.

Mgr. Juráčková: Nový občanský zákoník je postavený na moderním evropském právu

Bulvár

Mgr. Juráčková: Nový občanský zákoník je postavený na moderním evropském právu

Od 1. ledna 2014 začne platit nový Občanský zákoník. A s ním přichází mnoho změn, které se většina lidí bude muset naučit. Není divu, současný Občanský zákoník je postavený na principech socialismu a kolektivismu, zatímco ten nový posiluje svobodu a rozhodování lidí.

Zda to bude v praxi fungovat, se teprve uvidí. A co se nejvíc změní? Zeptali jsme se právničky Mgr. Alexandry Juráčkové z OS Nedejte se.

Přečtěte si také:

Paní Juráčková, po kolika letech začne platit nový Občanský zákoník? Je současná verze hodně zastaralá?
Současný občanský zákoník z roku 1964 vychází z koncepce občanského zákoníku z roku 1950, který byl postaven na principech socialismu a kolektivismu a práva jednotlivce byla podřízena zájmům společnosti. Současný občanský zákoník nelze hodnotit jako zastaralý, spíše bych řekla, že jeho původ začal v padesátých letech, a to se v něm promítá. Zákonodárci tak zvolili razantní postup a rozhodli se stávající občanský zákoník zrušit a vydat nový, postavený na evropském moderním právu, namísto aby se občanský zákoník novelizacemi přibližoval společenskému dění tak, jak tomu bylo doposud.

pravo

Mgr. Alexandra Juráčková

Myslíte, že je to dobře?
Úprava nového občanského zákoníku vychází z legislativy Rakouska, Francie a Švýcarska. Já sama bych se z hlediska právní stability zastávala postupné novelizace. Zda se postup zákonodárců prokáže jako správný, ukáže teprve po nějaké době jeho aplikace v soudní praxi.

Jsou v nové verzi hodně zásadní změny? A ve všech oblastech?
Nový občanský zákoník byl koncipován s důrazem na svobodu jednotlivce vystupovat v právních vztazích, vychází z ideje, že funkční určení soukromého práva je sloužit člověku jako prostředek k prosazování jeho svobody. Účelem je umožňovat i garantovat svobodné utváření soukromého života a ponechat co nejširší prostor svobodné iniciativě jednotlivce. Jedná se o velkou změnu. Zahrnuje právní úpravu nejenom vztahů, které byly dříve upraveny občanským zákoníkem, ale i právo obchodní a bytové, které bylo upraveno samostatnými zákony. Ruší se i vyhlášky, které jednotlivé zákony prováděly.

Jak se změny nejvíc dotknou lidí v běžném životě?
Je otázkou, zda více samostatnosti v právních vztazích bude pro občany jednoznačným přínosem. Právní vědomí obyvatel je na velmi nízké úrovni. Podle průzkumu Univerzity Karlovy jsme na třetím místě odzadu v právní gramotnosti. Důraz je například postaven na tom, že neplatnost právního úkonu, která dříve platila ze zákona a lidé se jí mohli dovolat teprve u soudu, se ruší, a lidé se jí budou muset dovolávat vůči straně, se kterou uzavřeli smlouvu. Poněkud se toho obávám. Ze své zkušenosti vím, že se lidé v právní problematice téměř neorientují a nejsou zvyklí vyhledat pomoc odborníka.

Rodinné právo

Co zásadního se změní v oblasti rodinného práva?
Změnou je, jak jsem již uvedla, že bude součástí nového občanského zákoníku. Nebude tedy upraveno samostatným zákonem. Nově je například uzákoněn rodinný podnik, který nepodlého žádné registraci, i když se chová jako obchodní společnost. Členové podniku se budou podílet na rozhodování a rozdělení zisku podle svých dohod, které nemusí být písemné a není to ničím limitováno. Nový občanský zákoník posiluje právní úpravu styku s dítětem, neboť nově zakotvuje právo dítěte stýkat se s rodičem, se kterým nežije. Zakazuje rodičům, aby proti druhému rodiči dítě popouzeli. Je však otázkou, jaké budou možnosti soudů při výkonu praxe. Jakým způsobem bude v těchto věcech probíhat dokazování, neboť i současná právní praxe tyto problémy řeší, a to zejména při posuzování změny péče, pokud rodič, u kterého dítě žije, brání ve styku nebo dítě ovlivňuje a manipuluje a ne vždy ku prospěchu dítěte.

