V minulém roce bylo v České republice zaznamenáno celkem 67 případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO). Ačkoli je toto číslo nejnižší od roku 1993, rozhodně jej nelze považovat za uspokojivé; zvláště přihlédneme-li k faktu, že v šesti případech si nemoc vybrala daň nejvyšší, z toho pět obětí bylo mladších 20 let.

Dva z šesti životů totiž vyhasly po útoku meningokoka séroskupiny C, proti níž lze účinně očkovat.

V České republice je z hlediska úmrtnosti i četnosti případů nejnebezpečnější meningokok séroskupiny B, jenž se podle statistik dlouhodobě podílí na nemocnosti více než 50 procenty (viz graf níže). Dobrá zpráva je, že již za rok by mělo být možné nechat se očkovat i proti této séroskupině.

Již nyní je možné nechat se očkovat proti druhé nejčastěji se vyskytující séroskupině C, jež má u nás v posledních letech na svědomí přibližně 12 % případů IMO. V posledních letech byl v České republice zaznamenán vzestup IMO způsobených séroskupinou Y, podobně jako v některých jiných zemích. Téměř rok je na českém trhu dostupná konjugovaná čtyřvalentní vakcína, která chrání hned proti čtyřem séroskupinám  meningokoka (A, C, Y a W-135) a lze ji aplikovat osobám starším 11 let. V roce 2012 je očekáváno evropské rozšíření registrace této vakcíny i pro malé děti.

 „Nejrizikovějšími věkovými skupinami, u nichž je očkování kvůli rizikovému chování k nemoci obzvláště důležité, jsou adolescenti ve věku 15 – 19 let,“ uvádí MUDr. Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu v Praze a doplňuje: „Zejména u dětí v prepubescentním věku je vhodné očkování konjugovanou tetravakcínou, která je dobře snášená a poskytuje ochranu hned proti čtyřem séroskupinám meningokoka najednou. Klíčová je u ní především přítomnost protilátek proti séroskupině Y, jenž může u adolescentních chlapců způsobovat až 50% smrtnost. Ochrana proti všem čtyřem séroskupinám je také velmi vhodná pro cestovatele do zahraničí. “

Je rozhodně žádoucí věnovat očkování proti IMO náležitou pozornost. Od začátku letošního roku do poloviny září bylo v České republice evidováno 45 případů IMO, z toho 5 s tragickým koncem. 31 lidí bylo atakováno meningokokem séroskupiny B, jenž měl na svědomí 2 úmrtí, meningokok C napadl 3 lidi. 1 onemocnění způsobil meningokok Y a 1 smrtelné onemocnění meningokok W135.

Více na stránkách www.ockujse.cz

Reklama