Rodina

MUDr. Petra Uhlíková: Stále je u nás správně léčeno jen asi 10 % dětí s ADHD

 V minulém týdnu jsme vám přinesly část rozhovoru s MUDr. Petrou Uhlíkovou, vedoucí lékařkou denního stacionáře pro dorost Psychiatrické kliniky 1. LF UK  a VFN a asistent 1. LF UK a také spoluautorkou publikace, věnující se problematice dětského syndromu deficitu pozornosti, zvaném ADHD. Přinášíme druhou, neméně zajímavou část rozhovoru.

Minule jsme skončily u otázky, zda je onemocnění ADHD dědičné a jestli ho mohou dostat i děti našich dětí. Následují další otázky a začneme tou, jak se vlastně nemoc ADHD léčí a jestli je každé dítě vhodné pro danou léčbu.
Odpovídá MUDr. Petra Uhlíková.
 
Jak už jsem říkala, léčba by se měla řídit doporučenými postupy psychiatrické péče. To, že z diagnóz dětské psychiatrie máme doporučený postup pouze pro ADHD, ukazuje, jak je tato porucha častá a významná. Pokud je u dítěte tato diagnóza stanovena, rozhodně bych doporučila začít s léčbou. Nejhorší možná strategie je „čekat, jestli to nepřejde“ a riskovat vysoce pravděpodobný rozvoj dalších poruch. Povědomí o možnostech léčby se zlepšuje, stále je však u nás správně léčeno jen asi 10% dětí s ADHD.

Léčba by měla být komplexní, jako nejúčinnější se jeví léky v kombinaci s psychoterapií, která zahrnuje nácvik změn chování, režimová opatření, posilování motivace k jinému chování, vytvoření systému odměn a trestů atd. Nejčastěji probíhá formou rodinné terapie a začíná edukací rodičů a dítěte- lékař jim vysvětlí příznaky, možné následky a možnosti léčby ADHD. Pokud jsou příznaky výrazné už v předškolním věku, začíná léčba psychoterapií, v závažných případech lze podávat léky už v tomto věku. Pokud mají rodiče z podávání léků obavy, je vhodné, aby je probrali se svým lékařem a léčbu začali pouze psychoterapií. Správně vedená psychoterapie nemůže ublížit ani zcela zdravému dítěti, rodiče ale musí počítat s tím, že je časově náročnější a bez doprovodné medikace méně účinná.

Z léků určených k léčbě ADHD máme k dispozici dvě odlišné látky, které ovlivňují pozornost. Ne každá z nich je vhodná pro všechny děti, záleží na přítomnosti dalších poruch, např. zda je dítě úzkostné nebo jestli bylo někdy léčené pro epilepsii atd. Rodiče se často domnívají, že neklidné dítě léčíme tlumivými léky, a že bude unavené, ospalé, apatické. Tyto látky se používaly v minulosti, protože nebyla jiná možnost, jak děti zklidnit.
V současnosti se podávají v kombinaci se základními léky pouze u dětí s extrémním neklidem nebo poruchami chování nebo u dětí, které z nějakých důvodů základní léky pro ADHD nemohou užívat. V případě přidružených poruch nálady nebo spánku se léčba může kombinovat s dalšími léky, například antidepresivy.

Na základě zveřejněných příběhů jsme dostali do redakce řadu dotazů, z nichž mnohé se týkaly toho, zda tato nemoc v dospělosti sama vymizí a jak poté děti, které tuto nemoc prodělaly, fungují v dospělosti.
Porucha nebo její příznaky přetrvávají až u 80% dospívajících a 60% dospělých. Pokud jsou přiměřeně léčeni, mohou tyto projevy být v dospělosti nenápadné, protože poruchu pozornosti a další potíže pacienti kompenzují naučenými strategiemi chování, například omezí zapomínání na běžnou úroveň tím, že se naučí automaticky používat diář, záznamník, vyberou si dobrou sekretářku atd. Už jsem zmínila dlouhodobé následky neléčeného ADHD, rizika rozvoje dalších poruch, menší úspěšnost sociální i pracovní. Většina pacientů končí s komplexní léčbou v době dospívání, kdy dozraje motivace, vůle a další vlastnosti potřebné ke studiu a k používání naučených strategií žádoucího chování, a kdy se na své obtíže adaptují do té míry, že nejsou svému okolí nápadní. I tak často přetrvávají hlavně subjektivně vnímané obtíže, pacienti uvádí, že se někdy hůř soustředí, mívají pocity vnitřního neklidu, mívají pocit, že na stejnou práci musí vynaložit větší úsilí než jejich okolí, ale navenek fungují srovnatelně s jedinci, kteří ADHD nemají.