Jak to nově bude s dědictvím?
Dědické právo nově posiluje zůstavitelovu volnost při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. Upravuje např. nově institut dědické smlouvy. Dědická smlouva je něco mezi smlouvou a závětí. Musí být pořízena notářským zápisem a osoby, které ji uzavírají, musí být způsobilé k právním úkonům. Ani dědickou smlouvou se zůstavitel zcela nesmí zbavit práva pořídit individuálně. Z toho důvodu musí být ponechána volná čtvrtina pozůstalosti, aby k ní mohl povolat dědice nebo odkazovníky mimosmluvně. Zůstavitel má možnost vyřídit své záležitosti tím, že ještě za jeho života se zákonní dědicové ve smlouvě dědictví zřeknou a nastupují dědicové smluvní. Toto však nemůže zůstaviteli bránit, aby libovolně nenakládal se svým majetkem. Dědická smlouva platí teprve po jeho smrti. Může tedy i majetek, který je v dědické dohodě, zcizovat za svého života ve prospěch jiných osob.

Změny při rozvodu

Mění se také pohled na rozvody?
Ve věci rozvodu manželství bude i nadále rozhodovat pouze soud, změny jsou spíše formulační. Dále bude platit, že může být manželství rozvedeno teprve poté, co jsou upraveny poměry k nezletilým dětem. I v nové úpravě bude platit, že manželství může být rozvedeno, pokud je hluboce a trvale rozvráceno. Příčiny rozvratu soud nebude zjišťovat, pokud bude mezi manželi uzavřená dohoda o úpravě práv k nezletilému dítěti schválená soudem a dohoda o majetkovém vypořádání mezi manželi. U výživného i nadále platí, že je stanoveno tak, aby dítě mělo stejnou životní úroveň jako jeho rodiče. Životní úroveň je posuzována podle majetku a majetkových možností obou rodičů. I nadále platí, že výživné nebude stanovováno tabulkově. Nově je ustanoveno, že pokud rodič, který je povinen platit výživné, nedoloží svůj příjem, bude mu výživné určeno z 25 násobku částky životního minima oproti původní právní úpravě, kde je určováno z 12,7 násobku životního minima.

Je v nové úpravě stanoven problém domácího násilí?
K soužití v manželství nebo partnerství v současné době bohužel patří i domácí násilí. Tím se nový občanský zákoník rovněž zabývá. Nově je upraveno ustanovení týkající se domácího násilí, podle kterého bude omezeno nebo zrušeno právo soužití ve společné domácnosti tomu manželovi, který druhého psychicky nebo fyzicky týrá, což považuji za přínosné. Je otázkou, jak se soudy budou schopné s novou právní úpravou vypořádat a na základě čeho budou v těchto případech rozhodovat.

A na závěr mě ještě oblast smluv a dluhů. Budou spotřebitelé lépe chráněni?
Postavení spotřebitelů by měl nový občanský zákoník posílit. Jsou v něm implementovány normativy Evropské unie, které se spotřebitele týkají. Jaká bude praxe, je otázkou. Jak jsem již uvedla, právní gramotnost našich obyvatel je nízká a nový občanský zákoník v úmyslu posílit samostatné rozhodování jedince může oslabit jeho ochranu proti praktikám různých společností, používajících nekalé praktiky.

Další články v našem magazínu:

   
09.12.2013 - Společnost - autor: Lucie Paličková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [54] Františka Švecová [*]

  Já se v tomhle moc dobře neorientuji, ale když něco potřebuji ke svému obchodu, tak využívám pomoc advokátky. Minule jsme spolu řešili majetkové vyrovnání a přesun firmy.

  superkarma: 0 06.03.2014, 09:55:44
 2. avatar
  [53] lojzinkaa [*]

  Kdo ví budeSml80

  superkarma: 0 12.12.2013, 14:04:51
 3. [52] Maikis [*]

  Teorie a praxe se většinou liší. Ale tak za pár "dní" praxe se zase přijde na to, že je to super paskvil.

  superkarma: 0 12.12.2013, 10:57:51
 4. [51] Aesinka [*]

  Lidé budou mít problémy se novému naučit.

  superkarma: 0 12.12.2013, 01:04:22
 5. [50] Alina [*]

  Jsem zvědavá, jaká bude praxe.

  superkarma: 0 11.12.2013, 22:04:27
 6. avatar
  [49] v.poho [*]

  havanagila — #48 Co je prosím tě moderního na tom, že budeme třeba pachtovat? To aby si člověk koupil slovník staročeštiny...Sml80

  superkarma: 0 11.12.2013, 07:30:14
 7. [48] havanagila [*]

  Bylo třeba trochu občana zmodernizovat, ale je tam spousta změn a dotkonou se mnoha lidí. Spousta z nich bude mít problém pochopit, co a jak se mění.

