Dnešní příspěvky o babičkách mě opravdu dojímají... Je z nich cítit tolik lásky! Stejné to je i v příspěvku od čtenářky libuno.

Na takovou babičku se nedá nikdy zapomenout... Moc Vám děkuju za povídání, milá libuno, a přeju pěkný den.


Milá redakce,

už jen ta klasika, „Dávno, již dávno, co jsem se dívala ..“ cit. B. Němcové. Moje babička byla skutečný poklad. Myslím si, že mě měla ze svých dalších pěti vnoučat nejraději.

Tolik, tolik událostí ze svého života mi vyprávěla, třebaže nelehký život měla.

Narodila se jako nemanželské dítě v roce 1920, nebylo to snadné. Převážná výchova spočívala v její babičce a dědečkovi, na které vždy s láskou vzpomínala. Její maminka se po několika letech vdala a z tohoto manželství vzešly další dvě děti. I po těchto peripetiích měly tyto děti mezi sebou nesmírně hezký vztah. Vyučila se jako prodavačka, třebaže toužila po „prknech, co znamenají svět.“ Maminka jí to rozmluvila,

Posléze poznala toho „pravého“. Muž krásných rysů, štíhlý, tmavovlasý. Vzali se. Narodila se moje maminka, narodil se můj strýc. Dědečkova předčasná smrt v 39 letech tuto krásnou idylku ukončila. Přišla válka, babička, Vltavou křtěná, potkala mého druhého dědečka a s ním měla moji super tetu. Z Prahy se odstěhovali do pohraničí, kde žili až do svého skonání. Tolik historie.

Co mi ta moje babička dala do vínku, co mi vyprávěla? Například jednu hezkou básničku, kterou se jako dítě školou povinné učila. Cit. „Tatíčku náš, Masaryku, támhle na obrázku, my děti Ti slibujeme poslušnost a lásku. Budeme si hezky hrát, budeme Tě poslouchat, abys nás měl rád,“ Možná, že byla trochu jiná, už si to doslovně nepamatuji. Učila mě k lásce ke knihám.

Než si našla mého druhého dědečka byla coby těhotná a už jako vdova (strýc se narodil po smrti svého otce) u výslechu na gestapu. U nich v domě byl tenkrát nějaký problém s chlapečkem, děti se mu smály (asi byl postižený) a jeho otec všechny obyvatele udal.

Pak došlo k osídlování pohraničí. Babička i s dědečkem odešli z Prahy. Moje maminka ještě pamatuje dobu, kdy do domu, kam se tenkrát nastěhovali, bydleli Němci. Ti odešli. To bylo mamince asi 6 let.

Pak přišla doba školních let, posléze dospělost. A s ním i já. Prvorozené vnouče, děvče, a moje zlatá babička, Růžena se jmenovala. Jak jsem již zmínila, naučila mě lásce k literatuře. Sama tenkrát odebírala nějaké knihy, dostávala i nějaké „Almanachy.“ Ale co mi utkvělo v paměti je naše společné zpívání. Nezapomenu na jednu píseň. Cit. „Bych se jednou dobře měl, do Prahy jsem si vyjel. Člověk leccos uvidí a pozná nóbl lidi.“ To by se dalo pokračovat dále. Během mých návštěv jsem vstřebávala další a další informace.

Byla to žena energická, narozená ve znamení Býka. Nicméně skromná, šetrná. Moc mi dala do života. Vztah dětem, pracovitost, ohleduplnost, asi i sociální myšlení. Taková byla, taková zůstane v mém srdci. Moc ráda bych šla v jejích šlépějích. Snad se mi to podaří. Nikdy na ni nezapomenu.

Zdraví všechny ženy-in vaše čtenářka libuno

Pozn. red.: Text neprošel redakční korekturou.

Téma dnešního dne zní: Vaše děti a babička

  • Jaké máte vztahy v rodině? Stýkáte se s babičkami?
  • Mají vaše děti rády babičku(y)?
  • Jaké jsou vaše babičky?
  • Jsou vaše babičky spíš ze „staré“ doby, nebo moderní?
  • Chodí do práce, nebo už jsou v důchodu?
  • Jsou ochotné hlídat vaše děti?

Napište mi, na vaše příspěvky se moc těším. Tentokrát mám pro vás jako dárek připravenou knížku Aleny Jakoubkové: Můžeš-li se vdát dnes, neodkládej to na zítřek (nakl. MOBA) a tři detektivní příběhy k tomu. Pište do dnešních 14.30 hodin na adresu redakce@zena-in.cz, heslo je BABIČKA.

bab

Reklama