V České republice v současnosti není žádný z léků používaných u dětí schválený také pro použití k léčbě ADHD v dospělém věku, i když je to běžné i v okolních zemích. Schvalovací proces ale probíhá a léky by měly být k dispozici i u nás, doufáme, že v dohledné době.

Vy sama jste v kontaktu s léčenými dětmi i poté v dospělosti? Chodí na nějaké „preventivní prohlídky“ nebo už není potřeba?
S některými pacienty jsem v kontaktu, hlavně v případě, kdy studují vysokou školu a občas potřebují obnovit nějaké studijní dovednosti, nebo mají nějaké problémy a chtějí se ujistit, že nesouvisí s jejich ADHD příznaky. Na preventivní prohlídky nechodí, ale většinou se vrátí i po letech s nějakým problémem, o kterém si myslí, že souvisí s ADHD. Často jsou to právě studenti vysoké školy, kteří střední školu zvládli i bez užívání léků, ale nezvládají systém vysokoškolského studia, kdy se chtějí naučit ve zkouškovém období velké množství informací a potřebují dlouhodobě udržet pozornost.  Zažila jsem i návrat dospělého pacienta, který v době základní školy krátce užíval léky na ADHD, rodiče si pak ale tuto léčbu nepřáli a do ambulance přestali chodit. Pacient si ale pamatoval, jak se s léky cítil, a těsně po 18. narozeninách přišel se žádostí o pokračování léčby bez vědomí rodičů.

Paní doktorko, já už mám děti dospělé, ale přesto by mě osobně zajímalo, existovala tato nemoc už dřív, třeba dejme tomu před třiceti lety? Nebo je to něco nového, třeba jedna z nových forem civilizační nemoci?
První odborná práce o této poruše je z roku 1902, určitě nejde o civilizační nebo moderní onemocnění. Výskyt poruchy je uváděný stále ve stejném počtu, až 6% dětí, 3x častěji se vyskytuje u chlapců. Došlo ale k vývoji chápání této poruchy a jejího názvu, před 30 lety byla spíše diagnózou psychologickou, byla označována jako lehká mozková dysfunkce a léčba spočívala především v nápravě školního fungování pedagogickými a psychologickými metodami. Nyní je tato porucha chápána jako neurovývojová porucha, jejímž podkladem je převážně geneticky a částečně prostředím podmíněný odlišný metabolismus přenašečů informací v centrálním nervovém systému. Mohlo by se zdát, že poruch ADHD přibývá, ale spíše se této poruše věnuje větší odborná pozornost, také víc dětí a rodičů vyhledává pomoc, protože v současné záplavě informací, podnětů a nabídek různých možností jedinci s poruchou pozornosti snáze selhávají v plánování, udržení pracovního postupu a dokončení činnosti.

Co byste na závěr vzkázala těm rodičům, kteří si nejsou jisti zhoršeným chováním svých dětí? Mají nad tím mávnout rukou anebo se jít raději hned poradit. A v jakém časovém horizontu? V jakém období?
Rodičům, kteří jakkoli pochybují o zdravém psychickém vývoji svých dětí, bych určitě doporučila co nejdříve vyhledat odborníka. Pouze několik závažných psychiatrických příznaků vyžaduje vyšetření neodkladně, především jakékoli formy agresivity vůči sobě nebo okolí, v ostatních případech lze doporučit objednání do běžné ambulance. Samotné vyšetření dítě nijak nezatíží, jedná se o rozhovor, u mladších dětí se k vyšetření používají hračky, obrázky. I když se nakonec ukáže, že se jedná o zdravé dítě, je vyšetření na místě, protože jeho chování i vývoj může negativně ovlivnit nervozita a pochybnosti rodičů, kteří pak nevědí, jak se k dítěti chovat, co po něm mohou a nemohou vyžadovat, a co mají od něj čekat. Není žádná výjimka, že rodiče přijdou se zdravým dítětem, u kterého jsou nápadnější nějaké běžné vývojové změny, které lze považovat v určitém věku za normální, například to může být hyperaktivita v předškolním věku nebo vzdorovité chování v pubertě. V tomto případě je dostatečnou pomocí edukace -  vysvětlení a ujištění rodičů, že chování dítěte odpovídá normě a jeho věku. Je chybou vyčkávat a problém neřešit, protože pokud by se jednalo o probíhající neléčené duševní onemocnění, může dojít k trvalému poškození vývoje a zdraví dítěte, což se týká nejen ADHD, ale psychických poruch obecně.