  1. na komentář reaguje v.poho — #49
  superkarma: 0 10.12.2013, 23:03:34
 8. avatar
  [47] Ivásek [*]

  můj milý školí nového občana (teď měl školení poslední) - pro ty, co jsou již starší těch několik tisíc paragrafů bude nápor... je toho moc, mění se věci x let zaběhnuté atd...

  superkarma: 0 10.12.2013, 14:12:36
 9. avatar
  [46] danap [*]

  postavení a zlepšení POSTAVENÍ spotřebitele - již obsahoval tento zákoník - viz harmonizace nařízení EU.  Hlavně některá termiologie - pochází z doby ne socialismu ale rakouska - uherska...to bude pěkný guláš.... ..

  superkarma: 0 10.12.2013, 12:28:15
 10. [45] Tipka [*]

  Zákon nezákon..vždycky si tam někdo nějakou tu skulinku najde...

  superkarma: 0 10.12.2013, 11:28:10
 11. [44] Aesinka [*]

  Myslím si, že neylo třeba velkých změn, jen těch dílčích. Obávám se, že lidi se budou dovolávat práva mnohem hůř.

  superkarma: 0 10.12.2013, 01:16:14
 12. avatar
  [43] helmar [*]

  Lydie — #35 proč to dělat jednoduše, když to jsde složitě?! Mám takový pocit, že důvodem je právě to, aby se v tom co nejméně lidí dokázalo zorientovat. Proč se nepodívat někam, kde to je již vymyšlené a funguje to....

  superkarma: 0 09.12.2013, 23:41:05
 13. [42] slavuska [*]

  jsem zvědaváSml58

  superkarma: 0 09.12.2013, 23:03:47
 14. avatar
  [41] Babca.p [*]

  Hlavně by to chtělo nějakou větší páku na neplatiče alimentů a to tam asi bohužel není.

  superkarma: 0 09.12.2013, 22:10:01
 15. [40] helešicová [*]

  Dnes každá změna je k horšímu.

  superkarma: 0 09.12.2013, 21:59:32
 16. [39] flasarka [*]

  Tak uvidíme, jak se s tím všichni popereme :-) internet to v případě potřeby jistí :-)

  superkarma: 0 09.12.2013, 21:43:56
 17. [38] Šiši [*]

  Je to zákoník postavený na hlavu. Nikdo se v něm neumí orientovat, ani soudci, kteří budou na základě nesmyslných paragrafů rozhodovat. Když podle zákoníku může být blázen ředitelem blázince, tak to je síla.

  superkarma: 0 09.12.2013, 21:32:26
 18. avatar
  [37] misa.35 [*]

  možná je postavený na Evropském právu, ale určitě bude mít i česká specifika :-))

  superkarma: 0 09.12.2013, 21:00:55
 19. [36] jankkr [*]

  myslim, ze NOZ bude potrebovat hodne casu na "ulezeni"..

  superkarma: 0 09.12.2013, 17:35:34
 20. [35] Lydie [*]

  Bude v tom zmatek, 3080 paragrafů, spousta novel, které mění stávající zákony, jsem zvědavá, kdo se v tom dokáže vyznat.

  1. na komentář reaguje helmar — #43
  superkarma: 2 09.12.2013, 17:24:29
 21. [34] vlastajana [*]

  No to asi bude pěkný guláš  hlavně ..Při určování náhrady za ublížení na zdraví či usmrcení se již nebude vycházet z tabulek, ale bude záležet na úvaze soudce.Sml15

  superkarma: 0 09.12.2013, 16:36:22
 22. avatar
  [33] Kahomar [*]

  no budu doufat, že pokud možno nebudu nic takového muset řešit, když tak snad internet poradí

  superkarma: 0 09.12.2013, 16:34:18
 23. avatar
  [32] lenig [*]

  určitě si ho pořídíme, je potřeba se v něm vyznat, i když se mnohé dá najít na netu Sml67

  superkarma: 0 09.12.2013, 16:29:42
 24. [31] Alena07 [*]

  verpol — #29 to je pravda Sml22

  superkarma: 0 09.12.2013, 16:22:03

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] zlá teta [*]

  odborníci stále zkoumají, zlepšují a vylepšují a na závěr z toho vypadne vždycky takový paskvil, že jde normálním lidem z toho hlava kolem.Sml80

  superkarma: 1 09.12.2013, 16:17:44
 2. avatar
  [29] verpol [*]

