Magie

Nadešel rok Buvola. Na co si dát pozor?


V pondělí 26. ledna 2009 začal podle čínské astrologie rok zemského Buvola. Energie tohoto roku má být podobná roku 1949, neboť v cyklu 5 elementů se pravidelně střídají po 12 letech. Co čeká jednotlivá znamení čínského horoskopu letos? Problémy čekají na ovce. Kohout bude spokojen.

Čínský horoskop rovněž pracuje se čtyřmi živly. S ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Velmi významná bude pro rok 2009 podle staré čínské astrologie energie Země. Projeví se totiž také tzv. praforma Buvola, která tuto energii činí ještě intenzivnější.

Země chce stabilitu
Každá změna bude probíhat pomalu, ale jistě. Buvol je Číňany považován za nejvíce vytrvalé a odpovědné znamení, schopné nás nasměrovat k většímu úsilí a inspirovat nás k přijetí určitého řádu do života.
Po chaotické a tak trochu sobecké Kryse tedy nastává rok zaměřený na praktickou stránku a více na společnost než na jednotlivce.

Země zadržuje vodu
Lze tedy očekávat složitější komunikaci. Buvol je pak předně pedant a velice nerad ustupuje. Jeho rozhodnutí bývají trvalá. Je zaměřen na obecný prospěch, ale zapomíná na citovou stránku. Trochu připomíná našeho Býka.

                                      

Rok Buvola je časem pro vytrvalost, ale bez velkých ambicí. Přehnaná agresivita nepřinutí zavřené dveře se otevřít. Není to čas pro závěry v zápalu boje a nad mnoha řešeními se bude vznášet nejistota. Pro mnoho z nás poslouží určité uzemnění lépe než složité strategie. Budeme opatrnější, ale o to budou naše kroky trvalejší.

Co nese Buvol ostatním znamením?

Krysa – ročníky 1924,1936,1948,1960,1972,1984,1996,2008

Životní styl lidí Krys bývá vyčerpávající. Inklinují k zapojení do více aktivit, zajímají se o věci veřejné a snaží se plnit očekávání druhých. Pokud nemají delší dobu nějakou činnost, dostaví se pocit, že jim uniká něco důležitého. Krysy rády ovládají své okolí a jsou přitahovány slabšími partnery.

V tomto roce objeví elegantní a společenská Krysa neočekávané příležitosti. Může se jich chopit a efektivně jich využít. Měla by si uvědomit svou odpovědnost a měla by se vyhýbat nepromyšleným slibům. Krysa ráda ctí úsloví „účel světí prostředky“. Letos by měla přemýšlet, co je schopna skutečně splnit. Bude se jí všechno vracet. Vzrušující chvíle jí přinesou setkání s novými lidmi. Mohla by stavět mosty mezi novými kontakty. Péče o ně pak přinese odměnu.

Buvol – ročníky 1925,1937,1949,1961,1973,1985,1997,2009

Buvoli jsou těmi, kdo přežívají a spíš chybují opatrností než lehkovážností. Mají pevný charakter a dokáží čelit i nejtěžším situacím. Mají spolehlivé přátele, i když ostatní viní z nedostatku opatrnosti. Jestliže si Buvol jednou vybere životní směr, těžko ho lze donutit ke změně. Je to neúnavný dříč, který neomylně směřuje ke svým představám.

S příchodem do svého vlastního roku bude chtít Buvol bilancovat a ověřit si, kam má namířeno do budoucna. Jeho instinkty jsou letos laděny velmi jemně. Měl by poslouchat svůj vnitřní hlas a zbavit se přebytečné zátěže. Objeví se menší komplikace, které když vyřídí v klidu, nebudou znamenat velké potíže. Štěstí najde letos Buvol hlavně doma.

Tygr – ročníky 1926,1938,1950,1962,1974,1986,1998,2010

Tygři vytvářejí svá vlastní pravidla a po ostatních chtějí, aby se jimi řídili. Jejich povahám prospívá soutěžení. Jako rození vůdcové získávají ocenění a postavení. Neměli by však zapomínat na potřeby těch, co jsou pod nimi. Obecnými chybami jsou odpor ke kompromisům a nechuť přihlížet k zájmům většiny. V povaze Tygrů je prvek buřičství.

