Už ve škole jsme se prakticky mohli naučit, že našimi předky jsou Slované, a že tedy máme etnicky nejblíže na východ. Podle vědců to není pravda.

slov

Už ve škole jsme se prakticky mohli naučit, že našimi předky jsou Slované, a že tedy máme etnicky nejblíže na východ. Z toho, když ne z něčeho jiného, nám také bylo předkládáno Rusko jako rodný bratr.

Nic proti Rusům, ale v době, kdy jsme tady stavěli oppida jako Keltové, Rusové ještě pomalu hopkali po větvích. Alespoň to zjistili nedávno vědci zkoumáním naší DNA.

Praotec Čech se drápe na horu Říp, řka: Zde leží země zaslíbená mlékem a strdím oplývající.“ Dobře podotknout, že postava tohoto pána je dnes historicky značně sporná.

V každém případě shlížel na zemi již poměrně slušně obydlenou a kulturně poměrně dobře fungující.  A nikoli slovanskou.

Tacius, římský historik, mluví v souvislosti s naším územím o Boiohaemu, což lze vysvětlit jako země Bojů, Bohemia“.

Po Keltech se tu zachovaly i další zeměpisné názvy na území Čech .

 • Labe jako Albis - bílá řeka
 • Vltava jako Vultava - divoká řeka
 • Ohře jako Agara - řeka, která má rychlý tok
 • Jizera jako Isara - bystrá řeka, a tak dále...

Ke Keltům patří do země zaslíbené poměrně silné germánské kmeny Markomanů a Kvádů. Ti se stali dominantními na našem území a sloučili se ze zbytky Bojů, kteří zůstali a neodstěhovali se na území dnešního Švýcarska.

Mnozí historikové se dnes domnívají, že název Morava je odvozen od Markomanů. V překladu to znamená „hraniční muži“. Markomané – hraničáři.

První historicky doložený vládce území odpovídající dnešní ČR je germánský vládce Marobud. Jen 30% zkoumaných Čechů má dle informace DNA Slovanský původ.

Dobré, že?

Tak a teď stěhování národů

Do Evropy se valí vlna národů, Římany nazývaných Venedi. To mají být teprve oni Slované. Naše území ovšem zdaleka nenaředili tak, jak se předpokládalo. Hlavní vlna se přes nás převalila, i když se logicky s původní krví namíchali. Největší zásah ovšem dostává oblast Moravy a Slovenska.

Západ našeho území ne že by zůstal nezasažen, ale koluje tu mnohem více krve germánské. Alespoň to říká naše DNA.

Co dál?

Střední Evropa stává malým gulášem a vzniká první slovanská říše Sámova a po ní už historicky doložená Velkomoravská říše.

(Je ovšem klidně možné, že Sámo neexistoval a je jen pohádkou pánů obroditelů 19. století, stejně jako praotec Čech.)

 • Velkomoravská říše později ovládla české území a Rostislav nechal povolat Cyrila a Metoděje.
 • Brzy po Rostislavově smrti se začala Velkomoravská říše rozpadat.
 • Počátkem 10. století se odpojilo české knížectví, které postupně tíhlo ponejvíce k západu a Římu.
 • V 10. století se také Přemyslovci vypořádali se Slavníkovci, o kterých se dnes vědci domnívají, že byli kmenem Charvátů – Chorvatů.
 • Celý středověk byl Český národ pod vlivem západu. Byl územím Svaté říše římské.
 • I po ztrátě samostatnosti jsme byli připojeni k habsburské monarchii.
 • Po vzniku ČSR jsme se přiblížili k Francii a Británii.

Takže ono málo slovanské genetické informace v naší DNA má logiku.

Prakticky nejpříbuznější kód, a dokonce i největší příbuznost a náchylnosti k některým chorobám, máme s obyvateli Rakouska, Britanie, Irska a Bretaně.

Kupříkladu je to lepší schopnost organismu vypořádat se s otravou krve a rychlejší regenerace buněk po narušení kůže, počet osob s krevní skupinou 0 a tak dále.

Zajímavé, že?

V Irsku, Británii a Bretani, kde jsou kořeny nesporné, to nepřekvapí, ovšem v české kotlině by to ještě nedávno málokdo čekal.

Zdroje: 21.století speciál, Idnes, Wikipedia, tisková zpráva společnosti Genomac a Čt 24.

Reklama