Je pravda a je dobře, že ženy v České republice mají dobrou dostupnost lékařské péče během těhotenství, porodu a šestinedělí, a tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V českém porodnictví ovšem chybí péče podporující normální porod a není dostatečně dostupná péče porodních asistentek.

„České porodnictví má špičkovou úroveň“

Je možné a běžné, aby žena s nízkým rizikem byla hospitalizována v souvislosti s porodem na stejném pracovišti jako žena s vysokým rizikem, a aby o ni pečoval stejný tým se stejným technickým vybavením. Tato péče je nevýhodná pro všechny. U nízkorizikových žen navyšuje možnost intervencí do porodu, u vysocerizikových snižuje dispozici zdravotníků. Taková péče je drahá, málo efektivní.

„Porod je sám o sobě rizikový a vyžaduje lékařskou péči“

Těhotenství, porod a šestinedělí jsou fyziologické stavy. A každý zásah (dle doporučení Světové zdravotnické organizace) do průběhu normálního porodu by měl mít opodstatněný důvod. Rutinní zasahování do fyziologického procesu, běžně v českých porodnicích, zvyšuje riziko vzniku nepředvídaných komplikací

Intenzivní medicínská péče v průběhu fyziologického porodu není žádoucí – důsledkem je zvyšující se medikalizace porodů a narůstající počet císařských řezů (procento císařských řezů v ČR od roku 1999 stouplo o více než 10 procentních bodů, tzn., téměř se zdvojnásobilo, aniž by to mělo pozitivní dopad na perinatální mortalitu či morbiditu).

porod

„Porodní asistentky nemohou nahradit lékaře“

Porodní asistentky opravdu lékaře nemohou nahradit v poskytování péče při zdravotních komplikacích. V zemích, kde se klade důraz na efektivitu poskytované péče a na její soulad s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu, je běžné, že porodní asistentky jsou primárním poskytovatelem péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Poskytují tedy svou péči při fyziologickém průběhu a převádí ženu a dítě do lékařské péče v případě, že se vyskytnou komplikace. Pokud lékaři nebudou zahlcování sledováním všech zdravých žen a dětí, budou moci efektivněji pracovat a dostatečně se věnovat těm ženám a novorozencům, kteří lékařskou péči skutečně potřebují.

„Podporovat samostatnost porodních asistentek je krokem zpět, který sníží kvalitu péče o těhotné, rodičky a ženy po porodu“

Je to přesně naopak. Výsledky zahraničních výzkumů a studií ukazují, že péče porodních asistentek je šetrnější pro matku a dítě jak psychicky, tak fyzicky a vede i k nižším finančním nákladům. Ženy, které byly v kontinuální péči porodních asistentek, měly významně méně předporodních hospitalizací, nástřihů hráze, instrumentálních porodů (kleště, VEX), méně potřebovaly u porodu analgezii, lékové tišení bolesti, častěji spontánně vaginálně porodily, cítily větší kontrolu nad porodním procesem, měly u porodu častěji známou osobu a mimo jiné snáze zahajovaly kojení.

„Porodní asistentky mají pracovat pod dohledem lékaře“

Dle evropské legislativy jsou porodní asistentky samostatně pracující regulovanou zdravotnickou profesí.

Dle mezinárodních standardů své profese mají čtyři základní úkoly:

  1. Podporovat ženu, jejího partnera během celého těhotenství, porodu a v období, které následuje po porodu
  2. Sledovat ženu v průběhu porodu, monitorovat stav dítěte během porodu i po porodu, zhodnotit rizikové faktory, včas odhalit komplikace
  3. Je-li to třeba, provádět menší zásahy jako protržení vaku blan, nástřih hráze, pečovat o dítě po porodu
  4. Doporučit ženu či dítě na vyšší úroveň péče, jestliže jsou rizikové faktory zřejmé, nebo nastanou-li komplikace, které toto doporučení opodstatňují.

„Ve veřejném pojištění nejsou prostředky na to platit ženám ještě porodní asistentku“

Převedení primární péče v průběhu normálního těhotenství, při porodu a v šestinedělí do rukou porodních asistentek by českým zdravotním pojišťovnám ušetřilo řádově stovky miliónů korun ročně.

„Stát nemůže podporovat porody doma, protože musí zajistit bezpečí pro rodičku a dítě“

Neexistuje žádný důkaz o tom, že plánovaný porod doma s porodní asistentkou je rizikovější než porod v porodnici. Musí jít o ženu s nízkým rizikem na počátku porodu, musí být přítomna patřičně vzdělaná porodní asistentka a musí být zajištěna možnost převozu do zdravotnického zařízení s vyšší úrovní péče.

„Porod se může kdykoliv zkomplikovat

Lékaři často varují, že se porod může zkomplikovat „z minuty na minutu“, a je proto nutné, aby probíhal ve zdravotnickém zařízení, kde je dostupná specializovaná lékařská péče. Jako všechny fyziologické procesy, může se zkomplikovat i fyziologické těhotenství, porod i šestinedělí. U zdravé ženy, do jejíhož porodu se rutinně nezasahuje a jehož průběh sleduje zkušený zdravotník (porodní asistentka nebo porodník), je riziko emergentního stavu velmi nízké. Porodní asistentka, která o ženu pečuje již v těhotenství, snáze odhadne riziko komplikací než zdravotník, který se s rodičkou setkává poprvé na porodním sále.

Pro zajištění potřebné úrovně bezpečí je proto potřeba nastavit systém porodní asistence tak, aby umožňoval efektivní spolupráci při předání pacienta na vyšší (sekundární) úroveň péče, jak uvádějí i mezinárodní doporučení pro efektivní porodnické systémy (WHO IMBVCO).

roeooeoe

Text zdroj: Pracovní skupina Porodnictví v rámci České ženské lobby

Reklama