Příznaky mozkové mrtvice lidé často nepoznají nebo je bagatelizují. V důsledku toho vyhledají odbornou pomoc pozdě a hrozí jim trvalé následky nebo dokonce smrt. Systém péče o pacienty s mrtvicí je přitom v Česku na vynikající úrovni. V případě správného rozpoznání příznaků a okamžitého přivolání záchranné služby je jejich šance na uzdravení obrovská - přijedou-li v první hodině po ohlášení příznaků, zotaví se až 70 procent z nich. Upozornit na to má i Světový den mrtvice, který si připomínáme každý rok 29. října.

mrtvice

Mozková mrtvice je třetí nejčastější příčina úmrtí na světě. V 85 procentech případů je její příčinou ucpání cév a zastavení přívodu okysličené krve do určité části mozku. Pokud se proudění krve do pěti minut neobnoví, začínají odumírat první neurony. Každou minutu jich odumře 1,9 milionů. Rychlost, s jakou se pacient dostane do nemocnice, je proto zcela zásadní.Zatímco lidé s mrtvicí, kteří se do nemocnice dostanou do hodiny od jejího začátku mají 50 až 70% naději na úplné vyléčení, u pacientů, kteří do nemocnice dorazí jen o pět hodin později, je tato šance už jen 20%. Bohužel, v současnosti přijíždí až polovina pacientů příliš pozdě a my už jim nemůžeme pomoci,“ varuje MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP.

Mrtvice je zákeřná mimo jiné i v tom, že nemá jen jeden nebo několik málo příznaků. Je jich celá řada a liší se podle toho, jaká část mozku je postižená. Existuje nicméně mezinárodně uznávaný test, který mozkovou příhodu dokáže ve většině případů odhalit.“U člověka s podezřením na mrtvici se testují tři základní příznaky, kterými jsou pokles koutku, ochrnutí či slabost paže a porucha řeči,“ říká MUDr. Tomek. Pokud se projeví byť jen jeden z nich, je nezbytné okamžitě přivolat záchrannou službu.

logo mozekasdajk

Odborníkům se přitom v léčbě mrtvice daří dělat velké pokroky. Lékaři už několik let s úspěchem využívají metodu rozpouštění krevních sraženin. Tu však lze využít jen u pacientů, kteří se do nemocnice dostanou do 4,5 hodiny od začátku mrtvice a navíc je účinná zejména u menších cév. Naprosto průlomové bylo proto zavedení léčby mechanickou trombektomií. Při tomto výkonu zavedou intervenční radiologové do ucpané cévy přes tříslo pacienta miniaturní aparát, pomocí kterého sraženinu z těla vyjmou. Spektrum pacientů, kterým lze účinně pomoci, se tak dále významně rozšířilo.

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP spustily kampaň s názvem Čas je mozek, která má pomoci seznámit veřejnost s  typickými projevy mozkové mrtvice a jejich včasným rozpoznáním. Více informací na www.casjemozek.cz

Zjišťovali jsme v ulicích, jestli lidé tři základní příznaky mozkové mrtvice poznají a zda dokáží správně reagovat. Na výsledek videoankety se můžete podívat zde.

Reklama