Děkuji za rozhovor

fotopetraMUDr. Petra Uhlíková, vedoucí lékařka denního stacionáře pro dorost Psychiatrické kliniky 1. LF UK  a VFN a asistent 1. LF UK

Související články

   
15.11.2012 - Děti - autor: Alexandra Stušková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [43] black.bird.third [*]

  hubajda — #19 Takový učitel by měl být okamžitě vyhozen a měla by mu být zakázána práce s dětmi. Nebo alespoň přikázaný kurz učení takových dětí.

  superkarma: 0 15.11.2012, 22:56:40
 2. [42] Reni [*]

  Jsem ráda, že takové problémy nemáme. Znám v okolí takové problémy a není to jednoduché.

  superkarma: 0 15.11.2012, 20:40:19
 3. avatar
  [41] kapkamore [*]

  ještě, že ty starosti s nemocí u nás nejsou..

  superkarma: 0 15.11.2012, 20:17:22
 4. avatar
  [40] ekleinovka [*]

  Není to jednoduché, ale když se chce na všech frontách, dá se zvládnout takřka všechno

  superkarma: 0 15.11.2012, 18:45:33
 5. [39] doginka [*]

  hubajda — #19 Takovej člověk nemá ve školství(práce s dětmi) co dělat,bohužel je jich vícSml80

  superkarma: 0 15.11.2012, 18:29:19
 6. avatar
  [38] Žofie [*]

  Jsem ráda, že mám tři kluky a všechno relativně v pořádku. Když pominu, že nejstarší má vrozenou nemoc jater, prostřední vysoký tlak a nejmladší plotýnky Sml15

  superkarma: 0 15.11.2012, 15:41:28
 7. [37] babočka12 [*]

  hubajda — #36 právě,proto to nechceme.jde hlavně o vedlejší účinky.

  superkarma: 0 15.11.2012, 15:36:50
 8. avatar
  [36] hubajda [*]

  Juričková — #35 myslim ze delate dobre zbytecne cpat leky to take neni dobre vsechny maji vedlejsi ucinek a dnes brat leky neni zadna levna vec

  1. na komentář reaguje Juričková — #37
  superkarma: 0 15.11.2012, 15:33:33
 9. [35] babočka12 [*]

  S tou léčbou je to myslím,jak pro koho.Je to hodně individuální,záleží na míře postižení.

  Syn má lehčí formu ADHD,je především nesoustředěný,nepozorný,lehce odběhne k jinému tématu,a někdy má stavy-že má svůj svět-nereaguje.

  Jedna dr.nám hned chtěla dávat léky,aby se mu zvedlo sebevědomí,a další lék,který by ho během dopoledne tak na čtyři hodiny udržel při pozornosti.Odmítli jsme,jelikož si myslíme,že se to dá zvládnout i bez léků,které opravdu nepotřebuje.Není na tom tak špatně.

  Naštěstí už to pochopila i naše p.učitelka,takže se snaží být trpělivá,jako my doma.

  Jen bych chtěla napsat,že syn nemá ve škole žádné úlevy.Nosí si úkoly domů,když nestihne ve škole.Škola ho baví,rád se učí,známky má pěkné.A to byl důvod proč jsme nechtěli žádné léky.

  1. na komentář reaguje hubajda — #36
  superkarma: 0 15.11.2012, 15:07:50
 10. avatar
  [34] hubajda [*]

  Altamora — #33 no treba jsou prvniho pana ucitele mela cacorka moc hodneho kdysi ucil na zvlastni skole a pak presel na normalni skolu a mel tu pomalou tridu myslim ze se rikalo dyslekticka a na toho nemuzu rict ani n mel trpelivost nekricel byl pohodar a me chapal sam mel doma dceru s problemem a jeho zena se zas venuje postizenym detem moc je oba obdivuji ale pak dostala pana zastupce a byl konec jen sama sikana ponizovani a nebyla jsem sama na kom si pan zastupce vybijel zlost

  superkarma: 0 15.11.2012, 11:51:02
 11. avatar
  [33] Altamora [*]

  hubajda — #19 A to prý jsou muži lepší učiteléSml57.