Letos budou mít odvážní, nekonvenční a vždy originální Tygři bohatě co dělat. Sotva zvládnou jednu věc, další už se bude tlačit na její místo. Neuvážená rozhodnutí by je mohla zahnat do úzkých, takže si musí dát čas. Zjistěte si, co nemůžete mít pod kontrolou, a dejte tomu volný průběh, namísto marného setrvávání v bitvě, kterou nemůžete vyhrát. Síly a nápadů máte dost.

Zajíc – ročníky 1927,1939,1951,1963,1975,1987,1999

Zajíc je něžný, opatrný, intuitivní a nenávidí spory. Než k boji, raději se uchýlí do ústraní.  Dokáže být báječným přítelem, vždy ochotným naslouchat. Dává přednost životu v dokonalém prostředí se starostlivě vybraným partnerem, jenž nenarušuje pohodlí intimity.

Tento rok může snadno dostat Zajíce pod tlak v důsledku protichůdných priorit a zdánlivě nekonečného seznamu úkolů ke splnění. Nikam se nevrhejte. Vaše půvabné způsoby vám dobře poslouží při všech jednáních. Měli byste se ale mít na pozoru, abyste se ujistili, že v dohodách nejsou žádné skuliny. Jste důvěřiví a ne každý je rozený poctivec.

Drak – ročníky 1928,1940,1952,1964,1976,1988,2000

Draky nelze přehlížet. Poutají pozornost, ať už jakoukoli. Jejich smysl pro osobní cenu je nakažlivý. Tito lidé vás přimějí ke změně plánů. Ve finanční oblasti mívají štěstí.

Čelem k výzvám tohoto roku budou letos Draci schopni přeskočit všechny překážky. Rok Buvola odhalí jejich sklony k nepoddajnosti, která zajistí svým rozhodným úsilím dosažení cílů. Může ale také zapříčinit opomenutí lepších možností. Drak ovšem vždy dostává ještě druhou šanci.

Had – ročníky 1929,1941,1953,1965,1977,1989,2001

Svých cílů dosahují Hadi pomocí narážek, takže si ostatní myslí, že se nápad zrodil v jejich hlavě. Hadi bývají přitažliví a mají cit na příležitosti. Zdá se, že mají šestý smysl. Vždy se nacházejí ve středu dění. Pozorovací talent a přizpůsobivost je předurčují k úspěšné kariéře.

Uznání a ocenění tvůrčích talentů letos postaví Hady do středu pozornosti. Užívejte si to. Jestliže něco nebo někdo vypadá příliš dobře, než aby to byla pravda, tak to pravděpodobně pravda bude. V neznámých situacích důvěřujte své intuici a dávejte si pozor na pokoutná jednání.

Kůň – ročníky 1930,1942,1954,1966,1978,1990,2002

Každý Kůň má skrytý potenciál, sílu a vytrvalost. Je připraven tvrdě si vydělávat na živobytí, někdy však chce zisky příliš rychle. Koně potřebují vybít svou fyzickou energii, proto mají v oblibě sport a cestování. Konverzace je pro ně stimulující, rádi si popovídají s přáteli. Nejhůře se ke Koni zachováte, jestliže ho ignorujete. Přes svou čest mají Koně štěstí ve finanční oblasti.

Rok Buvola vás zastihne při ještě tvrdší práci než obvykle. Budete schopni sklidit, co jste zaseli, a získat i odměnu. Nedovolte nikomu a ničemu, aby vám překáželi, ale dávejte si pozor, abyste neušlapali druhé po cestě za tím, co chcete. Trápení se letos ukážou být mnohem méně významná, než jste se domnívali.

Ovce – ročníky 1931,1943,1955,1967,1979,1991,2003

O Ovcích se říká, že nemají egoisticky založenou osobnost, a proto jim vyhovují ošetřovatelské profese. Díky taktu se ve výbušných situacích mohou stát nositeli harmonie. Někteří takových výsledků docilují pouhou přítomností. Ovce silně touží po bezpečí, a to ovlivňuje její náklonnost k ostatním.

