Když se řekne monstrum, tuhne lidem krev v žilách. Co přesně označuje slovo monstrum, se dozvíte v článku o podivném tvorovi se lví a kozí hlavou a dračím ocasem - chiméře z Arezza. Tuto mytickou obludu přemohl hrdina Bellerofón na koni Pégasovi...

chimera

Původu byla, ne lidského, obluda tato:
vpředu lev a odzadu saň, avšak uprostřed koza,
soptící strašlivý žár, jenž sálal palčivým ohněm.

- Homér, Ílias (překlad R. Mertlík)

Takto popisuje slavný básník obludnou chiméru z Arezza. Toto monstrum, které podle řeckých bájí střežilo vchod do podsvětí, zhubilo mnohé. Chiméra byla potomkem stohlavého psa Týfóna a hadí ženy Echidny a žila v sopečné roklině Kragu. Sama také chrlila oheň. Zdolal ji až hrdina Bellerofontés na okřídleném koni Pégasovi, když na ni z výšky zaútočil šípy a kopím, jehož olovem pokrytý hrot se v útrobách monstra roztavil, a spálil tak chiméru zevnitř.

Monstrum

Dle Bestiáře Luboše Antonína jsou jako monstra v mytologii označování tvorové, kteří mají nepřirozené tělesné proporce a zpravidla v lidech vyvolávají hrůzu. Je jim přisuzována nezvyklá síla a ukrutnost, kterou obracejí proti lidem.

Další chiméry...

chimeraChiméra z Arezza není jedinou chimérou, se kterou se můžete setkat. Ba co víc, s touto chimérou se setkáte pouze v literatuře či na vyobrazeních, kdežto s dalšími chimérami se můžete vesele setkat osobně, tváří v tvář!

  • Zoologicky: Chimérou jsou označované hlubinné paryby s velkou hlavou, protáhlým tělem a bičovitou ocasní ploutev. Jako příklad uveďme chiméru hlavatou (Chimaera monstrasa), která obývá Atlantický oceán a Středozemní moře, dorůstá délky jednoho metru, je zlatošlutě a hnědě zbarvená a na ocasní ploutvi má jedový trn.
  • Biologicky: Chimérou jsou označováni tvorové (nebo dokonce člověk), jejichž tělo je vybudováno z buněk více geneticky odlišných jedinců. Chiméry lze vytvořit v laboratorních podmínkách spojením zárodků různých živočišných druhů.

Jaký je váš oblíbený mytický tvor?

Reklama