  1. na komentář reaguje hubajda — #34
  superkarma: 0 15.11.2012, 11:45:05
 12. avatar
  [32] hubajda [*]

  pajda — #31 presne je to jen o lidech

  superkarma: 0 15.11.2012, 10:57:12
 13. avatar
  [31] pajda [*]

  Jakmile jsme zavedli povinnost pro rodiče, že mají-li dítě s ADHD a s individuálním plánem výuky, musí se s ním denně učit a podepsat, že se ním učili (tzv. smlouvu mezi školou a rodiči), tak okamžitě řada rodičů požádala o vyřazení z databáze dětí s poruchami učení. A to šlo o "děti" na střední škole, které měly celý život potvrzení, že se jim rodiče mají věnovat, že vyžadují zvláštní přístup atd. Jakmile nebyla péče jenom na škole, dítě se zázračně uzdravilo. Taky úhel pohledu...a ano, většinou to je v lidech.

  1. na komentář reaguje hubajda — #32
  superkarma: 0 15.11.2012, 10:53:20

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] hubajda [*]

  lenig — #26 ja to moc dobre vim ale povidejme to tem nahore mam tam dceru skrze tu matematiku jinak vsechno ucivo zvlada na jednicku ani jazyky ji nedelaji problem a prave ted se to resi aby se tyto skoly nerusily podepisuji se petice na zachranu skol nerikam ze tam nejsou deti ktere by normalni skolu nezvladly ale je tam spousta dalsich co nemaji narok byt v normalni tride a na asistentku nemaji v klasicke tride narok vim to zvlastni zkusenosti skoly nemaj penize a nebo me to tak aspon bylo receno kdyz byla na normalni skole chtela jsem si asistentku zaplatit a to take nejde

  superkarma: 0 15.11.2012, 10:32:41
 2. avatar
  [29] Jitullinka [*]

  Jinak jsem ráda, že jsem s dcerami takovéhle starosti neměla Sml58Sml59

  superkarma: 0 15.11.2012, 10:29:24
 3. avatar
  [28] ladouch [*]

  hubajda — #21 Taky jsem to slyšela a je to pěkná kravina.Sml68Sml68

  superkarma: 0 15.11.2012, 10:29:12
 4. avatar
  [27] Jitullinka [*]

  Když pročítám předchozí komentáře...

  ...všechno je jen v lidech! Dříve pro kantora bylo učení dětí posláním, dnes je to jen práce jako každá jiná-zdroj financí a pak to podle toho vypadá!

  superkarma: 0 15.11.2012, 10:28:30
 5. avatar
  [26] lenig [*]

  hubajda — #21 jenže každé dítě tu normální školu nemůže svými nároky zvládnout

  1. na komentář reaguje hubajda — #30
  superkarma: 0 15.11.2012, 10:19:53
 6. [25] magic11 [*]

  hubajda — #24 blesksoft — #22 děvčata, přeji vám pevné nervy a hodně trpělivosti, nemáte to jednoduché, jak to tady čtu, člověk si asi málo váží toho, že má zdravé děti Sml22

  superkarma: 0 15.11.2012, 10:19:28
 7. avatar
  [24] hubajda [*]

  blesksoft — #22 u nas to dopadlo tak ze nechtal jit do skoly a bolelo ji vzdy rano bricho a domu pak chodila s placem zastupce jedne poradil jak ma pocitat a dal ji za jedna a nasi tez poradil a dal ji za pet ke konci lepsi znamku jak 5 nebo 4 nemela a nemluve o jeho poznamkach na jeji osobnost ja si jako naivne myslela ze kdyz jde ucit do takove tridy tak si zjisti co jake dite potrebuje a jake je a ne za ne rvu a stresuji je no ten pan mel v te dobe take doma problem tak si jej vyleval na detech

  1. na komentář reaguje magic11 — #25
  superkarma: 0 15.11.2012, 10:02:35
 8. avatar
  [23] tajnostii [*]

  Francaise — #14 ZajímavéSml22

  superkarma: 0 15.11.2012, 09:47:30
 9. avatar
  [22] blesksoft [*]

  hubajda — #19 tak tohle znám kluk je v šesté třídě a někteří učitelé - promiňtě, hlavně ty staršího věku vůbec neví která bije a pak kluk chodí vynervovaný a má z toho akorát migrény

  1. na komentář reaguje hubajda — #24
  2. na komentář reaguje magic11 — #25
  superkarma: 0 15.11.2012, 09:46:01
 10. avatar
  [21] hubajda [*]

  Trefa — #20 jenze ty zvlastni skoly chcou rusit a deti dat do normalnich

  1. na komentář reaguje lenig — #26
  2. na komentář reaguje ladouch — #28
  superkarma: 0 15.11.2012, 09:39:42
 11. [20] Trefa [*]

  Trefa:lituju rodice,kteri maji postizene dite.tech skol by bylo potreba vice.jeste ze to nepotrebujeme.