Ačkoliv je nátura Ovce obyčejně velmi příjemná, letos by se snadno mohla dostat do hádky s lidmi. Mějte se na pozoru před osobními střety, které by mohly dopadnout na pracovní nebo osobní život. Vyhněte se přílišným výdajům a pokuste se o trochu větší finanční zdrženlivost, abyste udrželi stav bankovního účtu nad nulou. Smiřte se s tím, že tento rok není nejšťastnější a raději se vezměte oddechový čas na zklidnění. Bude lépe.

Opice – ročníky 1932,1944,1956,1968,1980,1992,2004

Být ve společnosti Opice obvykle znamená dobře se bavit. Humor je to, co jí často dává schopnost vyváznout i z nejsložitějších situací. Je to lehkomyslnný komediant. Není nic, co by neuměla zesměšnit. Trpí-li, trpí s ní s trochou nadsázky celý svět. Umí ale také velmi milovat, byť to vypadá, že její náklonnost je vlastně plošně směrovaná na všechno, co se hýbe.

Jen pozvolna a pomalu zahájí Opice rok Buvola. Trpělivost je to, co potřebují tito energičtí lidé tento rok nejvíce. Prodělaná zdržení a přerušování budou  tím, co vás jednoduše přinutí vyčkat. Tento rok můžete pokládat za šťastný. Dosáhnete požadovaného cíle bez velkého trápení, a když se zrovna kola nebudou otáčet, relaxujte a dobře se bavte.

Kohout – ročníky 1933,1945,1957,1969,1981,1993,2005

O svých úspěších dávají Kohouti vědět otevřeně. Mají tendenci přistupovat ke každému dni bez nadějí do budoucna a neohlížejí se za minulostí. Žijí v přítomnosti. Kohouti jsou dobří pracovníci, kteří se na každém úkolu něco naučí. Někteří zcela odmítají disciplínu. Rádi postupují vlastním tempem a bouří se proti zásahům zvenčí. Kohouti svých cílů dosahují jen s námahou a snadno k nim přichází jen máloco. Někdy se na úkor vztahů s okolím snaží vykonat mnoho práce najednou. Kvůli vlastním představám o výkonnosti občas kritizují své společníky. Zvládnou dost práce a připisuje se jim i panovačnost. Kohouti jsou schopní flirtu, ale od svých protějšků očekávají oddanost.

Týmová práce vám letos přinese větší pocty než samostatné úsilí. Nezapomeňte poděkovat všem, kteří vám pomáhali na cestě k získání odměny. Váš důvtip bude tento rok brilantní. Budete vynikat při všech jednáních. Budete-li blízko toho, co jste chtěli získat, nezaměřujte se na drobné detaily, které by mohly zbytečně dráždit druhou stranu. Tento rok můžete pokládat za úspěšný.

Pes – ročníky 1934,1946,1958,1970,1982,1994,2006

Pes má chladný vztah ke změnám a opatrností často maří vlastní ambice. Učí se pomalu, takže ostatní musí mít s jejich omyly trpělivost. Mají ve zvyku brát doslova vše, co druzí řeknou. Jsou společenští a své pocity potřebují projevovat navenek. K problémům druhých se stavějí shovívavě, a potřebuje-li někdo pomoc, dostane ji. Při lidech, které mají rádi, stojí bez ohledu na okolnosti. K těm, jež rádi nemají, se stavějí kriticky a nedokážou jim přiznat zásluhy.

Zdravá konkurence přinese Psům uspokojení. Rok budou hodnotit jako rok pokroku. Jejich houževnatost se letos vyplatí a mohou konečně dosáhnout svých cílů.
Vyhněte se projevům rivality, pokud se jedná o osobní život. Nejasná komunikace by se mohla snadno proměnit v bezúčelné hašteření. Snažte se změnit postoj a pochopit všechny aspekty sváru dřív, než se z drobnosti stane problém.

