Rodina

Na co mají matky nárok?

Kdo se má v těch příplatcích, příspěvcích a peněžitých pomocech od státu vyznat, že. Kontaktovali jsme samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí a pokusili jsme se pro vás připravit přehlednější popis různých sociálních příplatků.

 

 

Peněžitá pomoc v mateřství

Prvních 28 týdnů dostává matka peněžitou pomoc v mateřství, která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 69 % vyměřovacího základu (příjem za předchozích 12 kalendářních měsíců). Matka samoživitelka pobírá tuto dávku 37 týdnů. Matka může dávku začít pobírat 6, maximálně 8 týdnů před porodem. 

Důležité!!!!

Žena tuto dávku může pobírat pouze v případě, že je nemocensky pojištěná, a to v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní.

(V případě, že žena nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je nemocensky pojištěná - například nastoupila do zaměstnání v 7. měsíci těhotenství - pak bude dostávat nemocenské 6 týdnů před porodem a pak v šestinedělí.)

Při uplatňování výplaty peněžité pomoci v mateřství platí stejný postup jako při pobírání nemocenské. To znamená, že žena se musí obrátit na zaměstnavatele nebo příslušnou OSSZ (PSSZ).

 

Kdo a kdy má nárok na rodičovský příspěvek
Od narození dítěte nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského  poskytuje stát rodičovský příspěvek. Dnes  je to 3 635,- Kč. Na tuto dávku má nárok rodič, který řádně a celodenně pečuje o dítě, a to do čtyř let věku dítěte, nebo do sedmi, je-li zdravotně postižené.

Rodičovský příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory.

 

Rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, si mohou neomezeně přivydělávat. Musí však v době této výdělečné činnosti zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou.

 

Co je to porodné

Porodné je dávka, která jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte.

 • Kdo má na něj nárok – žena, která porodila dítě. Nárok má rovněž otec dítěte v případě že žena, která dítě porodila, zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů.
 • Kdy je na něj nárok - nárok vzniká dnem porodu. Musí ale jít o porod dítěte, nikoli o potrat. I když dítě po porodu zemře, porodné se vyplatí.
 • Záleží na příjmu rodiny? - ne, příjem rodiny se nemusí prokazovat. Porodné se vyplácí jednorázově. Oprávněná osoba musí být stejně jako u ostatních dávek státní sociální podpory hlášena k trvalému pobytu na území ČR.
 • Jak vysoké je porodné? - porodné je pětinásobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Narodí-li se dvě děti současně, pak výše porodného činí šestinásobek a v případě narození 3 a více dětí desetinásobek součtu částek životního minima na osobní potřeby těchto dětí.

 

Dle čeho se odvozuje výše přídavku na dítě

Přídavek na dítě je dávka určená dítěti. Jeho výše a nárok se odvozuje podle ročního příjmu rodiny a věku dítěte. Je to dávka, která se poskytuje dlouhodobě. Má pomoci krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Výše přídavku se liší podle věku dítěte a příjmu rodiny za uplynulý kalendářní rok. Rodiny s příjmem vyšším, než je 3násobek částky životního minima, na přídavek na dítě nemají nárok.

 

Nezaopatřené dítě - dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, a proto nemůže být soustavně výdělečně činnost, nejdéle však do 26 let.

 

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Dávka náleží vlastníku nebo nájemci bytu. Výše je diferencována podle počtu osob trvale hlášených v předmětném bytě a výše jejich příjmu, pokud tento příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí byl nižší než 1,6násobek životního minima rodiny. Lidé, kteří mají příjem vyšší než 1, tedy nemají na dávku nárok. Výše dávky s rostoucím příjmem klesá.

 

Obecné podmínky nároku na dávky státní sociální podpory:

 • Kdo má nárok na dávky - každý občan, který splní podmínky nároku na určitou dávku a má trvalý pobyt na území ČR.
 • Jak se stanovuje nárok na dávky? – nárok a výše dávky se odvozují od částek životního minima a splnění specifických podmínek, nejčastěji péči o dítě.
 • Jaké příjmy se do dávek započítávají – zejména příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení, výživné a další příjmy. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy.
 • Kde žádat o dávky – na úřadech práce podle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky.
 • Jak dlouho zpětně lze žádat - nárok na výplatu dávek zaniká po 3 měsících ode dne, za který dávky náleží.
 • Kde si stěžovat proti výši dávek – na příslušném krajském úřadu, v Praze na Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Jak se vypočítá životní minimum

Životní minimum osoby, která není nezaopatřeným dítětem, činí v současné době 4 300 Kč měsíčně. Životní minimum rodiny se vypočte tak, že se sečtou částky na výživu a osobní potřeby jednotlivých členů rodiny a připočte se částka na domácnost podle velikosti domácnosti.