  1. na komentář reaguje hubajda — #21
  superkarma: 0 15.11.2012, 09:32:00
 12. avatar
  [19] hubajda [*]

  black.bird.third — #11 jo tohle presne znam mala byla na jakoby rodinne skole ktera je jen do 5 tridy dcera je epilepticka a ma oliokalkulii - nechape cisla a do 4 tridy v pohode ale v 5 dostala jineho tridniho ucitele a take pana zastupce na matematiku a to byl kamen urazu a to musim podotknout ze dcera byla ne v normalni tride ale pro ty pomalejsi ucivo stejne jen se jede pomaleji a vice se vysvetluje trida je slozena prave z takovych deti ktere maji problemy a pan zastupce to nejak nechapal ze musi met vice trpelivosti na dceru si zasedl a sikanoval mel ve tride 6 deti a rek  me ze to nestiha se kazdemu venovat zvlast ve tride byl klucik co byl vice hyperaktivni a pan zastupce to nezvladl a poslal ho do napravneho zarizeni na pul roku a detem ve tride rek zda budou zlobit tak je tam take posle nebo ze na ne zavola sanitku aby jim pichly injekci na uklidneni dcera mela takove problemy ze jsem musela ji dat pryc

  1. na komentář reaguje blesksoft — #22
  2. na komentář reaguje Altamora — #33
  3. na komentář reaguje doginka — #39
  4. na komentář reaguje black.bird.third — #43
  superkarma: 0 15.11.2012, 09:23:16
 13. avatar
  [18] hubajda [*]

  blesksoft — #6 tez hledam skolu my mame 14

  superkarma: 0 15.11.2012, 09:15:17
 14. avatar
  [17] hubajda [*]

  magic11 — #15 presne znam to moje spoluzacka ma presne takoveho syna a je ted opet tehotna jen je tam rozdil ze syna netaha na obed mama ale deda mama kolikrat ani nevedela ze nejakeho syna ma kluk v zivote nebyl v zoo a rodinej vylet to tez nezna nemet dedu tak nevim

  superkarma: 0 15.11.2012, 09:12:58
 15. avatar
  [16] xx-b [*]

  jsem ráda, že tuto nemoc nemusím v osobním životě řešit a že se nám obloukem vyhla...

  superkarma: 0 15.11.2012, 09:01:35
 16. [15] magic11 [*]

  bohužel je zde i druhá strana mince, spousta rodičů (mám to v rodině, vím o čem mluvím) se rozhodne, že jejich dítě má ADHD nebo jiné dis, protože ho doma nezvládají a nevěnují se jim. Na odborném vyšetření nebyli a jakýsi "pseudopapír" vydyndali na dětské doktorce, aby se uklidnili a nemuseli zase doma s klukem nic dělat. 4-letého kluka ráno posadí k počítači a odtáhnou ho až na oběd. Když mu počítač vypnou, stává se z něj dis... bohužel...

  1. na komentář reaguje hubajda — #17
  superkarma: 0 15.11.2012, 08:51:54
 17. avatar
  [14] Francaise [*]

  Možná, že se podceňují úplně jiné, daleko prozaičtější příčiny "zlobivosti" dětí. Zrovna nedávno jsem četla zprávu Ing.Bláhové o parazitech, podle které je dětská populace promořena obyčejným roupem dětským, který způsobuje nesoustředěnost. Okopíruji kousek textu ze zmíněného materiálu paní Bláhové:

  "Sama jsem byla překvapená, když se

  holčička  už po třetí návštěvě změnila z kňourajícího

  netrpělivého dítka na klidnou mladou dámu, která už vydržela proceduru

  bez protestů, dokonce se na ni těšila a se zájmem sledovala úbytek

  parazitů při kontrolách. Zlepšily se známky ve škole a jak maminka doma

  při  úlohách, tak i paní učitelka si všimly, že se holčička dokáže

  lépe a déle soustředit při učení."

