Kdo by si nepřál nějaký ten pěkný zlatý šperk. Ovšem kde na to vzít a nekrást? A to věčné čekání, že partnera či obdivovatele snad napadne, že by své vyvolené mohl koupit nějakou tu „cetku" z drahého kovu! Od této chvíle však už nemusíte spoléhat na muže! Ten správný recept pro vás připravil španělský mudřec Theophuilus Presbyter v díle De Diversis Artibus z roku 1125.

Jak se vyrábí zlato
Recept je v podstatě jednoduchý - bude vám stačit poněkud upravený vyzděný sklep. Pozor, vyzděná musí být i podlaha, aby se vám bazilišci nepodhrabali! Do sklepa umístíte dva kohouty, staré od dvanácti do patnácti let, a dáváte jim dostatek jídla a trošku jim přitopíte (bude vám stačit elektrický přímotopek, ale pozor, aby se kohouti nedostali až k němu a neporanili se). Když kohouti ztloustnou, díky horkosti svého tuku se spáří a snesou vejce. Poté vypustíte kohouty ven a nahradíte je ropuchami, které vejce zahřívají - krmíte je chlebem. Z vysezených vajec se vylíhnou kuřata mužského rodu, kterým po sedmi dnech narostou hadí ocásky.

Pozor na ochránce přírody!
Právě tito tvorečkové by se vám mohli podhrabat. Proto je pochytáte a umístíte do měděné, uzavřené nádoby s malými otvory (bude vám stačit šikovně upravený cedník) a v té je zahrabete pod zem. Nesmí to být zem jílovitá či kamenitá, neb malí bazilišci se budou po šest měsíců živit půdou, která k nim otvory propadne. Pak nádoby vyjmete a vložíte nad oheň, dokud nebudou jejich obyvatelé zcela spáleni (pozor, ať vás u toho nechytnou ochránci zvířat!). Popel pečlivě rozetřete, přidáte díl krve zrzavého člověka, která byla předtím vysušena a rozetřena, a tyto komponenty smícháte v čisté nádobě se silným octem (stačí i zkažené krabicové víno). Pak vezmete co nejtenčí plátky červené mědi, na ně z obou stran směs nanesete a vložíte nad oheň. Když se plátky rozžhaví, vyjmete je a omýváte v oné směsi tak dlouho, dokud tu měď zcela neprožere a nezmění ji ve zlato.

Jedovatý králíček
Postup je v podstatě triviální, pokud k němu však nemáte vhodné podmínky, můžete si ulovit plně vzrostlého baziliška. Mluví se o něm už v Hórapollónově Hieroglyfice - tam je ovšem popsán jako had. Přesněji jako egyptský Uraeus - hrozící kobra z koruny faraónů. Samo jeho jméno pochází z řeckého basileus - král, zdrobnělého na baliliskos - malý král či králíček. Tento titul mu byl přisouzen především proto, že se honosí korunkou, ale také proto, že je, alespoň podle části legend, nejjedovatějším tvorem světa. Jeho jménem bývají označováni též tyrani, protože jsou stejně jako on nebezpeční už z dálky a ve Vulgátě ho prorok Izaiáš spojuje s ďáblem.

 

Nespleťte si baziliška a cockatrice!
Přírodovědec Plinius ho v 8. knize Naturalis Historiae popisuje jako tvora s hadovitým tělem a bílou skvrnou na hlavě, připomínající královskou korunu. Pohybuje se prý vzpřímeně a jeho syčení zahání či zabíjí vše živé, včetně hadů. Ve středověku už získal bazilišek svou známou podobu přibližně půl stopy dlouhé bytosti s kohoutí hlavou se silným hřebenem a lalokem, kohoutími či dračími blanitými křídly a dvěma orlíma nohama. Často bývá zaměňován ze britského cockatrice - napůl ještěra a napůl kohouta se čtyřma nohama, což je tvor, který je sice podobný heraldickému zobrazení baziliška, ale skutečným baziliškem není.

Co na to Albertus Magnus?
Baziliškův vzhled ovšem nebyl zdaleka jednotný. Slavný učenec Albertus Magnus o něm napsal toto: Jednou za sedm let se vylíhne z vejce, které snese starý černý kohout a které vysedí v úplné tmě žába a had, bazilišek. Je asi jednu stopu dlouhý. Z třetiny je to kohout s korunkou na hlavě, z třetiny žába s bradavičnatým břichem a osmi žabíma nohama, z třetiny had se šupinatým ocasem a hřebenem. Svým dechem otravuje vše živé, ba i jeho pohled je jedovatý. I zemi je nebezpečný, neboť ji ničí a spaluje. Vydávaje ošklivý zápach kazí i vzduch, že se kolem vše rozkládá."

Jak se loví bazilišek
Zahubit baziliška prý může, stejně jako Medúzu, s níž má společnou schopnost zabíjet pohledem, spatření vlastního obrazu v zrcadle, ale též lasice, která ho prý dovede spolehlivě zakousnout, nebo kohoutí kokrhání. Kohoutů se vůbec prý bazilišci bojí - podle některých legend stačí, aby uslyšeli kohoutí zakokrhání, a uhynou. Teorii, že jeho vlastní pohled, podle kterého ho ostatně Klaret nazývá ostrovidem, může být pro baziliška smrtelným, dovedl ad absurdum učenec Konrád z Megenbergu. Podle něj jde o jakousi hru na schovávanou - pokud je to bazilišek, kdo spatří člověka jako první, zahyne člověk - pokud je ovšem prvním spatřeným bazilišek, čeká smrt jeho.

Neupalujte ještěrky!
Pokud by vás snad trápilo svědomí, mějte na paměti, že bazilišek byl ve středověku považován za jedno z Antikristových stvoření. Není proto divu, že byl v roce 1474 souzen a odsouzen ve švýcarské Basileji kohout za to, že snesl vejce. Spolu s oním vejcem byl posléze upálen. Nepodlehněte ovšem omylu a nezkoušete k výrobě zlata využívat tvorečka, kterému říkají bazilišek dnešní biologové. Tento malý ještěr z čeledi leguánovitých nemá absolutně nic společného s kohouty a s vlastnostmi středověkého baziliška. Obývá oblasti Kostariky a Guatemaly v Jižní Americe. Živí se hmyzem, plody rostlin a malými bezobratlými živočichy. Dorůstá do délky 80 cm a zlato z něj rozhodně nevyrobíte.

 

 

Líbí se Vám zlato? Nebo dáváte přednost stříbru? Nebo Vás kovy vůbec neberou"? Zkusila byste si alchymistický postup výroby zlata? Nebo raději zvolíte jinou cestu, jak ho získat? Dávají Vám muži šperky?

Reklama