Alergie jsou v dnešní době čím dál častější nemocí. I proto hledá mnoho rodičů pro své děti specialisty - alergology. Víte ale, jak poznáme dobrého alergologa?

Dobrý alergolog by měl rozumět kůži, dýchacím orgánům i zažívacímu traktu a neměl by se dívat jen na příznaky nemoci, ale také na rodinné a psychické souvislosti. Alergologa většinou doporučuje pediatr. Na další věci k tomuto tématu jsme se zeptali dětské lékařky, MUDr. Barbary Taušové, MBA.

MUDr. Barbara Taušová, MBA.

Paní doktorko, alergie je dnes hodně časté téma. Kolik Vašich dětských pacientů trpí alergiemi? Dá se to odhadnout?
Asi neumím přesně říct, kolik dětí trpí alergiemi, ale je to narůstající trend, u každého dítěte, které má nějaké opakující se obtíže, musíme na alergii myslet. A myslím na to vždy, když je alergie v rodinné anamnéze. Může se jednat o onemocnění lehká, která lze zvládat pouze symptomatickými léky, tedy antihistaminiky, která nepotřebují další vyšetřování a péči, ale i o onemocnění závažná, až život ohrožující alergii. Základní onemocnění by měl být schopen rozpoznat a léčit pediatr, pokud se jedná o složitější záležitosti, měl by spolupracovat s alergologem.

Jak ho ale poznáme?
Dobrý alergolog by měl být v kontaktu s pediatrem, který to dítě zná, aby jednak zjistil co možná nejvíc informací o tom dítěti z pohledu lékaře, ale aby mohl i potom doporučovat léčbu i lékařské postupy v situacích, kdy se dítě vrátí k pediatrovi a je nemocné, mělo by tam být doporučení alergologa, jak v takových případech zacházet s medikací, jak ji zvýšit, co přidat. Tato spolupráce je velmi důležitá. Mně se velmi osvědčuje to, že spolupracuji s alergologem - u nás na klinice máme spolupráci nastavenou tak, že alergolog doporučí i pro případ nemoci nebo zhoršení stavu, jak s dítětem zacházet a jak ho léčit.

To ale určitě není všechno, co by měl dobrý alergolog dělat.
Dalším atributem dobrého alergologa by mělo být, že má dostatek času, aby si zjistil všechny anamnestické údaje, a to nejen týkající se dítěte, ale i rodiny, aby zjistil, zda jsou doma nějaká domácí zvířata, aby zjistil, jak rodina žije, zda jsou tam nějaké rizikové faktory, které by mohly tu alergii podpořit nebo vyvolat. Alergolog pak má často v péči celou rodinu, stane se z něj „rodinný alergolog“ což je vzhledem k dědičnosti alergických obtíží velmi vhodný model. A třetí věc je, aby alergolog rozumně používal diagnostické metody. Myslím, že není správné, když dítě má úplně všechny testy, a přitom se jedná o nějaké ne příliš vážné onemocnění, jedná se třeba jen o podezření na pylovou alergii. Pak to není rozumný diagnostický přístup. Dobrý alergolog se musí zaměřit na konkrétní problém.

Týká se totéž i léků?
Ano, tam je to stejné. Dobrý alergolog musí být schopen vysvětlit pacientovi a rodičům, proč a jaké léky ordinuje, jak je přesně a správně mají používat, protože někdy je chyba v tom, že inhalační léky jsou používány nesprávně. Je také potřeba, aby léky pro akutní situace, které ohrožují život, např. injekční léky, uměl pacient nebo jeho rodiče sám správně používat, aby dítě bylo vybaveno do školy, aby učitel věděl, jak s tím zacházet. To je práce alergologa, který to může dělat ve spolupráci s pediatrem, kterého jako kolegu má, nebo to musí celé vysvětlit a zařídit sám.

