
  superkarma: 0 16.01.2016, 22:13:43
 4. [21] Archcon Archcon [*]

  Šebková, proč lžete?

  "Po prodělané nemoci má člověk skutečně navozenu dlouhodobou (po některých nemocech i celoživotní) imunitu, nicméně po očkování také a v rámci kolektivní imunity je chráněna celá společnost nebo alespoň její velká většina celoživotně."

  Například očkování proti černému kašli má naprosto tragickou dobu ochrany. Již po dvou letech nemusí očkování chránit vůbec. Obecně lze říci, že očkování spolehlivě chrání v jednotkách let, naopak prodělaná nemoc navozuje v naprosté většině případu imunitu celoživotní.

  Další odstavec. Bagatelizace vedlejších účinků je oblíbená taktika lékařů, prodejců vakcín a dalších na vakcínách zainteresovaných lidí. Neplatí, že vedlejší účinky jsou zanedbatelné. Naopak platí, že pokud si vaše dítě vytáhne Černého Petra, všichni odpovědní vám ukážou tak maximálně vztyčený prostředníček, a starejte se sami.

  Další odstavec. Do MŠ mohou jen řádně očkované děti, což se se zavedení posledního předškolního ročníku změní. Náhle přestanou být z neočkovaných "nebezpeční bacilonosiči" a do školky v 5 letech povinně nastoupí.

  Očkování proti zarděnkám a příušnicím, to je komedie sama o sobě. Místo abychom děti nechali tyto nemoci v dětském věku prodělat a tím je chránili na celý zbytek života, raději z nich uděláme doživotní závisláky na (placených) vakcínách, protože tyto skoro neškodné nemoci v dětském věku prostě není kde chytit.

  superkarma: 0 16.01.2016, 14:06:36
 5. [20] Helpes [*]

  Je fakt, že očkování pomůže milionům dětí a bohužel se vyskytnou i ojedinělé případy, kdy se objeví komplikace.

  Nicméně, já bych si opravdu "nelajzla" u svého dítěte očkování odmítnout. Jen si člověk musí připomenout strašáky našich babiček a maminek, jako jsou obrna, černý kašel, záškrt, černé neštovice... Co by za to daly, kdyby jejich děti byly očkovány, a to zadarmo.

  Já sama jsem, ještě v předškolním věku, ochrnula na obě dolní končetiny a podle vyprávění vím, jaké hrozné chvíle prožívali mí rodiče při podezření na dětskou obrnu. Naštěstí to bylo v době, kdy již vakcína proti obrně byla, ale plošně se ještě neočkovalo. Díky ní jsem se zcela vyléčila, ale jiné děti to štěstí něměly.

  Tak mě docela štvou maminky - představitelky alternativního přístupu k očkování, k porodům doma atd.

  Neuvědomují, si jaké mají štěstí, že žijí v zemi, kde je zdravotní péče na takové úrovni.

  superkarma: 0 16.01.2016, 13:12:11
 6. avatar
  [19] jiti [*]

  Očkování proti závažným nemocem ano, nesouhlasím ale s očkováním proti kdejaké blbině hlavně že je na to reklama. Vrcholem blbosti je podle mne očkování proti chřipce.

  superkarma: 0 10.11.2015, 12:21:17
 7. avatar
  [18] Altamora [*]

  Proti černému kašli jsem nebyla očkovaná. Málem jsem ho nepřežila. Proti dětské obrně se začalo očkovat, když mi bylo asi šest. V lázních jsem se setkala s dětmi, které ji prodělali. Každé z nich mělo nějakou vadu - deformované a ruce nebo nohy, jeden kluk měl postiženou tvář.

