Sugesci využívají reklamy, léčitelé i čtenáři myšlenek. My se dnes podíváme na sugesci jako jedno z možných vysvětlení paranormálních jevů. Můžeme na hradě vidět ducha jen proto, že jeho přítomnost očekáváme?

see

Téma sugesce jsme mírně naťukli už ve čtvrteční diskuzi pod redakčním duelem. Měla jsem ji v plánu už delší dobu, tak se pojďme podívat, co taková sugesce vlastně dokáže.

Možná jste to nevěděla, ale sugesci ke své práci využívají také „čtenáři myšlenek“. Velmi často se totiž stane, že se tento nesnaží přijít na to, co si myslíte, ale donutit vás, abyste si myslela to, co on chce.

Mnohem lépe a mnohem častěji nachází sugesce využití v rukou léčitelů. Můžeme též hovořit o autosugesci, kurýrujeme-li se sami. Mnohdy jsou různé rituály, pomůcky, obrázky, zaříkávání a tak dále jen pomocnou berličkou, přičemž prostředkem k léčbě je pacient sám podle známého hesla: „Věř a víra tvá tě vyléčí.“ 

Sugesce se mi ale jeví jako nejzajímavější v úplně jiném světle. Totiž jako možné vysvětlení některých paranormálních jevů. Abyste mi porozuměly, přenesme se nyní o pár století nazpět. Do dob, kdy si lidé i blesky, hromy, padající hvězdy a další dnes již dostatečně prozkoumané a vysvětlené úkazy vysvětlovali hněvem bohů, božími znameními či ohnivými draky. Do dob, kdy se ještě věřilo na vodníky a kdy rodiče, kteří si nepřáli, aby jejich děti navštěvovaly určité místo (například temný les), přišili mu na vrub nějakého hrůzostrašného bubáka.

Z těchto dob se zachovalo mnoho pověstí, které nám přímo diktují (vsugerovávají), co by zde lidé asi tak měli vnímat. Týž efekt mají i novodobé tzv. urban legends. O nějakém místě kolují nějaké povídačky. To místo může mít i docela zlověstný vzhled, který jen umocní kouzlo sugesce.

A citliví jedinci opravdu vnímají to, co jejich předchůdci. Citlivým jedincům se dělá mdlo přesně tak, jak to popsal někdo před nimi. Citliví jedinci mohli dokonce spatřit stíny nebo postavy a slyšet nářek dítěte. Mohli cítit závan ledového vzduchu. Tohle všechno jsou oblíbené průvodní jevy „strašení“. Pravděpodobně teď budete tvrdit, že citliví jedinci to vnímají proto, že jsou otevřenější jiným světům, astrálním bytostem, mimosmyslovému vnímání.

A teď se na to podívejme z jiného úhlu. Citliví jedinci jsou skutečně citlivější než ostatní. Jenže to klidně může být citlivost vůči sugesci, nikoli vůči návštěvníkům ze záhrobí. Čili pokud se pod vlivem legend, že se na hřbitově za vesnicí zjevuje duch a smrdí jako spálená cibule, vydáme na hřbitov a připouštíme alespoň na chvíli pravdivost legendy, naše vlastní fantazie má brány dokořán. Za chvíli ucítíme smrad spálené cibule, a pokud se nás zmocní strach, můžeme se ocitnout strašidlu tváří v tvář.

Podobným způsobem se dají vysvětlit i mnohá mariánská zjevení.

Reklama