Hodně rodičů se bojí, aby svým dětem neublížili. Jak si podle Vás mohou vybrat dobrého alergologa?
Maminka by se měla poradit s pediatrem, o jakou alergii se jedná a který specialista by byl nejlepší a dostupný. Pediatr dá doporučení. Často je ale objednání složité, termín je za dlouhou dobu, takže péči v mezidobí musí zajistit pediatr. Dnes je to ale docela problém, protože alergologů je nedostatek.

Nejčastější alergie

Jak se vlastně alergie dělí?
Dělí se na ty, které se projevují na kůži, tzn. pacienti mají alergické dermatitidy, další jsou ty, které se projevují v dýchacím systému – astma bronchiale a sezónní rýma, a pak jsou ještě alergie na potraviny a léky, které mohou probíhat velmi závažně.

Jaké dětské alergie jsou nejčastější? Kůže? Dýchací cesty?
Nejčastěji asi vidím projevy alergií, které mají nějaký vliv na respirační systém, např. astma či pylová alergie, velmi častou je také alergie na bílkovinu kravského mléka a další potraviny. Nejnovější studie ukazují, že příliš časné zařazení příkrmů do dětského jídelníčku (před 17 týdnem věku) zvyšuje riziko alergií. Při zavádění příkrmů by maminka měla současně ještě kojit, to naopak riziko alergie snižuje.

Jaká vyšetření na alergie můžete udělat Vy jako pediatr?
Pediatr by měl dělat základní vyšetření, aby se v problematice zorientoval, ověřil si, že se nejedná o žádné jiné onemocnění, že to nejspíš bude alergie. Další specifická vyšetření, např. specifických protilátek a jejich kombinací, už dělá alergolog, ten dělá i kožní testy.

Kdy posíláte děti k alergologovi?
Pokud mám důvodné podezření, že se jedná o alergii, nebo když chci, aby se alergie upřesnila, aby alergolog navrhl další léčbu. Velmi často ta léčba spočívá v imunoterapii, tzn. že pak pacienti chodí na pravidelnou desenzibilaci, což je velmi moderní a účinná léčba.

MUDr. Barbara Taušová, pediatr, jednatelka a ředitelka zdravotnického zařízení Canadian Medical Care Praha, ředitelka pediatrického centra Dětská ambulance.

Barbara Taušová vystudovala medicínu na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala v Ústavu péče o matku a dítě, absolvovala několik dlouhých stáží v pediatrické ambulanci v Norimberku. V roce 1993 založila soukromé pediatrické zařízení Dětská ambulance a v roce 1998 pak soukromou kliniku Canadian Medical Care, která se v době svého vzniku soustředila zejména na péči o cizince dlouhodobě žijící v Praze. Dnes toto soukromé zdravotnické zařízení zaměstnává více než 70 lékařů, zajišťuje zdravotní péči ve více než 30 specializacích a je jedním z největších českých subjektů poskytujících nadstandardní ambulantní lékařskou péči, a to jak cizincům, tak českým klientům. Barbara Taušová se po celou dobu své kariéry věnuje pediatrické praxi a je uznávanou dětskou lékařkou. Ve své práci lékařky i na pozici ředitelky kliniky prosazuje principy kultivované lékařské péče, která je založena nejen na vysoké odborné úrovni, ale také na partnerském, citlivém a vstřícném postoji k pacientovi. Zajímá se také o problematiku zvyšování kvality lékařské péče a o této tématice přednáší, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Lékařské centrum Canadian Medical Care, které MUDr. Taušová vede, získalo v letech 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ocenění společnosti Comenius v soutěži „Českých 100 nejlepších“ jako nejlepší zdravotnické zařízení roku. Zařízení získalo v září 2011 jako první soukromá klinika certifikát kvality od Spojené akreditační komise ČR. Barbara Taušová je matkou dvou dětí a mezi její koníčky patří chov koní. Je členkou české, americké a kanadské pediatrické společnosti. V letech 2003 a 2006 se stala držitelkou titulu Lady Pro.

Reklama