  I moje dcera měla bouřlivější reakce na očkování, ale nikdy bych si neodpustila, kdybych ji očkovat nenechala a ona pak některou z těch nemocí onemocněla. Zvlášť kdyby ji to poškodilo trvale.

  superkarma: 1 09.11.2015, 23:26:24
 8. avatar
  [17] AmeA [*]

  Sml80Sml80

  superkarma: 0 09.11.2015, 20:06:35
 9. avatar
  [16] janinkab [*]

  Syna jsem ve 3 měsících zcela zdravého odnesla ve 13hodin do poradny na očkování a večer měl skoro 40 teplotu...následně mi bylo řečeno, že teplota je od očkování a zcela normální...po několika dnech teplot, zvracení a průjmů, kdy jsem ještě dostala od doktora vynadáno, že do něj nedokážu dostat čaj, aby mu mohl zabrat lék na sražení teploty, jsem vyrazila na pohotovost do nemocnice- a prý zánět ledvin... přes rok jsem ho musela ládovat lékama a dodneška chodíme na kontroly- a to je mu už 9. Má za sebou víc odběrů a testů než já....Věřím, že je reakcí na očkování málo, jenže co když zareaguje to moje dítě? A musím říct, že předtím jsem o očkování nepochybovala...

  superkarma: 0 09.11.2015, 18:29:00
 10. [15] Rapunzela [*]

  vodilulu — #6Tetanus se dá chytit při jakémkoliv poškození kůže předmětem znečištěným hlínou, když rána ( ranka) málo krvácí. Typicky píchnutí o drát nebo třísku venku, dokonce i o znečištěný trn. A rozvinuté onemocnění se již nedá léčit a končí smrtí. Že se na tetanus neumírá, je i proto, že při úrazu dostávají lidé tzv. protitetanovku, což je již hotová protilátka. Smrt na tetanus je strašná, bolestivá, za plného vědomí. Co je proti tomu pár píchanců za život - dnes co 15 roků.

  superkarma: 1 09.11.2015, 18:06:42
 11. avatar
  [14] OlgaMarie [*]

  Je to víc než 50 let, kdy jsem byla očkována proti pravým neštovicím a pak pro velmi prudkou reakci v nemocnici. Syn mé kolegyně měl černý kašel, přestože byl očkován. Že se jedná o černý kašel, jí řekla naše jiná starší kolegyně. MUDra z toho zůstala tenkrát zcela paf, protože nikdy se s černým kašlem nesetkala a bohužel byl dalším vyšetřením potvrzen.

  Očkovat/neočkovat je na rozhodnutí obou rodičů. Osobně bych nikoho nenutila. Ale lékař nutnost očkování musí umět obhájit.

  superkarma: 0 09.11.2015, 13:33:04
 12. avatar
  [13] RenataMor [*]

  co člověk, to názor

  superkarma: 0 09.11.2015, 13:12:23
 13. avatar
  [12] Allma [*]

  Anime Otaku — #10já jsem měla reakcí po očkováni tetanovkou . I když jsem to hlasila, odpovedi mi bylo jen hmmm

  superkarma: 0 09.11.2015, 13:09:26
 14. avatar
  [11] diblice [*]

  klejkyna — #8tak já bych oponovala s tím, že dřív se očkovalo méně, právě naopak dřív těch injekcí bylé více, můžu posoudit, mám 4 děti a ročníky 1987,1989,1998,2004, ty první dvě měly toho očkování mnohem víc, u těch dvou dalších mi spíš vadilo, ža paní dkotorka to očkování sama oddalovala o proti harmonogramu, připadalo mi to, že nás chce co nejčastěji dostat do poradny, i dneska ji vadí, že děti chodí jen na povinný prohlídky, ale co mám dělat, když skoro vůbec nemarodí

  superkarma: 0 09.11.2015, 13:07:34
 15. [10] Anime Otaku [*]

  zzandaa — #9To není protiřečení si, ale spíš je to o tom, že některé nemoci které třeba pětiletý zvládne bez následků, může kojence zabít. Ale pokud je malé dítě nemocné nebo má problém s imunitou tak očkování může vyvolat větší problém, protože očkování samo je zátěží pro imunitu - pak je vhodné očkování odložit dokud nebode dítě zdravé nebo v případě nevyléčitelných onemocnění alespoň stabilizované. Je třeba vždy očkovat klinicky zdravé jedince. Takhle to funguje například s vakcínou proti chřipce, kdy spousta lidí tvrdí, že po ní dostalo tak silnou chřipku jako ještě nikdy. Většinou je to způsobeno, že se nechají očkovat a jsou třeba lehce nastydlí - to ani nevnímají při současném tredndu přecházení nemocí.