  Většinou dnes každá změna je ještě k horšímu

  1. na komentář reaguje Alena07 — #31
  superkarma: 2 09.12.2013, 16:00:48
 3. [28] Evouš [*]

  Je fakt, že aktualizace už byla třeba.

  superkarma: 1 09.12.2013, 15:41:51
 4. avatar
  [27] agnesa [*]

  Právníci si vždy kličky najdou jak zákon obejít,a navíc se teď našinec v těch novinkách moc nevyzná.Sml22

  superkarma: 1 09.12.2013, 15:36:59
 5. [26] stamia [*]

  Když čtu termíny jako pacht, výpros apod., mám dojem, že to moc moderní není.

  superkarma: 0 09.12.2013, 15:05:32
 6. [25] vozanova [*]

  jj, to bude moc výživné od nového roku!!!

  superkarma: 0 09.12.2013, 15:02:06
 7. avatar
  [24] Kocianka [*]

  To si užijeme, nikdo neví co bude

  superkarma: 0 09.12.2013, 14:59:17
 8. avatar
  [23] haluška [*]

  to zas bude

  superkarma: 0 09.12.2013, 14:58:55
 9. [22] Danca26 [*]

  No hlavně by měli něco udělat s těma soudama!!!

  superkarma: 0 09.12.2013, 14:32:03
 10. avatar
  [21] enka1 [*]

  Stejně si zas někteří kličky najdouSml24

  superkarma: 0 09.12.2013, 14:11:14
 11. [20] telelot [*]

  jasně, co právník, to jiný názor...Sml23

  superkarma: 0 09.12.2013, 13:54:17
 12. [19] lidicka [*]

  Nebudou se v něm vyznat ani právníci.... bude určitě "ohebný" jako paragrafSml52

  superkarma: 0 09.12.2013, 13:49:58
 13. [18] lidicka [*]

  Jestli byl "šitý horkou jehlou" tak potěš pánbů.Sml30

  superkarma: 1 09.12.2013, 13:47:24
 14. [17] MichelePrg [*]

  To bude pěkný bordel. Sml80

  superkarma: 0 09.12.2013, 13:17:59
 15. avatar
  [16] chanahd [*]

  Spíš bych řekla, že nový občanský zákoník je postavený na hlavu. Zase tolik podivností, nejasností... to zase bude bordel.

  Pár perliček:

  Zruší stav, kdy dědic hradí zůstavitelovy dluhy pouze do výše dědictví.

  Ten z manželů, který je vlastníkem nemovitosti, se bude muset zdržet všeho, co by mohlo ohrozit rodinnou domácnost. Bez písemného souhlasu druhého z manželů nesmí nemovitost například prodat či zastavit.

  Nájemce bude mít možnost pronajmout část bytu jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, ovšem s podmínkou, že v bytě sám trvale bydlí a že tuto změnu majiteli nahlásí.

  Rozšíří možnosti nabytí vlastnictví i od neoprávněného majitele. Například při koupi kradené věci v dražbě bude její kupec, pokud jednal v dobré víře, lépe chráněn před povinností takovou věc vrátit pravému majiteli.

  Při určování náhrady za ublížení na zdraví či usmrcení se již nebude vycházet z tabulek, ale bude záležet na úvaze soudce.

  více zde: http://www.denik.cz/z_domova/zmeny-v-novem-obcanskem-zakoniku-se-dotknou-temer-kazdeho-20131117.html

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:53:23
 16. avatar
  [15] selinka [*]

  Takže jinými slovy způsob, jak nechat vydělat právníkům Sml24

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:51:50
 17. avatar
  [14] Věrulinka [*]

  Sml15 zákony, jak pro koho Sml15

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:39:24
 18. [13] Edour [*]

  Podle mě je nová možnost smlouvy u dědictví houpost. Ponechala bych dědění ze závěti a ze zákona. Zbytečnost.

