Dětské oční centrum Kukátko je specializované moderní pracoviště, které se zaměřuje na péči o zrak dětí a na prevenci tupozrakosti a šilhání. Léčba dětských očních vad v Kukátku je založená na zábavě, děti se po vstupu do centra octnou na pirátské lodi a čeká je spousta her, u kterých procvičují svůj zrak a léčí oční vadu. V Dětském očním centru Kukátko je vše přizpůsobené dětem od specializace lékařů, přes moderní přístroje až po vybavení herny. Je důležité, aby se zde malí pacienti cítili dobře.

kuk

K častým dětským očním vadám, které se v očním centru léčí, patří tupozrakost. Tato vada postihuje 2–4 % dětí, zpravidla se objevuje u dětí postižených šilháním, u dětí s vyšší dioptrickou vadou a u dětí, jejichž rodiče mají zrakovou vadu nebo šilhají. Při tupozrakosti postupně ztrácí jedno nebo i obě oči schopnost vidění, přičemž hrozí velmi vážné a trvalé postižení zraku a dokonce i riziko oslepnutí postiženého oka. Důležité je proto začít s léčbou včas, ideálně v předškolním věku, dokudještě není vývoj zrakového systému dokončen.

Tupozrakost u dětí se odstraňuje pomocí očních cvičení. „Možnosti a druhy cvičení jsou velmi rozmanité. Obecně jsou nejprospěšnější cvičení, která vyžadují spolupráci oka a ruky (případně i nohy) a zapojují i paměť. Vhodné jsou tedy například postupy obkreslování obrázků, navlékání korálků, vystřihovánky, různé skládačky apod. Poslední dobou se objevují i speciální počítačové hry pro cvičení dětí s tupozrakostí. Všechna cvičení musejí probíhat se zakrytým lépe vidoucím okem, aby se postižené oko nutilo zapojovat co nejvíce. Vyléčením tupozrakosti ale všechno nekončí. Po vyrovnání zrakové ostrosti obou očí je nutné ještě naučit obě oči spolupracovat. Obnově spolupráce obou očí se věnuje obor ortoptika, která za pomocí speciálních cvičení a cvičících přístrojů učí, jak zapojovat obě oči současně.“vysvětluje Bc. Zdeňka Vaňharová, ortoptistka Dětského očního centra Kukátko.

kuk

Léčba tupozrakosti je většinou dlouhodobá a vyžaduje trpělivost, podmínkou úspěchu je spolupráce s lékařem, pravidelné kontroly a dodržování všech doporučení. Je třeba si uvědomit, že čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí, s přibývajícím věkem úspěšnost léčby klesá a po dvanáctém roce věku je již prakticky nulová. Zanedbávání preventivních prohlídek zraku je tak zbytečným hazardem se zdravým viděním dětí. Jak by mělo preventivní vyšetření zraku dětí probíhat? „Preventivní kontrola zraku u dětí, pokud se nevyskytují žádné potíže, by měla probíhat jednou za rok. V případě podezření na oční vadu nebo sklony k šilhání je doporučena návštěva dětského očního specialisty jednou za půl roku.

Jakmile je u dítěte vada tupozrakosti, příp. šilhání, objevena, nejčastěji probíhá návštěva očního lékaře jednou za tři měsíce. Ovšem rozhodující slovo má v tomto případě lékař a ten určuje četnost kontrolních vyšetření i případného očního cvičení. Vyšetření dětí cílené na šilhání nebo tupozrakost by mělo určitě obsahovat zjištění ostrosti vidění dítěte, měření postavení očí a posouzení kvality jednotlivých složek binokulárního vidění na speciálním ortoptickém přístroji. Vhodné je zcela jistě i tzv. rozkapání očí, díky němuž se zjistí skutečné dioptrie dítěte a zohlední se pak při předpisu brýlí. Samozřejmou součástí vyšetření je kontrola předního segmentu oka a sítnice,“ říká MUDr. Gabriela Pilková.

kuk

Očního lékaře je v každém případě třeba navštívit, kdykoli u dítěte pozorujete šilhání, nepřirozené sklonění hlavy, přivírání jednoho oka, časté mnutí očí, světloplachost, velmi rychlou únavu dítěte při práci nablízko, špatnou orientaci v prostoru apod.

Reklama