Vepř – ročníky 1935,1947,1959,1971,1983,1995,2007

Prasata jsou považována za rodinné tvory. Ačkoli často dělají kariéru, sledují hlavně dlouhodobé cíle. Tito lidé bývají zdatní a úzkostlivě čistotní. Jsou rádi, když se ostatní cítí dobře, takže je přitahují i profese jako lékař či ošetřovatelka. Jiní mohou udělat kariéru v gastronomii. Bez pochybností věří v dobrotu člověka a čekají, až se projeví. Jejich tolerance se zdá být bez hranic. Přátele přijímají, aniž by si všímali jejich chyb, a proto někdy přitahují i ty, kteří mají problémy, nebo stojí na hranici zákona. Prasata by se měla naučit říkat „ne“.

Pozvolné tempo a vytrvalost roku Buvola se dobře hodí k tomu, jak touží Prase věci dělat. Mnohé vyhlídky se v tomto roce ukážou jako solidní.
Můžete udělat hodně pro své štěstí co se týká kariéry a obchodní činnosti. Dost možná že vás práce zcela pohltí. Tento rok je pro vás rokem dobré setby a do budoucna i sklizně.

Sedí vám horoskop starých Číňanů?

   
04.02.2009 - Astrologie - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [38] arminka [*]

  jsem vepř a sedí to tak na půl Sml58

  superkarma: 0 28.09.2012, 00:43:34
 2. avatar
  [37] Myškomedvídek [*]

  jsem opice a sedí toSml75

  superkarma: 0 26.04.2009, 19:29:49
 3. avatar
  [36] zena [*]

  michaela.kudlackova: jenom dotaz - jsem pořád v pořadí?? Docela by mi to bodlo, páč jsem docela na dně. Čínský horoskop sice sedí, ale nic mi to neříká.

  superkarma: 0 09.02.2009, 19:29:56
 4. avatar
  [35] shb [*]

  Tak jsem si doma početla, já jako kůň jsem asi ani nic víc čekat nemohla prostě dřít a ještě a ještě a ještě víc a pak odměna, no ještě aby ne Akorát mám pocit, že je to rok od roku horší, těžší a je toho víc a víc...mno kdo chce kam...
  Mám pocit jako by ta čínská charakteristika znamení jakoby doplňovala nebo zaštiťovala tu charakteristiku západní. Jako ryba jsem nějaká, ale ten kůň mi to maří, nebo někde mně zase zambiciózní nebo co a jde to...no, je to těžké nějak to rozlišit, spíš bych řekla, že asi je to nějaké promíchané...no počkám si na Míšin horoskop
  ...jo a někdo se mě někdy ptal proč mám mořskýho koníka....tak teď už je to evidentní ne?

  superkarma: 0 06.02.2009, 16:34:24
 5. avatar
  [34] Michaela Kudláčková [*]

  Angelika.Devil: O Střelce se nebojím. Mají dost energie i potenciálu, aby se ze všeho vyhrabali, a ještě z nepříjemností vytěžili. Když nic jiného, tak alepsoň zkušenost, kterou brilantně využijí v budoucnu.
  Střelec je navíc inteligentní a má super paměť. Takže vstříc zářivé budoucnosti a s optimismem pohlédni k stratosféře

  superkarma: 0 04.02.2009, 22:46:11
 6. avatar
  [33] Angelika.Devil [*]

  michaela.kudlackova: kéž by se splnilo (kohout - střelec) - loni jsem si zavařila a letos papkám a vůbec mi to nechutná... jsem si to pěkně pokaňhala v práci, alespoň podle mě. Chtělo by to změnu k lepšímu - samozřejmně pro mě a tím i pro všechny okolo mě

  superkarma: 0 04.02.2009, 22:40:03
 7. avatar
  [32] ifca [*]

  tak uz len aby to tak vyslo. Jak vodnar a had by som si mala tento rok krochkat A ja sa chystam byt nezamestnana a vsade okolo zuri kriza Zeby zazrak?

  superkarma: 0 04.02.2009, 21:04:56
 8. [31] grindi [*]

  gira: Jsem také ovce, ale věřím v lepší zítřky. Snažím se řídit heslem, že každý je strůjcem svého štěstí. A jedna moje známá říká: "Všechno je tak, jak má být." A ještě používá jednu oblíbenou větu: "Jsem v pravý čas na pravém místě." Něco na tom je, někdy i blbá zkušenost člověka poučí. Tak se měj hezky.

