V duchovním světě je mnoho bytostí, které nás doprovázejí na cestě životem. My jsme o Andělech hovořili už v souvislosti s runami. Tady vám přináším jména některých tak, jak jsou uvedeni v knihách. Jména a jakési pole působnosti andělských entit jsou podstatně starší než křesťanství…

angel

Ať už je vidíme, nebo nevidíme, jsou prostě s námi. Vždyť hvězdy září na obloze i ve dne. Často je neslyšíme, protože náš rozum je příliš hlasitý. To ale neznamená, že se na ně nemůžeme obrátit, když potřebujeme pomoci, poradit, podpořit a podobně. Protože oni nás dozajista slyší.

Osobně vnímám tyhle entity jako něco, o čem netuším, odkud přišlo, ale rozhodně jsem se mnohokrát přesvědčila, že to existuje.

A jsou vynalézaví. Například se na něco ptáte, a najednou vás to přiměje pustit si rádio. Jedna věta vytržená z kontextu je pak jasnou odpovědí. Je to zajímavé, ale funguje to.

Pojďme se vykašlat na racionální hodnocení existence Andělů a zkusit, zda opravdu naslouchají.

To je totiž nejlepší způsob, jak posunout vlastní hranice možného a nemožného.

Protože Andělů je hrozná spousta, přináším jména těch nejdůležitějších.


A

A'albiel – Je pomocníkem archanděla Michaela
Abuzohar - jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Adnai - anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel - anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
Afriel - uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Ahadiel - andělský prosazovatel zákona
Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Anachiel - pomáhá vám jednat s lidmi
Anael - jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, anděl studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. Kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl (?)
Anafiel - šéf soudu andělů
Anahita - ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je „neposkvrněná, je duchem vody a země“
Anthriel - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Arbatel - anděl odhalení
Ardouisur - ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným „dárcem živé vody“
Arzal - jeden z čtyř andělů, kteří jsou „skvělí a laskaví andělé“. Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Azrael - anděl smrti

B

Babiel - anděl ctnosti, kuráže a motivace
Barpharanges - anděl trestu
Baruch (požehnaný) - vedoucí anděl strážný stromu života
Beburos - jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa"
Bedaliel - dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub - Pán much
Bualu - jeden z andělů všemohoucnosti

C

Cadmiel - anděl zajištující dosažení lidských osudů Cafiel - padlý anděl(?), způsobuje bouřku
Calliel - jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
Chamuel - tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
Cheriour (strašný anděl) - On potrestá zločin a stíhá kriminálníky

D

Derdekea - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matkaDonel - jeden z početných andělských stráží
Drop - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva

E

Egalmiel - on je andělem přitažlivosti
Eloa - ženský anděl narozený ze slz Ježíše
Esme - laskavý ochránce
Espiacent - anděl úspěchu práce
Ethnarchs - andělé s pravomocí nad národy

F

Furlac - anděl země

G

Gabuthelon - anděl patřící mezi devět andělů, jež panují „na konci světa“
Gethel - anděl postavený nad skrytými věcmi
Ghedoriah - mění špatnou osobnost na dobrou

H

Hadiya - průvodce po spravedlnosti
Hamied (Miracles) - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuvěřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Hodniel - anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů

I

Ieiaiel - anděl budoucnosti
Isda - anděl jídla

J

Jeliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím

K

Karoz - andělský zpravodaj
Kerubim - anděl vašich dcer
Kmiel - působí proti zlému oku
Kokaviel - anděl povolující nemožné věci

L

Liwet - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos - nejstarší anděl
Lucifer(světlonoš) - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla
Luma'il - anděl strážný!

M

Madimel - anděl zastavující chudobu a obavy
Malkiel - přináší úspěch
Mamarao - léčí duševní potíže
Melakim - anděl dětského bezpečí
Metatron - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. Metatron je považovaný za mocnějšího než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji
Meshabber - anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi - velká utěšitelka

N

Nathanael (dar bůh) - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.
Natiel - anděl se silou odrazit zlo.
Nemamiah - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.
Nisroc(svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování

O

Och - anděl slunce. Dává perfektní zdraví. „Princ alchymie“

P

Paimonah - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům

R

Rachel - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých
andělů humoru a sebedůvěry
Rachmiel - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že „z každého slova z jeho úst, z nějaké jeho písně se narodí anděl“. Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rash - anděl spravedlnosti
Rashiel - anděl zemětřesení
Regaliel - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Remiel (milosrdenství) - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Rhamiel - anděl dávající lidskou laskavost
Rorex - anděl působící proti síle chorob
Rosabis - duch kovů

S

Sabreael - anděl překonávající démona choroby
Sammael - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden ze 7 vladařů světa, on je „velký had s 12 křídly“
Schioel - anděl zákona, policie a právní ochrany
Sedim - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel.  Splňuje přání a sny
Sekel - ženský anděl
Shekin - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všichni, kdo ji uvidí, se okamžitě uzdraví
Shekinah - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Sochodiah - dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva
Sohemme - anděl pečetě
Soluzen - anděl
Sophiel - hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy
v našich životech skrz naše partnery
Sosol - panuje nad Štírem
Sothis - anděl
Sphener - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Strateia - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Suriel - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil
Susniel - anděl šarmu. Jako „okouzlující“ síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel
a dalšími anděly

T

Teiaiel - anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Tharsis - velký anděl volby a životních rozhodnutí


A to jsme ještě nebyli u Archandělů. Ti přijdou za námi zítra.

Reklama