  klejkyna — #8 Co se týče hliníku tak mnohem víc ho vstřebáte když budete jíst hliníkovým příborem nebo třeba z ešusu a používáním některých antiperspirantů nebo krémů, stačí se podívat na složení většiny (i dětské) kosmetiky.

  Pokud chcete příbalový leták tak jsou volně uveřejněné na internetu např na hexavakcínu (http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Infanrix%20Hexa%20PI.pdf) stačí poprosit strejdu Googla Sml16

  Chlapeček v nemocnici - je to velmi nepřijemné, ale máte informaci, že byl v době očkování zcela zdravý? Bohužel se tyto případy stávají, jsou různí pediatři. Moje doktorka třeba synkovi odsunula první dávku hexy protože měl náběh na rýmu, takže očkovat ho budeme až na tříměsíční kontrole. Ano, mohla to způsobit vakcína, ale ta pravděpodobnost je mnohem menší, než že byl třeba lehce nastydlý a odpověď imunitního systému na očkování byla kvůli tomu takhle silná, že způsobila kolaps. Mám kamarádku, která zpracovává hlášení na nežádoucí účinky vakcím, které jim posílají lékaři a procento hodně silných reakcí je stabilně nízké (cca 3% očkovaných). Nedávno jsem se jí na to ptala protože rozhodujeme jaká očkování nechám synovi dát.

  A v poslední řadě ty dávky nejsou stejné pro dospělé a děti. Proto existují očkovací kalendáře a doporoučené minimální parametry pro určitá očkování, právě aby byla zajištěna správná dávka očkovací látky. Já tedy ještě neslyšela o dospělém co je očkován třeba hexou a třeba prevenar, který se doporučuje i pro důchodce má verzi pro děti a pro dospělé.

  A co se týče rozmrzelosti dětí po očkování tak si nemyslím, že je to vedlejší účinek, ale normální stav, protože očkování navodí v organizmu podobnou reakci jako silnější nachlazení a nachlazené nebo jinak nemocné, unavené děti jsou rozmrzelé normálně.

  1. na komentář reaguje Allma — #12
  superkarma: 3 09.11.2015, 11:36:43
 16. [9] zzandaa [*]

  Trošku si protiřečí s lékaři. ..."kojenec je daleko častěji ohrožen závažnější formou infekce. Prožívá choroby daleko tíže a jejich příznaky u nich jsou navíc daleko méně jasné, než u pětiletého dítěte. Z toho důvodu chceme děti chránit co nejdříve.“... Když lékař zjistí, že je dítě nějak nemocné, nachlazené, nebo má spomalený vývoj, sám očkování odkládá. Takže zdravé děti očkovat co nejdříve a u nemocných to odkládat. Synovci jsou čtyři měsíce a doktorka ještě nedoporučuje očkovat... Neberte to, že jsem odpůrce očkování, právě naopak, děti naočkovat určitě nechám. Jenom mi tenhle argument ze článku nejde moc do hlavy.

  1. na komentář reaguje Anime Otaku — #10
  superkarma: 0 09.11.2015, 10:48:38
 17. [8] klejkyna [*]

  Očkování jsem brala jako samozřejmost. Dávala jsem i některá nepovinná očkování. Změnilo se to, když mi kamarádka vyprávěla, jak chlapeček, kterého očkovali skončil v nemocnici a skoro se z ní nedostal. Mladší dcerka měla zrovna po očkování velmi nateklé stehno, mrzutá.. Tak jsem začala hledat informace a nežádoucí účinky vakcín nejsou tak ojedinělé, jak se myslí.. Některé onemocnění vznikají vlivem neurotoxického hliníku ve vakcínách až později a ani se nemusí dát do souvislosti s očkováním. U doktorky (alespoň u naší) nepadne samozřejmě upozornění na nežádoucí účinky. Dostali jsme pouze 2cm papírek s tím, že může mít 10. den teploty. Příbalový leták od vakcíny člověk dostane jen na jeho žádost a už se na něj dívají blbě. Dříve se očkovalo mnohem méně a ne např. hexavakcínou (6 nemocí najednou). Také výčet toho z čeho se vakcína skládá budí pochybnosti.. Při výrobě se používá formaldehyd, thimerosal.. Na čempak se asi ty vakcíny pěstují? Na substrátech živočišných buněk..Není vyjimečné, že vakcíny byly v minulosti kontaminované různými viry nebo cizí DNA. Na stránkách hygienické stanice jsem také hledala informace.. Zarážející je, že někdo tam položí dotaz např. Po minulém očkování silná nežádoucí reakce se závažnými příznaky mám se nechat očkovat na ... ? A odpovědí je, to je výjmečné, nechte se očkovat znovu. Od stolu rozhodne, přitom to toho člověka může stát i zpackanej život, může mít na něco ve vakcíně alergii nebo jiný problém. Ale ne - nechte se očkovat..aby náhodou někoho neznepokojil a nepřinutil někoho hledat si informace. Také mi vadí, že maličké dítě dostane naprosto stejnou dávku vakcíny jako dospělý člověk.. Na každém sirupu a kdovíčem je dávkování podle hmotnosti a tady to naperou do děcka stejnou dávkou jako do dospělého.. trochu divné.. Dcerce zbývá poslední očkování priorix a zvažuji ho, hledám informace.. Dobrý pocit z toho nemám. Samozřejmě ji nechci ohrozit nemocí, ale to očkování není také takové jak se tváří, oslabuje imunitu a ten obsah..

  1. na komentář reaguje Anime Otaku — #10
  2. na komentář reaguje diblice — #11
  superkarma: 0 09.11.2015, 10:39:37
 18. [7] bobani [*]

  luneta — #5 souhlas . Jinak nechápu rodiče , kteří nechtějí nechat své děti očkovat .

  superkarma: 2 09.11.2015, 09:37:39
 19. avatar
  [6] vodilulu [*]

  davky hexavakciny se muzou ockovat ve schematu 2+1! meli by ve vakcinach proti nemocem co jsou nebezpecne - tetanus tezko clovek chytne v dobe dezinfekce. a varcina proti cernemu kasli jiz nefunguje ...

  1. na komentář reaguje Rapunzela — #15
  superkarma: 0 09.11.2015, 09:17:55
 20. avatar
  [5] luneta [*]

  jsem pro očkování a nějaká hrubka v textu mě nechává v klidu.Spíš mi vadí upozorňovači

  1. na komentář reaguje bobani — #7
  superkarma: 1 09.11.2015, 08:23:21
 21. [4] assaly [*]

  v dnešní době, kdy se k nám některé "vymýcené" nemoci začínají vracet, je odmítání očkování podle mě docela riskantní

  superkarma: 5 09.11.2015, 07:51:02
 22. [3] Maria28 [*]

  Děti by měli prodělat nemoc, aby získaly celoživotní imunitu

  - co ta hrubka???

  superkarma: 0 09.11.2015, 07:49:43
 23. avatar
  [2] Mickey Mouse [*]

  Problém těch odmítačů je v tom, že sice mají strach z očkování, ale neuvěřitelně podceňují choroby, proti kterým se očkuje. Riziko vedlejších účinků očkování pro dítě je mnohonásobně nižší, než riziko onemocnění a těžkých následků z těch chorob.

  superkarma: 5 09.11.2015, 00:48:23
 24. avatar
  [1] IRISS215 [*]

  Sml16jsem pro povinné očkování!! Za nás také bylo a myslím si, že nám to neuškodilo. Ba naopak!!!Sml22

  superkarma: 2 09.11.2015, 00:21:55

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme