Tušíte správně, autorkou básničky k dnešnímu tématu je čtenářka Krokodýlice. Její vize společnosti bez elektřiny je sice chmurná, ale v básni působí tak nějak hravě...

Přečtěte si černou vizi společnosti bez elektřiny, jak ji popisuje čtenářka Krokodýlice...


Dobrý den!

Přišla elektrická krize
dnes na vašich webovkách.
I když je to jenom vize,
ta představa budí strach:

Stopnout všechny elektrony,
nemít mrazák, ledničku?
Z kláves neuslyšet tóny,
neuvařit kávičku?

Na zahradě na ohništi
chystat jídlo v kotlíku?
Komu voda sama prýští?
Kdo ji má, je v balíku.

Potraviny nekoupíte,
nefunguje pokladna.
Co je doma, to si sníte.
Pak smrt hladem úkladná.

Nikdo by si nezavolal
vybitými mobily.
Vymrzla by celá škola,
jistě by ji zrušili.

Na účet by nešly platy,
zavřely by banky.
Nešly by nám bankomaty
ani tyhle stránky.

Hezký den přeje,
Krokodýlice

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou úpravou.

Téma dne 24. 10. 2012: Můj život bez elektrického proudu

apc prepetova ochranaPříspěvky k tomuto tématu již neposílejte. Okolo 17.00 hodiny se dozvíte, která z přispěvatelek obdrží zaslouženou odměnu, totiž APC přepěťovou zásuvkou s osmi zástrčkami a telefonní a internetovou přípojkou, sloužící k ochraně spotřebičů před výkyvy napětí způsobenými třeba blesky.

čeps

Reklama