  Jenže! Dětské lékařky vezmou stěr, na kterém se nic nezjistí a tím je

  pro ně téma paraziti uzavřené. Ve skutečnosti se  mohou larvy vyskytovat

  kromě střeva v játrech,

  žlučníku, slinivce, urogenitálním traktu, podkoží, v žilách. Paraziti se snadno získají od zvířat, kdekdo má dnes psa, a pískovištích je to také všelijaké...

  1. na komentář reaguje tajnostii — #23
  superkarma: 0 15.11.2012, 08:45:08
 18. avatar
  [13] Hanula [*]

  blesksoft — #12 Sml15to jsou zvláštní přístupy

  superkarma: 0 15.11.2012, 08:27:52
 19. avatar
  [12] blesksoft [*]

  black.bird.third — #11 mého syna s ADHD i v dnešní době chtěli dát do zvláštní školy a nikdo nebere ohled , že je chytrý holt má jiné chování tak půjde pryč - pátou třídu končil se třemi dvojkami

  1. na komentář reaguje Hanula — #13
  superkarma: 0 15.11.2012, 08:25:17
 20. avatar
  [11] black.bird.third [*]

  ivory — #7 Přibívá případů, protože se je daří diagnostikovat. Dříve se takové děti, hlavně na naší ZŠ, označili za nezvladatelné, hloupé a kdo ví, co ještě, a šoupli se do zvláštní školy. Dnes se ta samá ZŠ chlubí tím, jak skvěle pečuje o děti s poruchami nesoustředěnosti, hyperaktivitou a všemi "dis" - o tzv. "papírové děti" (děti, co maj papír na jakoukoli odlišnost).

  1. na komentář reaguje blesksoft — #12
  2. na komentář reaguje hubajda — #19
  superkarma: 0 15.11.2012, 08:16:55
 21. avatar
  [10] LudPa [*]

  rusalka2008 — #9 step1 — #8 To není ADHD,to je HOSIPSml30Taky ho mám.

  superkarma: 0 15.11.2012, 08:15:18
 22. avatar
  [9] rusalka2008 [*]

  step1 — #8 taky tak, vše si píšu do kalendáře

  1. na komentář reaguje LudPa — #10
  superkarma: 0 15.11.2012, 07:48:20
 23. [8] step1 [*]

  gerda — #1 Já nemám sekretářku, ani ADHD, ale bez diáře jsem jako bez ruky.

  1. na komentář reaguje rusalka2008 — #9
  2. na komentář reaguje LudPa — #10
  superkarma: 0 15.11.2012, 07:42:46
 24. avatar
  [7] ivory [*]

  taky vím o několika případech a přijde mi, že jich přibývá...

  1. na komentář reaguje black.bird.third — #11
  superkarma: 0 15.11.2012, 07:39:51
 25. avatar
  [6] blesksoft [*]

  jsem zvědavá jak se s tím syn popere v dospělosti a stále nevím jaké povolání by se pro něj hodilo bude mu 13 a už pomalu vybíráme školu

  1. na komentář reaguje hubajda — #18
  superkarma: 0 15.11.2012, 07:06:51
 26. [5] Evuš [*]

  Když čtu o různých nemocech, jsem šťastná, že jsem je nemusela s dětmi řešit v praxi.

  superkarma: 0 15.11.2012, 06:48:41
 27. avatar
  [4] lenig [*]

  je škoda, že správně léčeno je jen malé množství dětíSml68, pak se nemůžeme divit, že děti jsou takové, jaké jsou...mámy (rodiče) často ani neví, že jejich dítě má poruchu ....ale je jasné, že tyhle nemoci tu byly i dříve, jen nebyly včas diagnostiovány a asi ani řádně pojmenovány z lékařského hlediska...Sml80

  superkarma: 0 15.11.2012, 06:47:56
 28. avatar
  [3] Kytinkak [*]

  překvapilo mě, že je ADHD postiženo více chlapců

  superkarma: 0 15.11.2012, 06:32:10
 29. [2] lidicka [*]

  Z vlastní zkušenosti vím, že dětí s poruchou ADHD přibývá. Ale fakt je ten, že v minulosti se tomu nevěnovala taková pozornost ze strany odborníků.Sml22

  superkarma: 0 15.11.2012, 06:24:17
 30. avatar
  [1] gerda [*]

  a co když má ADHD právě ta sekretářka?Sml57

  1. na komentář reaguje step1 — #8
  superkarma: 0 15.11.2012, 06:22:39

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení

Náš tip

Doporučujeme