Podrobnosti k valorizaci ŽM najdete na www.mpsv.cz - tiskové zprávy z konce loňského roku.

 

Kdo má nárok na sociální příplatek

Vyplácení a výše se odvozuje podle aktuálního čtvrtletního příjmu rodiny. Může se např. stát, že jí příjem náhle poklesne, pak může dostat tento sociální příplatek.

Tato dávka má pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. Abyste dávku dostali, musíte prokázat příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na sociální příplatek je vázán péčí o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 1,6násobek životního minima rodiny. Lidé, kteří mají  příjem  vyšší než 1,6,  tedy nemají na dávku nárok. Za příjem, který je rozhodující při vypočítávání sociálního příplatku, se považuje i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek. Tento příplatek se vypočte podle vzorce stanoveného v zákoně, se zvyšujícím se příjmem v rodině dávka klesá. Při výpočtu jsou zvýhodněny i rodiny, ve kterých je osoba zdravotně postižená.

 

Orientovat se ve všech pravidlech, kterými se různé druhy příplatků řídí, není snadné. Pokud jste v našem článku nenašli, co jste potřebovali, zkuste se podívat na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Informace jsou zde všechny k nalezení, občas to chce jen více trpělivosti.

 

www.mpsv.cz

 

Za poskytnutí aktuálních informací děkujeme mluvčí MPSV, paní Kateřině Beránkové.

 

 

   
14.07.2005 - Těhotenství a porod - autor: Jindřiška Kleknerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [91] Suzanne [*]

  Jejda, jejda! Nejdřív budu chtít, aby mi stát zaplatil náklady na dítě, a pak se budu divit, že mi stát žvaní do výchovy Já od státu nic nechci - budu vychovávat podle svého

  superkarma: 0 05.08.2005, 21:08:51
 2. avatar
  [90] medved [*]

  Cobbie: iluzi, ze mi nekdo bude vydelavat na duchod jsem uz davno ztratila ty jeste ne ?

  superkarma: 0 18.07.2005, 13:22:39
 3. avatar
  [89] Nikusa [*]

  Jo,tak kdyby to bylo podle,,medveda",tak někdo ty děti nebude moct mít nikdy.Jenže to je pud a s tím nic nenaděláš.Je fakt, že mně taky dokáže vytočit, když vidím,že ty sociálně nejchudší rodiny mají nejvíce dětí.To je nerozum a taky ty matky, které nemají zrovna ten mateřský pud a mají děti(pak jsou děti týrané a nebo zanedbané).Jenže třeba já jsem chtěla strašně druhé dítě(které mám až po 17letech po prvním)a taky na tom nejsem finančně nejlépe.Jenže vždycky se to dá nějak udělat, aby nestrádalo dítě.Hlavně, že dcerku mám, je to moje všechno.

  superkarma: 0 17.07.2005, 12:03:45
 4. avatar
  [87] Jeremi [*]

  *Kotě*: Děkuju Ti náčelníku, že ses mě zastal.

  superkarma: 0 15.07.2005, 06:53:26
 5. avatar
  [86] *Kotě* [*]

  ratonito: okolní státy rozhodně nejsou kapitalistické, celá Evropa je těžce socialistická. A je to nanic.

  superkarma: 0 14.07.2005, 23:38:18
 6. avatar
  [85] ratonito [*]

  medved: Já jsem ale neřikala, že si lidi nemají pořizovat děti. To už je o něčem jiném. Mně šlo o to, že jsem na místě, které mě baví a jsem tam dlouho a pokud bych se tam po mateřské nemohla vrátit kvůli nepovinnosti tak bych osobně uvažovala jestli si dítě pořídit. Skuhrat můžu taky, že nemám plat 50.000 měsíčně i bez děcka. Vždycky si člověk najde na co nadávat.

  superkarma: 0 14.07.2005, 23:36:23
 7. avatar
  [84] medved [*]

  ratonito: no a jsme u toho,co rikam od zacatku, nikde to neni ruzovy a presto si lidi deti nadale porizuji..ale v cechach je ta situace daleko nejlehci z mnoha a mnoha zemi...ruka statu je stale VELMI stedra...ale misto vdeku maminy jen skuhraji jaky jsou chudaci

  superkarma: 0 14.07.2005, 23:22:09
 8. avatar
  [83] ratonito [*]