  superkarma: 0 04.02.2009, 20:48:41

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] Leidy [*]

  zdá se mi že to na mě docela sedí. Ale máme začátek roku tak uvidíme v průběhu roku.... Míšo díky

  superkarma: 0 04.02.2009, 17:47:35
 2. avatar
  [29] shb [*]

  nemám čas- tisknu si

  superkarma: 0 04.02.2009, 15:10:26
 3. [28] BUBLINKAKA [*]

  pŘESNĚ TO NA MNĚ SEDÍ Z HLEDISKA FINANČNÍHO.nAJDE SE HODNÝ STRÝČEK?

  superkarma: 0 04.02.2009, 14:53:16
 4. [27] Lindaa [*]

  No nazdar...kombinace cínské krysy a evropským strelcem v roce buvola...já se letos nudit nebudu

  superkarma: 0 04.02.2009, 14:49:57
 5. [26] Rikina [*]

  Hm. Tak to pro Tygra mi výjimečně sedí - za jednou ještě nedokončenou prací už čekají v závěsu tři další, a to je teprv únor. Akorát čas je přesně to, co nemám, a tak si ho nemůžu dát ani na ta rozhodnutí, tudíž holt budou neuvážená, a z bitev se přece neutíká, i když nemůžeme vyhrát. Závěr - zase bude prů... eh, rok bohatý na události.

  superkarma: 0 04.02.2009, 14:29:09
 6. avatar
  [25] gira [*]

  michaela.kudlackova: Kez bys mela pravdu :)... Momentalne ale vidim dost cerne , jako bych se z toho neumela sama vymotat! Tocim se v kruhu a pokazim, co muzu - na vsech "frontach" (ale to by bylo na dlouhe povidani...). A to ten rok teprve zacina. Ale diky moc za Tvoji podporu. A preju hodne stesti .

  superkarma: 0 04.02.2009, 14:21:02
 7. avatar
  [24] gerda [*]

  zajímavé - já jsem Drak a můj chlap rovněž. A jsme tak rozdílní

  superkarma: 0 04.02.2009, 13:43:11
 8. avatar
  [23] átéčko [*]

  Ťapina: Ne , já jsem nemyslela smrtku . Myslela jsem znamení, víš?

  superkarma: 0 04.02.2009, 13:19:01
 9. avatar
  [22] Ťapina [*]

  átéčko: Smrtka, "s" na začátku a "d" uprostřed. Já vím, tyhle písmenka se při běžné řeči často pletou

  superkarma: 0 04.02.2009, 13:07:45
 10. avatar
  [21] átéčko [*]

  michaela.kudlackova: Mám to dobrý

  superkarma: 0 04.02.2009, 13:06:22
 11. avatar
  [20] átéčko [*]

  whoisme: zmrdka

  superkarma: 0 04.02.2009, 13:05:23
 12. avatar
  [19] Vivian [*]

  Míšo, pozor s tím určováním znamení podle roku narození - čínský rok není od 1.1. do 31.12.!!

  superkarma: 0 04.02.2009, 12:54:01
 13. avatar
  [18] Mylady [*]

  michaela.kudlackova: tak to jsi tedy odvážná, přeji hodně štěstí v novém vztahu a ať jsi jenom spokojená.

  superkarma: 0 04.02.2009, 12:41:30
 14. [17] spili [*]

  Já musím přiznat, že Čínský horoskop je realitě daleko blíž než naše klasické horoskopy. Věřím v něj.

  superkarma: 0 04.02.2009, 11:53:25
 15. avatar
  [16] mmarianne [*]

  michaela.kudlackova: Moc Vám děkuju za poslední 2 věty. Taky se rozhoduju jestli opustit domov, matku a přátele. Manžela už naštěstí nemám. Tohle jsem potřebovala slyšet.

