Stárnutí je přirozený proces. Jeho tempo a intenzitu můžeme do jisté míry ovlivnit i my sami. Stačí se snažit žít pokud možno v klidu a bez stresu, najít si dostatek času na relaxaci, dodržovat správnou životosprávu. Výrazně organismus podpoříme, pokud budeme našemu tělu dodávat chybějící enzymy.

Tiché záněty
Musíme si zvlášť dávat dobrý pozor na takzvané tiché záněty. Ty ze začátku neprovázejí konkrétní obtíže, jakými jsou u zjevného zánětu například bolest či otoky. Proto je ani nevnímáme, a přitom mohou být nebezpečné.

Jsou reakcí na stres a fyzické přetěžování, negativně je ovlivňuje i kouření a pití alkoholu, opakované infekce nebo průmyslové exhalace. Jejich množství a intenzita jsou tedy odrazem toho, jak žijeme.

Když je náš imunitní systém v pořádku, sám dokáže uhasit takové malé plamínky tichých zánětů, aniž o tom vůbec víme. Jestliže však množství a intenzita takových malých ohníčků narůstá, anebo je „hasičský sbor“ našeho těla příliš vyčerpaný, následný požár pak může zasáhnout různé orgány, může způsobit vznik nemocí, a urychlit tak stárnutí.

Pomoc enzymů
Důležitou roli při zvládání zánětu hrají bílkoviny štěpící enzymy, které má každý z nás ve svém těle. Díky nim může naše imunita zvládat záněty rychle a bez následků. Tento zázračný mechanismus přírody ovšem můžeme ještě víc podpořit podáváním enzymů zvenčí. To je důležité zvlášť tehdy, když máme imunitu oslabenou, anebo je množství nebo intenzita zánětů tak velká, že na ně naše imunita sama nestačí.

Nejvíc se osvědčily enzymové potravinové doplňky, který obsahují enzymy z tropického ovoce a některé enzymy živočišného původu. Tyto přírodní enzymy pomáhají tělu lépe zvládat tiché záněty, aby se nestaly příčinou vzniku závažných civilizačních chorob a rychlejšího stárnutí.

Z vitaminů „déčko“
Také vitamin D může pomoci a výrazně oddálit stárnutí. Bezpečně se prokázalo, že chrání před některými nemocemi spojenými s věkem. Ke konkrétnímu závěru dospěli nedávno ve své studii britští vědci z londýnského King's College. Zkoumali 2160 žen ve věku od 18 do 79 let. Vědci zjistili, že ty, které měly nižší úroveň vitaminu D v těle, vykazovaly více příznaků biologického stárnutí.

Jak se bráníte proti stárnutí? Máte nějaký vlastní recept? Užíváte pravidelně nějaké potravinové doplňky, určené pro zpomalení stárnutí? Jaké?

Reklama