Studie pro fotoaparáty COOLPIX zjistila, že se lidé většinou mýlí, a ženy jsou na tom v odhadování své nejlepší strany hůře než muži.

Nastavujete fotoaparátu stejnou stranu obličeje pokaždé, když vás někdo fotografuje? I když si lidé často myslí, že vědí, ze které strany vypadá jejich obličej na fotografiích lépe, většinou se mýlí, což dokázala vědecká studie uskutečněná laboratoří Face Research Lab pro fotoaparáty COOLPIX.

V rámci tohoto ambiciózního experimentu, který byl prvním svého druhu provedeným ve velkém měřítku, se zástupci společnosti Nikon zeptali 100 lidí různého věku a etnické příslušnosti, zda je podle nich jedna strana jejich obličeje přitažlivější než ta druhá. Na ověření odpovědi bylo těchto 100 modelů (50 mužů a 50 žen) vyfotografováno z obou stran a jejich fotografie byly uveřejněny na internetu, aby je ohodnotili jiní uživatelé.

Na webu www.faceresearch.org bylo 167 hodnotícím uživatelům zobrazeno 2 400 párů fotografií testovacích modelů s levou a pravou stranou jejich tváře. Uživatelé měli za úkol vybrat z každého páru přitažlivější stranu obličeje. V polovině případů byly fotografie zrcadlově převráceny, aby se předešlo jakékoliv zaujatosti u hodnotitelů.

Výsledky prokázaly, že se obyčejně většina lidí mýlí ve volbě, která strana jejich obličeje vypadá na fotografiích lépe. V rámci studie dopadly ženy v tomto hodnocení hůře než muži. Správnou stranu vybrala pouze jedna ze tří žen (36 %), ostatní zvolily tu stranu obličeje, která byla pro hodnotící méně přitažlivá.

Levá strana obličeje byla podle studie považována za přitažlivější dvakrát častěji než pravá, bez ohledu na to, jestli se účastník usmíval nebo ne.

Coolpix

Na internetové hodnocení dohlížela ředitelka laboratoře Face Research Lab, dr. Lisa DeBruine. O výsledcích říká:

„Někteří vědci si již delší čas myslí, že výrazy obličeje jsou často asymetrické a mohou být výraznější na levé části obličeje. To by mohlo mít vliv na to, která strana obličeje působí přitažlivěji. Tato studie dokazuje, že levá část obličeje je považována za přitažlivější, i když má model neutrální výraz.“

„Jde o první studii, která zjišťuje, zda lidé vědí, která strana jejich obličeje je přitažlivější. Byla jsem překvapena výsledkem, že ženy jsou v určování své přitažlivější strany méně přesné než muži, i když ani jedno pohlaví většinou nemělo pravdu.“

Kterou stranu obličeje považují lidé obyčejně za přitažlivější?

Při hodnocení párů fotografií levé a pravé strany obličeje byla v 61 % případů označena jako přitažlivější levá strana obličeje – i v případě, že byla zrcadlově převrácená, aby působila jako pravá strana. Respondenti určili 36 % lidí za přitažlivější z pravé strany, zatímco 3 % mají podle nich stejnou přitažlivost z obou stran.

Coolpix

Znají lidé svoji „nejlepší stranu“ pro fotografování?

V průměru správně označila svoji nejlepší stranu méně než polovina lidí (47 %). To vede k závěru, že většina z nás se mýlí, když pózuje pro fotografie, protože se nesprávně domníváme, že ukazujeme fotoaparátu svoji nejpřitažlivější stranu.

Zvláště ženy by se měly zeptat jiných lidí, jestli podle nich na fotografiích ukazují svoji správnou stranu. Výzkum pro fotoaparáty COOLPIX ukázal, že muži svoji přitažlivější stranu uhádnou častěji než ženy: měli totiž pravdu v 58 % případů, zatímco ženy pouze v 36 %.

Záleží na projevených citech?

Domníváte-li se, že máte neodolatelný úsměv na levé polovině obličeje, možná nesprávně věříte, že byste měli nastavovat fotoaparátu tuto stranu tváře.

Účastníci testu byli vyfotografováni s úsměvem i s neutrálním výrazem obličeje. Levá strana tváře byla označena za přitažlivější téměř dvakrát častěji než pravá bez ohledu na to, zda se účastník usmíval nebo ne. To naznačuje, že levá strana obličeje je obecně přitažlivější. Toto zjištění vyvrací závěr nedávného výzkumu, že větší přitažlivost levé strany způsobuje silněji projevené city na této straně obličeje.

Coolpix

Jak nastavit fotoaparátu svoji „nejlepší stranu“

  • Vzhledem k výsledkům výzkumu má Nicolas Gillet ze společnosti Nikon Europe následující tipy:
  • Pravděpodobně nevíte, která strana vašeho obličeje vypadá lépe, poraďte se proto s přáteli.
  • Větší přitažlivost příslušné strany je způsobena asymetrií obličeje nebo výrazů, nepomůže tedy zrcadlově obrátit fotografie, na kterých je vaše méně přitažlivá strana obličeje.
  • Abychom vám pomohli vypadat co nejlépe, vybavili jsme fotoaparáty série COOLPIX systémem inteligentního portrétu Nikon, který obsahuje různé automatické funkce, např. samospoušť detekující úsměv, indikace mrknutí, změkčení pleti či D-Lighting.
Reklama