lKaždému se častokrát stanou věci, které v mnohých vyvolají otázky, zda osud člověka není nějak propojen s minulostí. Minulostí blízkou nebo i hodně vzdálenou.

Není opravdu možné, že duchovní podstata člověka s sebou nese události minulé i dluhy, které je potřeba splácet?

Anebo to tak není?

Každopádně pokud jsou to jen náhody, jsou někdy hodně zajímavé.

Na světě je bezesporu obrovská spousta lidí, jejichž osudy, jména i data jsou možná také zpětně v přímé souvislosti. Jen o tom nevíme.

Vzpomínáte si, jak jsme si povídali o zvláštní vzájemné propojenosti dat, osudů a jmen?

Podnětem k zamyšlení nám může být známý osud dvou státníků a jejich blízkého okolí, kde si „náhody“ opravdu přišly na své.

Zákon synchronicity?

liAbraham Lincoln

 • nástup politické kariéry 1846
 • nástup do úřadu – 1861
 • jméno Lincolnova tajemníka je Kennedy
 • vrah Lincolna střílí v divadle a je chycen ve skladu
 • pachatel se nedožil soudního procesu
 • osudný den je pátek
 • Lincoln umírá ve Fordově divadle
 • Nástupce Lincolna se jmenuje Johnson, narodil se r. 1808 a je Jižan.

 

kJF Kennedy   

 •  nástup politické kariéry 1946
 •  nástup do úřadu - 1961  
 •  jméno Kennedyho sekretářky  je Evelin Lincoln
 •  vrah Kennedyho střílí od skladu a je chycen u divadla      
 •  pachatel se nedožil soudního procesu            
 •  osudným dnem je pátek
 •  Kennedy je zasažen ve voze Ford
 •  nástupce Kennedyho se jmenuje Johnson, narodil se 1908 a je Jižan

Možná je život širším pohledem mnohem složitější a možná je toho hodně, co nevíme.

Možná je dobře, že to nevíme.

Možná to dobře není.

Bylo by nám přínosem, kdybychom věděli, že člověk, který nám dnes třeba hodně ublížil, není nikým jiným než ten, komu jsme někdy dávno hodně ublížili my?

 

Reklama