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:36:46
 19. avatar
  [12] Alergino [*]

  ještě kdyby zákony se dodržovaly vč. soudů

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:36:40
 20. [11] Evuš [*]

  Asi bude náročné se prokousat všemi změnami, je to složité pro právníky, natož pro neprávníky.

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:26:12
 21. [10] tetička25 [*]

  To zase bude maglajz, proč se dělají zákony tak, že jdou pro různé lidi vykládat různě.

  superkarma: 1 09.12.2013, 12:25:46
 22. [9] Janinka88 [*]

  musím si všechno přečíst všechny změny a to jsem z  toho vždy jelen

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:22:45
 23. [8] babca [*]

  Zákony by měly být co nejjednodušší a pro lidi pochopitelné.

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:21:50
 24. avatar
  [7] v.poho [*]

  No, byla jsem na všeobecném školení a nadšená jsem z toho nebyla. Pentlička — #1 přesně tak, hlavně že budeme umět pachtovat. Ale když jsem se zeptala, jaký mám počítat úrok z kauce u nájemného, tak to ještě není úplně jisté, nejspíše, jako kdybyste si ty peníze půjčila. Kde, u koho, proč? Normálně by člověk řekl, strčtě to na termíňák a potom vraťte nájemci kauci povýšenou o úroky.... a bude si s tím vědět rady každej.Sml31

  superkarma: 1 09.12.2013, 12:21:29
 25. avatar
  [6] LudPa [*]

  Rikina — #2 hezky jsi to napsalaSml59

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:17:55
 26. avatar
  [5] janaa1 [*]

  výživné je u nás v republice spíše výsměšné..a když tatínek nedělá, a neplatí,je velmi těžko ho dohnat..měla jsem exekuci na plat,ale přestal pracovat,exekuce tím končí a když si nepřebírá obsílky, je to pro mě šílenost a on se baví..naše právo není dobré.Já vím kde bydlí,ale policie ho nemůže najít..je to tu děsný...právo-neprávo

  superkarma: 1 09.12.2013, 12:17:24
 27. [4] zzandaa [*]

  Zakazuje rodičům aby proti druhému rodiči dítě popouzeli... To je dobré. Když na sebe dva hážou špínu, většinou do toho zatáhnou i dětí. Dělo se to a dít se bude. Jak to chce zákon zakázat nevím... A hlavně mě zajímá, jak to bude s reklamacemi.

  superkarma: 0 09.12.2013, 12:15:34
 28. avatar
  [3] blesksoft [*]

  výživné hahaha soudce mi řekl ať jsem ráda, že platí. že plno tatínků vůbec nechce platit a nějaké tabulky a stejná životní úroveň Sml52

  superkarma: 1 09.12.2013, 12:07:57
 29. [2] Rikina [*]

  Sml80 Netuším, kdo je Mgr. Juráčková, a kde bere přesvědčení, že co člověk, to blbec, když nestudoval práva. Sml57 Spousta lidí zákony četla, chápe je a je schopna se jimi v praxi řídit. Jiná věc je právní výklad a judikáty, na které dojde při soudním sporu. Tam se věci zdánlivě jednoduché obvykle zkomplikují, neb co právník, to názor. Někdy i víc názorů. To ale potom není nízkým právním povědomím obyvatelstva. Sml80 O nové normě si zatím nic moc nemyslím, protože to má víc než 3 tisíce paragrafů, a tudíž je na to potřeba si udělat čas, který nemám, a tak jsem zatím zkoukla jen útržkovitě různé části. Na první dojem - nezjednodušilo se skoro nic. Sml80

  1. na komentář reaguje LudPa — #6
  superkarma: 1 09.12.2013, 11:06:29
 30. avatar
  [1] Pentlička [*]

  No podle mě toho hodně obšlehli z Všeobecného občanského zákoníku z r. 1811 - všechny ty pachty, výprosy a podobné zhovadilosti. Kromě toho mi přijde, že je to tak složitá norma, že se v tom nevyznají ani právníci, natož laici. Podle mě mají být zákony co nejjednodušší a nejprůhlednější a ne aby se pět právníků hádalo nad každým pojmem a významem a mělo na to deset právních názorů.

  1. na komentář reaguje v.poho — #7
  superkarma: 0 09.12.2013, 09:46:01

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme