Poradenská a vzdělávací společnost AdultMedi Consulting s.r.o. nabízí bezplatnou systematickou pomoc a celé spektrum důležitých aktivit, které mohou pomoci najít nové pracovní uplatnění nejen maminkám po mateřské dovolené, ale i lidem, kteří pečují o osobu blízkou a chtějí se po delší době znovu zapojit do pracovního života.

Jedním z nejnovějších projektů této společnosti je projekt nazvaný: „Nová šance“, a právě o něm si budeme povídat s jednatelkou společnosti Mgr. Lenkou Jenšovskou.

svnouckem

Mgr. Lenka Jenšovská, na fotografii s vnoučkem

Paní magistro, jak už sám název projektu napovídá – Nová šance, jde zřejmě o šanci těm, kteří o ni opravdu stojí. Tedy lidem, kteří se chtějí zapojit do procesu pracovního života, ale třeba právě v důsledku dlouhodobějšího pobytu doma, neví jak.
Můžete nám prosím přiblížit, komu konkrétně je tento projekt určen a jakou formou se lze do něj zapojit?

Naše společnost se specializuje na poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti sociální sféry a zdravotnictví. Proto jsme uvítaly, když magistrát hl .m. Prahy vloni vypsal v rámci operačního programu Praha Adaptabilita téma, se kterým umíme pracovat. Tak vznikl tento projekt, který je pro rodiče /matky i otce/ do dvou let po ukončení rodičovské dovolené. Má pomoci těm, kteří byli delší dobu doma, např. se jim v kratší době narodilo více dětí a rodičovská dovolená se protáhla. Ztratili kontakty s kolegy z bývalého zaměstnání, či si z nějakého důvodu nevědí rady, jak naskočit zpět do  pracovního kolotoče.

Dále jsme připraveni pomoci i lidem, kteří se starali o osobu blízkou. Buď o seniora, nebo o dítě, které potřebuje speciální dlouhodobou péči. Často se stává, že osoba pečující o blízkého člena opustí svoji profesi a po čase, kdy se situaci nějakým způsobem vyřeší, se nemá kam vrátit, nebo si nevěří, že by stačila na tu kterou pozici, popřípadě chce sféru, ve které pracovala, úplně změnit.

Zapojit se lze velmi jednoduše, stačí zatelefonovat na tel.724 211 711, nebo napsat e-mail, popřípadě nás rovnou navštívit na adrese Kralická 5,Praha 10, kde je paní asistentka od  út. – čt., od 8.30h – 12h.

Projekt probíhá ve čtyřech uzavřených bězích, každého půl roku.
Tzn. během září 2013 otevíráme druhý běh, který potrvá do začátku prosince.
Třetí od ledna 2014 – června 2014
a poslední čtvrtý, opět od září 2014 – prosince 2014, kdy projekt končí.

Je účast v projektu omezena věkem?
Účast není omezena věkem, pouze cílovou skupinou. Rodič, max. do dvou let po mateřské /rodičovské/ dovolené, nebo člověk který pečoval o osobu blízkou a může to prokázat, buď ze strany sociální péče, nebo praktického/dětského/ lékaře.

V projektu Nová šance nabízíte také finanční přispění v době, kdy bude účastník ve vašem poradenském centru a po tu dobu se mu nebude mít kdo postarat o dítě, případně o člověka, o kterého pečuje. Podle čeho toto finanční přispění určujete?
V podmínkách čerpání je, že lze poskytnou příspěvek na hlídání dítěte max. do 2000 Kč po dobu, po kterou se bude v rámci kurzů vzdělávat. Dále také proplácíme dopravu, stravné ve dnech, ve kterých účastník u nás absolvuje kurzy. Vše je velmi důsledně evidováno, proto vždy peníze můžeme vyplatit oproti jízdenkám, hlídání oproti příjmovému dokladu dětského zařízení apod. Pokud rodiče nemají zajištěno hlídání, nabízíme v blízkém Mateřské centru možnost hlídání. Vše vždy záleží na vzájemné dohodě, kdy se snažíme klientům vyjít maximálně vstříc.

vstric

snažíme se vyjít klientům maximálně vstříc

Velkou výhodou vašeho projektu jsou bezplatné rekvalifikační kurzy. Opravdu jsou všechny bezplatné? Nebo jenom některé, vámi vymezené?
Na rekvalifikacích se postupně domlouváme s klienty podle jejich požadavků a také podle doporučení psychologa, který v rámci projektu s každým účastníkem, pokud má zájem, vytvoří bilanční diagnostiku. To je soubor testů, které mohou dělat právě jenom psychologové, kteří mají na tuto speciální metodu certifikát
Rekvalifikace hradíme do výše 20 000Kč, nelze hradit jazykové kurzy.

Opět otázka, tyto kurzy jsou pro všechny, nehledě na věk?
Věk v tomto projektu nehraje roli, kritéria již byla řečena na začátku rozhovoru.

Co kdyby se na vás chtěl obrátit i někdo v důchodovém věku, kdo si chce ještě přivydělat. Může také?
Pokud klient pobírá starobní důchod, nemůžeme ho zařadit do projektu. Tento projekt je pro lidi, kteří chtějí znovu nastartovat a vrátit se do pracovního procesu, po době kterou strávili buď při péči o dítě, nebo o osobu blízkou, která byla na jejich péči odkázána. V dnešní době stačí dva roky a obor, ve kterém jsme pracovali, se od základů změní díky novým technologiím, počítačovým programům, internetu. Vždyť se stačí podívat, jak se změnily např. mobilní telefony za poslední dva až tři roky, přibyly tablety, vše se zrychluje.

Maminky, které se věnovaly několik let pouze dětem a jejich potřebám, si mohou najednou připadat k nepotřebě. Proto se snažíme je vybavit tak aby si samy nacházely zdroje informací ohledně práce, dokázaly napsat správně životopis, motivační dopis, připravujeme je na osobní vstupní pohovory. S paní asistentkou si mohou samy najít rekvalifikační kurzy u nás v kanceláři.
Také se v rámci projektu dozvědí jakési právní povědomí, informace ze zákoníku práce, které jim pomohou při komunikaci s personalisty, finanční minimum /např. co je to hrubá mzda, super hrubá mzda, na co mají nárok/informační minimum/, základy práce na počítači/, práci s internetem atp.
Pro klienty pečující o osobu blízkou jsou připraveny kurzy o krizové komunikaci.

To je jen zběžný výčet aktivit, které jsme schopni nabídnout. Nejlépe je, když nás klient navštíví osobně, protože každý má svůj jedinečný příběh a proto je naše práce hodně individuální.

Mohou se přihlásit i lidé dlouhodobě nezaměstnaní? Spolupracujete například s Úřady práce?
Ano, mohou se přihlásit i lidé nezaměstnaní, ale zase s omezením. Jak jsem se již zmínila, max. 2 roky po /mateřské/rodičovské/ dovolené, nebo pokud mohou prokázat, že pečovali o osobu blízkou. S Úřady práce spolupracujeme, jejich pracovníci byli o tomto projektu informování a právě během srpna se nám několik maminek přihlásilo. Proto není dobře čekat, je lépe nás co nejdříve kontaktovat, abychom mohli zájemce zařadit do podzimních kurzů.

Paní magistro, můžete nám celou vaši společnost AdultMedi Consulting blíže představit? Kdy a na čí popud vznikla?
Celý profesní život /tzn. nejméně 25 roků/se pohybuji v oblasti zdravotnictví a sociální péče na různých pozicích. Měla jsem možnost získat zkušenosti i v zahraničí, a posledních deset let jsem začala sledovat zvláštní fenomén: máme kvalitní zdravotnictví, máme sociální systém mnohdy lepší než kdekoli jinde, ale na obou stranách to neuvěřitelně skřípe. Nikdo nás vlastně neučí komunikovat.

Na jedné straně je tvrzeno, na co všechno máme nárok a na druhé straně se musí neskutečně šetřit.
Také to vypadá, že nikdo za nic není zodpovědný, není vůle se domluvit, nemáme žádné vzory.
Logicky musí vznikat napětí. Proto jsem založila tuto poradenskou a vzdělávací společnost a snažíme se na různých úrovních edukovat. Jde to pomalu, ale jde. Díky evropským dotacím jsme získali možnost vzdělávat v tzv. měkkých dovednostech jednu severočeskou nemocnici a provázat tak vzdělání mezi jednotlivými stupni zdravotníků. Myslím tím od sanitářů po primáře a THP pracovníky. Myslím, že tak vznikl jedinečný projekt, ale to není jednorázová záležitost, bylo by potřeba navazovat další vzdělávání podle potřeb zdravotníků a pacientů.
Je pravdou, že jsou místa, kde se vedení nemocnic tomuto věnuje více, ale jsou i tací, kteří tvrdí, že každý snad umí mluvit, tak to není potřeba.

Jste spokojena s vývojem vaší společnosti a procentem úspěšnosti projektů?
Určitě rezervy mám, jsem velmi ráda, že jsme spojily sílys mojí kolegyní PhDr. Alenou Sehnalovou, která se specializuje kromě koučinku, tvorby vzdělávacích programů dle potřeb klienta, i na outplasment /péči o propuštěné/. Takových specialistů u nás mnoho není. Ale zase, vše končí a začíná na penězích.

A co se týče úspěšnosti projektů, nechci si stěžovat, ale víc než % úspěšnosti je rozhodující to, jak jsou jednotlivé výzvy vypsané, tam bývá potíž. Často jsou nevhodně formulované a proto se nedají prakticky využít tam, kde by to bylo potřeba.

Hlavní sídlo máte v Praze, chystáte, nebo máte už i nějaké pobočky po republice?
Chtěla bych se věnovat také severním Čechám, kde nyní bydlím.

Na vašich webových stránkách se dočteme, že vaše projekty jsou financovány také z prostředků EU, tam jsou ty podmínky k získání dotace hodně přísné, ovšem na druhou stranu je pak schválení dotace zárukou, že jde o výborný projekt.
Projekt Nová šance je také financován z dotací EU?

Ano, z projektu hlavního Města Prahy OPPA.

Děkuji za seznámení s vaší společností a ať se vám ve vaší záslužné práci daří.

Více informací o společnosti: www.adultmedi.cz
poskytnuté foto: Mgr. Lenka Jenšovská

Reklama