  *Kotě*: Jen se podívej do okolních "kapitalistických" států a je to stejné. I když nemají třeba tu povinnost tak si raději vezmou chlapa. Já mám hodně známých ve světě a nikde nic není růžové jak si tady spousta lidí myslí.

  superkarma: 0 14.07.2005, 23:13:59
 9. avatar
  [82] *Kotě* [*]

  achjo, tohle socialistický uvažování, na to náš stát brzo dojede.

  superkarma: 0 14.07.2005, 23:07:00
 10. avatar
  [81] ratonito [*]

  *Kotě*: A zaměstnavatel by rázem přestal mít strach, že ženská bude kvůli děcku každou chvíli na paragrafu nebo, že nebude práci stíhat, jo? Takže by stejně radši vzal chlapa, ať je povinnost či ne.

  superkarma: 0 14.07.2005, 22:58:45
 11. avatar
  [80] *Kotě* [*]

  ratonito: ty jsi fakt natvrdlá nebo co? Jeremi se ti snaží říct, že to, že taková povinnost JE, naopak ženám velmi ztěžuje si najít práci, a že kdyby nebyla, pak by se ani ženy po mateřské nemusely o práci obávat, protože by si nějakou našly mnohem snadněji, aniž by jim musel místo držet původní zaměstnavatel.

  A věř mi, že velká spousta mamin se stejně kam vrátit NEMÁ, protože on si soukromý zaměstnavatel najde nějakou skulinku, jak se jich zbavit (a přijmout někoho, kdo mu tam bude fakt pracovat, nejen figurovat na papíře ).

  superkarma: 0 14.07.2005, 22:52:53

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [79] ratonito [*]

  Vy to berete podle toho, KDYBY to bylo tak, že by nebyla povinnost. Ale ona je. A ja to beru tak jak to JE a z toho důvodu jsem ráda, že se budu mít kam vrátit. Hra na KDYBY nemá smysl.

  superkarma: 0 14.07.2005, 22:42:55
 2. avatar
  [78] *Kotě* [*]

  ratonito: zřejmě nepočítáš s tím, že by si žena byla schopna najít nové místo sama, aniž by se musela spoléhat na berličku v podobě zákonného přinucení zaměstnavatele, aby jí místo držel.

  superkarma: 0 14.07.2005, 22:34:24
 3. avatar
  [77] Jeremi [*]

  ratonito: Asi to nejsi schopna pochopit. Ne, neodejdeme na mateřskou s tím, že se už nikdy nevrátíme, protože díky systému nařizujícímu držet místo, se ženám na trhu pracovních sil pohybuje jen velmi těžko.
  MMCH - na dlažbě jsem po mateřské nezůstala, a to přesto, že jsem na ni neodcházela z práce, ale ze školy, a že jsem se tedy logicky neměla kam vrátit.

  superkarma: 0 14.07.2005, 22:26:19
 4. avatar
  [76] Jeremi [*]

  Jájja: Peněžitá pomoc v mateřstí se v případě studentek vyplácí z nemocenského pojištění (překvapivě ). Doba řádného denní studia se počítá jako náhradní doba za účast na nemocenském pojištění. PPM je v případě studentky stejně vysoká jako rodičovský příspěvek, ale počítá se za kalendářní dny (na den připadne 1/30 částky rodičovského příspěvku). Studentka nastupuje na MD 6 týdnů před plánovaným termínem porodu a v takovém případě musí (chce-li pobírat PPM) studium ukončit nebo přerušit.

  Pro mě třeba bylo přerušení studia nevýhodné (znamenalo zejména, že nemůžu chodit ke zkouškám), takže jsem to řešila tak, že jsem studium vůbec nepřerušila a pobírala až rovnou rodičovský příspěvek od narození dítěte. Vzhledem k tomu, že se syn narodil s pětitýdenním předstihem, přišla jsem oproti nástupu na MD pouze o jeden proplacený týden.

  superkarma: 0 14.07.2005, 22:23:04
 5. avatar
  [75] ratonito [*]

  Takže vy odejte na mateřskou a jste vlastně rády, že vám místo nikdo nedrží a po mateřské zůstanete na dlažbě.

  superkarma: 0 14.07.2005, 22:21:32
 6. avatar
  [74] *Kotě* [*]

  ratonito: zahnívající státní podnik dotovaný z našich daní si může dovolit držet někomu místo třeba deset let, stejně je ve státem vlastněných firmách či na úřadech na jednoho pracujícího zaměstnance deset přebytečných. Ale pro soukromníka je nutnost tři roky rezervovat někomu místo s tím, že ani neví, zda se ta žena vrátí a když, jak a zda to bude stíhat, docela na vraždu.

