Ne každý má štěstí, že mu vydrží celý život vlastní zuby, a tak musí v určitém věku řešit, co dál. Jedním z řešení je zubní náhrada.

O zubních náhradách jsme si popovídali s MUDr. Danou Čekanovou, která v tomto oboru pracuje už 37 let.

Jaké jsou nejčastější příčiny toho, že lidem (i mladým) vypadají vlastní zuby? V jakém věku je to nejčastější?
Nejčastější příčinou ztráty zubu v každém věku je nerozšířenější lidská choroba - zubní kaz. Pokud nedojde k jeho léčení, zcela jistě nastanou komplikace, které končí extrakcí.

náhrady

Další příčiny jsou potom v různém věku odlišné. Důvody k extrakci v mladém věku jsou třeba z důvodů ortodontické léčby (rovnátka), nebo úraz zubů a čelistí. Ve starším věku se objevují obtíže na měkkých tkáních, které zuby obklopují (dásně, závěsný aparát) a opět pokud nedojde k úspěšné léčbě, přechází tento destrukční proces až do hloubky na kosti čelistí a objeví se putování, viklavost a nakonec uvolnění zubů z čelisti (parodontitis). Jinou kapitolou je ve vyšším věku abrase vlastních korunek zubů a také vliv celkového zdravotního stavu klientů.

Kdy už je čas na zubní náhradu, kdy už se nedá udělat jiné řešení, např. můstky?
První protetické práce bývají většinou malé rozsahem a jsou fixní (tedy pevné). Krátké tříčlenné můstky, které je nutno zhotovit z důvodů zachování plného zubního oblouku a plynulého pohybu sousta při žvýkání. Fixní řešení je možné v každém věku i u velmi rozsáhlých defektů, pokud zbývající zuby mají zachovaný dobrý biologický faktor (to je souhrn několika aspektů - kořeny, vitalita, postavení, kvalitní parodont, dobrá hygiena atd.). Pevné řešení je v současnosti možné i pomocí implantace, jeho užití je ovšem ovlivněno vysokou finanční náročností. Zároveň je nutno upozornit i na časové období různých provizorií v období hojení a přípravy definitivního zhotovení náhrady chrupu.

Při rozsáhlejších ztrátách zubů, při nevyhovujících skusových poměrech, při zhoršené kvalitě zbývajících zubů a také z finančních důvodů lze řešit defekt pomocí snímací protetické práce.

Jaký je postup, když se vyrábí zubní snímací náhrada?
Po vyhodnocení klinického vyšetření pacienta (stav chrupu, hygieny a péče, rentgenový nález) dojde ke stanovení léčebného plánu a seznámení pacienta s navrhovaným řešením, jak po stránce ordinace, laboratoře, ale také finanční zátěže.

Práce začíná zhotovením otisků a podle typu náhrady pokračuje dalšími návštěvami klienta, kdy následuje několik kroků, které pomáhají zubnímu laborantovi zhotovit (ve spolupráci s lékařem) kvalitní a odpovídající typ snímací náhrady.

náhrady

A jak dlouho trvá výroba zubní náhrady?
Tento dotaz je závislý na typu náhrady a laboratoři. V praxi lze zhotovit náhradu během tří dnů, jednoho týdne, ale třeba při výrobě kovových prvků u skeletových náhrad se termín může protáhnout na tři týdny. Problém je však v době hojení extrakční rány, na kterou náhradu zhotovuji, a tam se hojení může prodloužit až na 8 až 9 týdnů a teprve potom lze v ústech řešit defekt. Toto období se dá obejít zhotovením provizorní náhrady, kterou lze nasadit ihned po extrakcích (týká se rozsáhlejších extrakcí nebo defektů ve frontálním úseku).

Jaké máte zkušenosti - zvykají si lidé rychle na zubní náhrady?
V mladším věku a při ztrátě v předních úsecích si klienti zvykají velmi rychle. Ironií je, že na velmi důležité náhrady v zadním úseku chrupu (stoličky) si zvykají neradi, nebo náhradu odmítají, a to se týká kvality žvýkání, udržení výšky skusu a dobré funkce čelistního kloubu.

Stává se, že se musí zubní náhrady předělávat, že se na první pokus tzv. nepovedou?
Nepředělávám často, ale stane se. Buď se nepovede stanovit dobře čelistní vztahy, nebo dojde k nějakému výrobnímu průšvihu v laboratoři. Někdy se musí zvolit jiný materiál, alergie se může objevit i na materiály náhrad.

Kolik lidí (přibližně) - Vašich pacientů - má zubní náhradu?
Hodně, možná každý třetí, to je dáno, že moji klienti zestárli spolu se mnou, ordinuji již 37 let a také myslím, že mi věří, když jim užívání náhrady navrhnu. Jak řekla jedna moje letitá pacientka: „Kdybych věděla, že mi ten totál bude takhle držet, tak jsem se poslední roky s tím mostem netrápila.“

Jak zubní náhrady drží?
Náhrady drží pomocí adhese desky u celkových náhrad a v případě částečných náhrad se ještě k tomu využívají různé retenční prvky (drátěné spony, zásuvné spoje, tzv. patentky, kombinace s korunkami apod.). Adhese závisí na kvalitě a množství sliznice, sliny, tvaru čelistních kostí, kvalitě vyrobené náhrady a dobrém stanovení rozsahu a okrajů náhrady atd.

*reklama*

náhrady

náhrady

Je nevýhodou, že i perfektně (po odborné stránce) dokonalou náhradu v celém rozsahu klient vnímá jako cizí předmět, který v počátku navykání komplikuje fonaci, vyvolává zvýšenou salivaci a nutí ho ke zcela novému způsobu žvýkání. Pokud k tomu přičteme ještě určité psychické zábrany a někdy i určitou formu nejistoty, má pacient při užívání náhrady nárok být tak trochu bezradný. Tuto situaci musíme řešit spolu s pacientem.

Je nutné náhrady lepit fixačními lepidly?
Fixace pomocí fixačních prostředků (tzv. lepidla) je velmi dobrým pomocníkem pro všechny uživatele zubních snímacích náhrad. Nejdříve pomáhají klientovi při zvykání a usazení náhrady v ústech. Pomáhají zvýšit sílu při ukusování a žvýkání, protože náhrady přece jen mají při žvýkání menší sílu. Velkou výhodu mají fixační prostředky při nošení provizorních náhrad, kdy klient čeká na vyhojení protézního lože, také při rozsáhlých opravách nebo velkém váhovém úbytku. V těchto případech ale vždy pacienta upozorním na dočasnost „lepení“ a nutné zhotovení nové náhrady.

Velkou výhodou fixace náhrad je větší komfort pacienta ve společenském styku, jistota a spolehnutí na náhradu, například při mluvení, stravování se na veřejnosti, konverzaci, sportování nebo hře na dechové nástroje.

Reklama