Naším tématem je osvěta onemocnění, které postihuje zejména ženy. Jedná se o syndrom hyperaktivního měchýře. Protože nás v souvislosti s tímto onemocněním zajímalo mnoho otázek, připravili jsme pro vás rozhovor s odborníkem – na naše otázky odpovídal MUDr. Viktor Vik, děkujeme za jeho odpovědi.

Pokud si myslíte, že vás trápí syndrom hyperaktivního měchýře, měli byste co nejdříve navštívit lékaře a nechat se vyšetřit. Tento rozhovor vám také může pomoci v tom, že máte určité problémy (nebo někdo ve vašem okolí) a nenapadlo vás, že byste mohli trpět tímto onemocněním. Nebo jste se se svými problémy natolik sžily, že je již nevnímáte jako problém – a při tom vám může pomoci léčba. Přečtěte si náš zajímavý rozhovor, který vám může napomoci odhalit léčitelný problém.

MUDr. Viktor Vik

Patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie v České republice. V současné době zastává pozici zástupce primáře na urologickém oddělení Fakultní Thomayerovi nemocnice v Praze Krči. Jeho hlavní specializací v urologii představuje rekonstrukční chirurgie močové trubice a uro-onkologie.
Část své profesní kariéry MUDr. Viktor Vik strávil v Institutu Urologie a Nefrologie v Londýně. Během svého pracovního pobytu ve Velké Británii se specializoval zejména na oblast rekonstrukční chirurgie a andrologie. Od roku 2006 je vedoucím andrologické ambulance GENNET.
MUDr. Vik je autorem a spoluautorem řady publikací a prezentací, je členem České Urologické Společnosti a členem společnosti J. E. Purkyně, zároveň je držitelem licence ČLK a GMC UK pro obor urologie.

Co je onemocnění – syndrom hyperaktivního měchýře?
Syndrom hyperaktivního močového měchýře není onemocněním v pravém slova smyslu jako angina nebo zánět středního ucha, ale jedná se o soubor příznaků, které pacienta nebo častěji pacientku neohrožují na životě, ale poměrně zásadně zhoršují kvalitu života nemocného. Mezi hlavní příznaky patří časté a imperativní nucení na močení, v některých případech spojených s únikem moči, časté močení během noci a další.

MUDr. Viktor Vik Koho nejvíce postihuje a v jakém věku?
Častěji ženy v postmenopausálním věku, ale výjimky jsou časté.

Existuje nějaká prevence?
Jednoznačná preventivní doporučení nejsou, neboť neznáme ani jednoznačnou vyvolávající příčinu tohoto syndromu. Mezi nejčastěji uváděné příčiny vzniku hyperaktivity močového měchýře se uvádí proces stárnutí, hormonální změny v menopauze, pozánětlivé změny v oblasti dolních močových cest atd.

Jak pacient tuto nemoc pozná? Co je varovným signálem?
Projevem výše popsaných příznaků, typicky při společné cestě autem nebo autobusem, kdy s ohledem na obtíže nemocného je nutná „přestávka“ jednou nebo i vícekrát podle délky cesty.

Je nástup této nemoci vleklý, nebo rychlý? 
Spíše velmi pozvolný a nemocný zpočátku obtížím nevěnuje větší pozornost.

Je možné, že si pacient díky pozvolna nastupující problémům ani nevšimne, že je jeho stav vážný? 
S ohledem na fakt, že příznaky, o kterých mluvíme, nezpůsobují bolest nebo teplotu, tedy stavy, které si klasicky spojujeme s nemocí a jejich nárůst je velmi pozvolný, tak toto je velmi časté.

Je to onemocnění, kdy se stav neustále zhoršuje? Pokud ano, kam až může stav dojít? 
Nelze jednoznačně říci, že u každého pacienta stav progreduje, i když je to velmi časté. Tou nejhorší variantou je pacient chodící na toaletu každých 15–30 min, kdy velikost močového měchýře odpovídá „pingpongovému míčku“ a v mezidobí se objevuje častý únik moči vyžadující pomůcky pro inkontinenci moči.

Jakého odborníka by měl ten, kdo tímto onemocněním trpí navštívit?
Nejlépe urologa nebo urogynekologa.

Pokud se potvrdí diagnóza a pacient syndromem hyperaktivního měchýře trpí, jak postupujete dál, jaká je léčba?
V současnosti je metodou volby konzervativní léčba léky v tabletové formě ze skupiny spamolytik, antimuskatrinik.

Setkáváte se s tím, že některým pacientům, se kterými jste ve styku, byla nasazená špatná léčba? 
V současnosti spíše výjimečně.

Jak by měli být pacienti poučeni, pokud jdou k lékaři – je možné toto onemocnění zaměnit s nějakým jiným onemocněním?
Zcela jistě je to možné, z tohoto důvodu by každý pacient s obtížemi budícími podezření na syndrom hyperaktivního močového měchýře měl být komplexně urologicky vyšetřen.

Pacientky, se kterými jsme zpracovali rozhovory o této nemoci, protože onemocněním trpí, se léčí lékem na předpis Vesicare, jakou máte s tímto lékem zkušenost a jak funguje? 
Velmi dobrou. Velmi obecně lze říci, že způsobuje relaxaci (uvolnění) svaloviny močového měchýře a umožňuje vyšší náplň močového měchýře a prodloužení intervalů mikce.

Doporučujete lék Vesicare svým pacientům? Jaké máte v léčbě výsledky?
Ano, bohužel ne stoprocentní.

Pokud se váš pacient (pacientka) léčí dle vaší nasazené léčby, jak se stav zlepší, dá se toto onemocnění zcela vyléčit? 
Vyléčení v pravém slova smyslu je velmi netypické, daleko typičtější je ústup obtíží po dobu užívání medikace popř. určitou dobu po jejím vysazení, bohužel s relativně vysokou pravděpodobností recidivy po určité době.

Za jak dlouho se stav zlepší a tím i kvalita života pacienta/pacientky? 
Řádově za dny až týdny.

Jak dlouho celková léčba trvá? Je to individuální, nebo se to dá zobecnit (např. pokud má onemocnění nějaké fáze)? 
Viz moje předchozí odpověď… pokud trvají obtíže, trvá i léčba.

Jaký vidíte v moderní medicíně potenciál – v budoucnosti léčby syndromu hyperaktivního měchýře? 
S ohledem na rozšiřující se spektrum léků určených pro léčbu hyperaktivity močového měchýře jsem optimista, na druhou stranu moje mnoholeté zkušenosti mne utvrzují v přesvědčení, že i přes tento nezpochybnitelný vývoj nebudeme v nejbližší době schopni pomoci všem pacientům a pacientkám k jejich 100% spokojenosti.

Za odpovědi děkujeme MUDR. Viktoru Vikovi 

Čtěte naše články:

Reklama