  superkarma: 0 14.07.2005, 21:53:47
 7. avatar
  [73] Jájja [*]

  Prosím, nevíte z čeho a kolik se vyplácí mateřská v případě, že žena nikdy nepracovala? (Např. studentka)

  superkarma: 0 14.07.2005, 21:51:39
 8. avatar
  [72] medved [*]

  ratonito: ja myslim, ze i z pohledu zamestnance je to nevyhodne...ty to beres z pohledu sveho jednoho statniho podniku...ale kolik lidi v takovych firmach dela ? vetsina je (zaplatpanbuh) v soukromem nebo aspon polosoukromem a tohle opatreni akorat dela ze zenskych menecene chudaky, kteri nesezenou praci nikdy

  superkarma: 0 14.07.2005, 21:13:12
 9. avatar
  [71] Jeremi [*]

  ratonito: Né, já to beru z pohledu svého, jakožto zaměstnance!

  superkarma: 0 14.07.2005, 21:00:50
 10. avatar
  [70] ratonito [*]

  Jeremi: Možná to bereš z pohledu zaměstnavatele. Ale pokud půjdeš na mateřskou tak budeš jedině ráda, že ti to místo podrží.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:39:57
 11. avatar
  [69] Jeremi [*]

  ratonito: Pracuju ve státní správě a vesele to bují i tam. A vážně jsem přesvědčená, že kdyby nebyla povinnost držet místo tak nerozumně dlouhá, hledala by se nová práce snáz.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:37:33
 12. avatar
  [68] ratonito [*]

  Jeremi: Nevím, nemůžu posoudit, se soukromníkem nemám zkušenost. U nás je to spíše podle funkcí. Některé práce ženské dělat nemůžou a jinde jich je dost a s mateřskou problém není. Ale jak už jsem psala, je to asi jiné ve státním podniku.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:33:21
 13. avatar
  [67] Jeremi [*]

  ratonito: Však to tak taky téměř vypadá - když si můžou vybrat, radši vezmou chlapa.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:28:27
 14. avatar
  [66] ratonito [*]

  Jeremi: To jako, chceš jít na mateřskou? Jdi ale už se nevrátíš. Čau pipi. To mi trochu zavání vydíráním.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:27:41
 15. avatar
  [65] Jeremi [*]

  A pro doplnění - na 37 týdnů vyplácení peněžité pomoci v mateřství nemá nárok pouze matka osamělá, ale i matka, která najednou porodila dvě a více dětí.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:23:51
 16. avatar
  [64] ratonito [*]

  Jeremi: V tom případě musí zaměstnávat jen chlapy.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:23:08
 17. avatar
  [63] Jeremi [*]

  ratonito: Já souhlasím s medvědem - to, že je zaměstnavatel povinnen držet tři roky místo ženské, která od něj odejde na mateřskou, se v konečném efektu obrací proti všem ženám v plodném věku. Kdyby měl jistotu, že mu každá těhule takhle nezkomplikuje život, tak se nebude bát mladejch holek jako prašiviny.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:20:24
 18. avatar
  [62] ratonito [*]

  Nikusa: Vždyť do důchodu se chodí tak v 55, to máš do něho sakra daleko, jsi mladá baba.

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:17:14
 19. avatar
  [61] Nikusa [*]

  Máš větší možnost sehnat práci,protože jsi mladší.A když už ne hned,tak za pár let.A to já už budu důchodkyně! Ale dcera bude v nejlepších letech a bude se chtít oblíkat,někam chodit...

  superkarma: 0 14.07.2005, 20:15:20
 20. avatar
  [60] ratonito [*]

  Nikusa: A jaký je rozdíl, jestli je ženské 41 nebo třeba 27 a má dítě?

  superkarma: 0 14.07.2005, 19:48:56
 21. avatar
  [59] Nikusa [*]

  Jo,tak to já už asi do práce nepůjdu nikdy!Je mi 41let a mám dvouleté dítě - kalamita!Nemám šanci na práci,řekla mi to i známá z pracáku.Nevím,jak malou uživím,mám hrozný strach a tak jsem jí chtěla dát všechno.