  superkarma: 0 04.02.2009, 11:13:42
 16. avatar
  [15] Michaela Kudláčková [*]

  gira: Neber to tragicky. Někdy to znamená, že rok bude jen bohatý na události.
  Já měla podle čínského horoskopu mít minulý rok na prd(opice) a hodnotím ho jako nebezpečnou jízdu na saních, ale s bezpečným dojezdem.
  Opustila jsem vztah po jedenácti letech, opustila jsem dosavadní domov, rodiče, do jisté míry i přátele.... ale dostala jsem jiný krásný vztah, nový domov, spoustu nových lidí...
  Když něco padá, může to být jen a jen proto, že na místo toho má vyrůst něco nového.

  superkarma: 0 04.02.2009, 10:19:07
 17. avatar
  [14] gira [*]

  mysak: no prave... ja jsem si na neprijemny rok zadelala (a jestli mi k tomu jeste vazne nebude prat stesti, tak potes panbu..). Proto rikam, ze neni divu. Mam pred sebou takovou "nepeknou" zalezitost, kterou musim dotahnout do konce a nebude to zadna legrace. A budou litat trisky. A nevim, jestli to ustojim.

  superkarma: 0 04.02.2009, 09:47:36
 18. [13] gentiana [*]

  Dante Alighieri: Ono je to jedno, jestli jsi buvol nebo veverka, protože to je akrát společenská hra.

  superkarma: 0 04.02.2009, 09:24:32
 19. avatar
  [12] Tulinka [*]

  Jsem ZAJÍC a sedí to

  superkarma: 0 04.02.2009, 08:49:02
 20. avatar
  [11] Landriel [*]

  A my tygři se zase udřem, ach jo.

  superkarma: 0 04.02.2009, 08:36:26
 21. avatar
  [10] arjev [*]

  Nadešel rok Buvola. Na co si dát pozor? Dejte si předevší pozor na blbce. S ním je srážka největší, neboť je nebezpečný ze všech stran.

  superkarma: 0 04.02.2009, 07:21:43
 22. avatar
  [9] OlgaMarie [*]

  Dante Alighieri: Co mi v tom děláš nepořádek? Docela mi to šikuje! Jestli si za chvíli přečtu něco jiného, tak ty,ty,ty...

  superkarma: 0 04.02.2009, 06:49:15
 23. avatar
  [8] meankitty [*]

  whoisme: ty jsi zubatá. A kosatá

  superkarma: 0 04.02.2009, 02:53:43
 24. avatar
  [7] mysak [*]

  gira: neboj, budeš mít takový rok, jaký si zařídíš

  superkarma: 0 04.02.2009, 01:19:20
 25. avatar
  [6] whoisme [*]

  A co jsem já?

  superkarma: 0 04.02.2009, 00:56:44
 26. avatar
  [5] gira [*]

  Miso, ja jsem ovce a moc me to nepotesilo, ale koneckoncu, ze neni nejstastnejsi, neni divu, musit se s tim poprat. Koneckoncu jsem si uz precetla v astrologickem kalendari, co jsem dostala pod stromecek, ze ani jako Rak to letos nebudu mit nic moc. No tak snad vazne bude nekdy pozdeji lip... snad.

  superkarma: 0 04.02.2009, 00:54:08
 27. avatar
  [4] Dante Alighieri [*]

  mysak: Podle data narození možná Krysa nejsi. Já taky nejsem Tygr.

  superkarma: 0 04.02.2009, 00:35:28
 28. avatar
  [3] mysak [*]

  podle toho jsem krysa, ale teda je to úplně můj protiklad, to už by víc seděl ten buvol

  superkarma: 0 04.02.2009, 00:28:29
 29. avatar
  [2] Dante Alighieri [*]

  Jsem ročník 86 a jsem BUVOL, ne Tygr. Přítel je 84 a je VEPŘ, ne Krysa. Všude narážím na toto zevrubné roztřídění podle ročníků, ale podle přesného data narození je pravda jinde.

  Míšo, sama píšeš, že rok Buvola začíná 26.1. a ne 1.1. Takoví lidi narození do 25.1.2009 jsou ještě Krysy (přestože tady je jim přiřknut rok 2008) a ne už Buvoli. Tak jak je to?

  superkarma: 0 04.02.2009, 00:19:24
 30. avatar
  [1] mysak [*]

  Mimochodem kdy mají Číňani přelom roku?

  superkarma: 0 04.02.2009, 00:18:08

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme