Při sjednávání životního pojištění dejte pozor především na rozsah pojištění, tedy jaká rizika kryje a jaká ne. Nezapomeňte se také informovat na existenci případných výluk z pojištění. Dalším důležitým faktorem jsou vaše očekávání. Chcete od pojištění pouze krytí rizik nebo na něj pohlížíte i jako na možné spoření? Obecně se doporučuje v první řadě dostatečně zajistit rizika a až poté přidat spořící složku. Pro řádné krytí rizik je nejlepší uzavřít tzv. „dobrou smlouvu“, která kryje riziko smrti, úrazu i riziko závažných onemocnění. Právě na poslední jmenované riziko byste neměli zapomenout. Ze statistik totiž vyplývá, že 90 % všech neschopností (pracovní neschopnost, invalidita, smrt) má na svědomí nemoc, úrazy se podílí pouze 10 %.

insurance

Na kolik se pojistit?

Častou chybou při sjednávání nejen životního pojištění je volba příliš nízké cílové částky, tzv. podpojištěnost. „Cílová částka by měla dosahovat alespoň dvojnásobku vašeho ročního platu. Pokud máte hypotéku či jiné úvěry, doporučuji částku ještě navýšit,“ vysvětluje Petr Svoboda, vrchní ředitel Úseku občanského pojištění České pojišťovny a dodává: „Hlavním smyslem životního pojištění je zamezení poklesu životní úrovně vás a vašich nejbližších v případě, že se stane něco vážného. Při volbě pojistné částky proto vezměte v potaz veškeré vaše závazky.“ V případě aktuální průměrné mzdy 24 626 Kč by tak pojistná částka měla dosahovat alespoň 600 tisíc Kč. Na částku vyšší než 500 tisíc Kč je přitom v České republice pojištěno méně než 40 % osob. Ženy nyní mají poslední příležitost sjednat si životní pojištění za výhodnou cenu. V důsledku rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie se od 21. prosince tohoto roku sjednotí sazby životního pojištění pro muže a ženy, čímž dojde ke zdražení životního pojištění pro ženy až o 80 %.

Užitečná pomoc navíc

Kromě celkové pojistné částky pro případ smrti či úrazu si můžete libovolně nastavit různé druhy ochrany přesně podle vašich potřeb. V nabídce je třeba vyplácení denního odškodného za úraz, denní odškodné za pobyt v nemocnici, odškodné za trvalé následky úrazu nebo například plný invalidní důchod. K životnímu pojištění DIAMANT a rizikovému životnímu pojištění MULTIRISK si navíc můžete sjednat speciální zdravotní úrazovou asistenci, která vám v případě potřeby umožní konzultovat váš zdravotní stav s odborníkem nebo pomůže vyhledat nejbližšího lékaře či lékárnu. V případě, že budete po úraze nebo nemoci hospitalizováni, dojde ke změně vaší pracovní schopnost nebo budete imobilní, získáte nárok na osobního asistenta a jiné užitečné služby, například zajištění úklidu v domácnosti.

Co když si pojištění nebudu moct dovolit?

Pokud se dostanete do tíživé finanční situace a nebudete si placení životního pojištění moci dovolit, pojistku nerušte, ve většině případů se dá najít jiné řešení. V případě, že máte investiční životní pojištění, nabízí se například možnost dočasného snížení spořící složky na minimum.  V každém případě co nejdříve kontaktujte pojišťovnu a vše s ní otevřeně proberte. „V případě finančních potíží je možné snížit pojistnou částku nebo upravit frekvenci plateb. Vždy postupujeme individuálně a na základě konkrétní situace se snažíme s klientem vše vyřešit,“ říká Petr Svoboda.

insurance

Další informace naleznete na www.ceskapojistovna.cz a www.myslimenazeny.cz

Reklama