  superkarma: 0 14.07.2005, 19:43:19
 22. avatar
  [58] ratonito [*]

  medved: Je to možná tím, že náš podnik je státní a chová se trochu jinak než soukromník, i když bordel je všude. A jestli jde stíhat práce a dítě, to už je o něčem jiném. Myslím, že jedno, jestli má dítě rok nebo tři. Pokud nemůžu zkloubit práci a dítě v jednom roku, nepůjde to ani ve třech a ani v pěti pokud do práce dojíždím a ráno odcházím ve 4 hodiny a tudíž školka není otevřená. Ale zase jsou tu babičky, nebo paní na hlídání.

  superkarma: 0 14.07.2005, 19:20:31
 23. avatar
  [57] medved [*]

  ratonito: tak to mate velkou kliku, ja znam jen pripady, ze bud zamestnavatel do doby nastupu zenske zpatky zkrachuje nebo ji dela takove problemy, ze misto sice dostane, ale radsi da sama vypoved, protoze podminky jsou nemozne...nebo..a to je nejcastejsi...proste nejde stihat praci s ditetem dohromady...a to bude i muj pripad, tezko muzu chodit k triletemu spuntovi domu v sedm, ze
  tri roky jsou silene dlouha doba, pro zamestnavatele i zamestnance.....

  superkarma: 0 14.07.2005, 19:09:14
 24. avatar
  [56] ratonito [*]

  medved: Ale já to znám. Až na výjimky se do našeho podniku vrací všechny. A mezitím je na jejich místě někdo jiný, který má smlouvu na dobu určitou za mateřskou. A pokud náhodou jejich místo zruší, dostanou jiné.

  superkarma: 0 14.07.2005, 18:09:54
 25. avatar
  [55] medved [*]

  ratonito: no, jestli si fakt myslis, ze se po materske muzes vratit na svoje misto, tak se rychle probud ve svem okoli neznam jediny takovy pripad

  superkarma: 0 14.07.2005, 18:06:05
 26. avatar
  [54] ratonito [*]

  medved: To, že zaměstnavatel drží 3 roky místo je dobře. Pokud by nedržel a já měla jít na mateřskou a přemýšlet, že pak budu nezaměstnaná na sociálce a tomu děcku nebudu mít co dát do huby tak raději žádný nebudu mít. Co říkáš, je nesmysl.

  superkarma: 0 14.07.2005, 17:19:58
 27. avatar
  [53] medved [*]

  ale jinak zcela souhlasim s tim, ze soucasny system podpory rodin s detmi je zcela nesmyslny, protoze ja bych zcela zrusila vsechny materske a rodicovske a misto toho nechala detnym vyssi odpocty na danich, protoze jejich deti budou opravdu za par let do statni kasy prispivat...stejne tak je zcela nesmyslny system, ktery nuti zamestnavatele drzet zenske 3 roky misto ...diky nemu nenajde misto zenska v zadnem veku..mlada bude mit deti, starsi je uz ma a stara je stara

  superkarma: 0 14.07.2005, 17:14:11
 28. avatar
  [52] medved [*]

  bohunka_p: ukaz mi na mlady lidi, kteri maji vyreseny bydleni ve triceti a to vcetne splacenych dluhu takovy ja teda v podstate neznam (kdyz opominu pripady, ze bydli v baraku rodicu, coz bych nikdy neudelala)...to je prece normalni, ze lidi maji zaroven dite a hypoteku....navic, kdyz je hypoteka na 20 let....to by stat musel pomahat opravdu uplne kazdemu...ja si ale myslim, ze stat ma pomahat tem, kteri to OPRAVDU potrebujou, kteri by bez pomoci statu umreli hlady...a ne tem, kteri jsou proste jen chudi a jejich situace se jim nelibi...ale misto toho, aby se o sebe postarali sami a svou sitauci se snazili zlepsit nadavaji na ten hnusny stat, je to preci tak pohodlne, ze

  superkarma: 0 14.07.2005, 17:10:01
 29. avatar
  [51] ratonito [*]

  bohunka_p: Ty mě snad znáš S věkem máš úplnou pravdu, za pár měsíců je mi 30. A hypotéku splácíme 3 roky, takže to už taky odložit nejde. A plat? Dohromady máme tak 23.000. Takže o nadprůměru se bavit nedá. Co s tím?

  superkarma: 0 14.07.2005, 17:07:27
 30. avatar
  [49] ratonito [*]

  bohunka_p: Jo, jo tak to jsi naši situaci vystihla přesně. Ale na druhou stranu, kdyby člověk měl všechno počítač, tak si to nepořídí nikdy.

  superkarma: 0 14.07.2005, 16:49:26

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme