Náhlý pád, ztráta vědomí, křeče nebo zvláštní chování. S těmito a mnohými dalšími obtížemi se vyrovnávají lidé s epilepsií. Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou vůbec. Na nemoc, možnosti léčby a problémy s tím spojené upozorní odborníci v rámci Národního dne epilepsie, jež připadá na dnešní den.

 „V současnosti umíme účinně pomoci 60–70 procentům epileptiků. Díky lékům mají tito lidé záchvaty plně pod kontrolou. U třetiny pacientů ale farmakologická léčba nezabírá. Významné části těchto tzv. farmakorezistentních pacientů lze však často pomoci léčbou operační. Důležité je zkoumat příčiny nemoci a zavádět nové léčebné metody, které by pomohly nemoc zkrotit. To se nepodaří bez navýšení finančních prostředků do vědy a výzkumu,“ uvedl profesor Milan Brázdil, předseda České ligy proti epilepsii ČLS JEP.

Přibližně 150 epileptikům ročně, u nichž nezabírají léky, lze pomoci některou z operačních metod. Mezi ně patří kromě operace mozku i stimulace bloudivého nervu a nověji hluboká mozková stimulace prostřednictvím elektrod zavedených do hlubokých mozkových struktur. Ve většině těchto případů však lékaři dostávají epilepsii pomocí stimulace pouze pod lepší kontrolu. „Jedinou možností, jak lze v současnosti zbavit nemocné epilepsie, je chirurgický zásah do oblasti mozkové kůry, z níž jsou spouštěny epileptické záchvaty. V České republice podstoupí takový zákrok asi 100 pacientů ročně. U dalších, přibližně 50 pacientů, se snažíme epilepsii ovlivnit stimulací nervových struktur. V obou případech – operační řešení i neurostimulace – jde o finančně velmi nákladnou léčbu,“ uvedl docent Petr Marusič, místopředseda České ligy proti epilepsii a přednosta Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

dfs

Komplikovaní pacienti, jimž nezabírá farmakologická léčba a kteří potřebují složitá vyšetření, by se v brzké době mohli dočkat špičkové péče v Epileptologických centrech vysoce specializované péče. Akreditaci nyní připravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Centra by soustředila nejmodernější přístrojové vybavení, špičkové specialisty, ale také by poskytovala pomoc pacientům v oblasti partnerských vztahů či v zaměstnání. Nyní v tuzemsku funguje 5 epileptologických center, která se o akreditaci ucházejí.

Přestože se epilepsie může objevit v kterémkoliv věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt epileptických záchvatů častější než v jiných. Tři čtvrtiny nemocných prožily první záchvat před dosažením věku dvaceti roků. Další vrchol, kdy se nemoc objeví, je do tří let věku a také kolem puberty. Ve světě trpí epilepsií více než 40 miliónů lidí, v Evropě přes 6 miliónů lidí, z toho přibližně 2 milióny dětí.

Podle profesora Brázdila může epileptický záchvat dostat teoreticky každý, a to kdykoliv v průběhu života. „Lidé si většinou myslí, že epileptický záchvat vypadá jako bezvědomí s křečemi. To je ale pouze jeden typ záchvatů, kterých je mnoho druhů. Nemoc se projevuje například poruchou chování nebo záškuby na polovině těla. Záchvat se také může objevit jen jednou v životě a v budoucnu se nemusí již nikdy opakovat. Takový typ prodělá v životě 1–4 procenta populace,“ podotkl.

Národní den epilepsie připomene řada akcí pro veřejnost, jednou z nich je například koncert skupiny Santa Fe a zábavný program pro děti v brněnském Café Práh či společné aranžování květin v pražské dílně Aranžérie. Občanské sdružení EpiStop pořádá v Karolínu seminář Právní aspekty u pacientů s epilepsií.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama