Novinky

Maturitní test z ČJ – máte na něj?

Dlouho jsem váhal, jaký vám dám dnes úkol, a nakonec jsem se rozhodl vás otestovat. Mám pro vás celkem 25 otázek, které se vážou k 16 úlohám.

Tyto otázky byly součástí státních maturit z českého jazyka. Jen se mi nepodařilo zjistit, ve kterém roce.

Vaším úkolem je vždy vybrat správnou odpověď. A zapsat si její číslo. Nakonec budete všechna čísla sčítat… Tak hurá do toho a nekruťte hlavou nad otázkami, tohle mají současné děti u maturit v testu…


Úloha 1

Ve které z následujících vět je jazyková chyba?              

1             Proti zvyšování cen pohonných hmot toho příliš dělat nelze.    

2             Bez výzkumu v oblasti nových technologií nám svět uteče.       

3             Do moravské metropole každoročně míří spoustu turistů.       

4             S nemalými obtížemi dovezli ministryni na místo schůzky.

2)                          


                VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–3

Na kredenci trůní tmavohnědá papírová krabice s nápisem Elektrolux, zatížená starou knihou v kožených deskách. Žena vytrhne muži z ruky baterku. Je natolik fascinovaná papírovou hnědí, duchem nepřítomná, že muž svůj odpor spolkne. Blíží se ke krabici. Muž škobrtne o převrženou židli s protrženým, proplétaným sedátkem.
(R. Denemarková, Peníze od Hitlera)

Úloha 2

K čemu ve výchozím textu odkazuje spojení papírová hněď?   

1             ke krabici           

2             k deskám           

3             ke knize              

4             k sedátku


Úloha 3

Který z následujících úryvků výchozího textu obsahuje přívlastek postupně rozvíjející?

(Přívlastek postupně rozvíjející = několik nesouřadných shodných přívlastků   

1             krabice s nápisem Elektrolux    

2             převržená židle               

3             protržené, proplétané sedátko               

4             tmavohnědá papírová krabice                  


                VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Žádáme cestující, aby se za jízdy přidržovali.
(nápis v prostředcích městské hromadné dopravy)

Úloha 4

Která z následujících možností nejlépe vystihuje charakter výchozího textu?   

1             naléhavá žádost             

2             důležité upozornění     

3             zdvořilá výzva  

4             nezávazné doporučení


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5–6

Kam v Evropě na víkend? Tipy na zajímavé eurovíkendy, co nevynechat a na co si naopak dát pozor? Dny se sice už krátí, sluníčka i teploty ubývá, ale pokud máte toulavé boty a zbylo vám pár dnů dovolené, nevěšte hlavu! Paleta krátkých „odskoků“ do různých oblastí Evropy je široká jako nikdy předtím. Přestože ***** letos trhá rekordy, zůstávají ceny za dopravu neslýchaně nízké, a když k tomu přidáte výhodné mimosezonní nabídky hotelů a penzionů, můžete na začátku podzimu prožít pár báječných dní za málo peněz.
(IN magazín Hospodářských novin 1. 10. 2008)

Úloha 5

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam spojení nevěšte hlavu ve výchozím textu?   

1             nezahálejte      

2             nezoufejte        

3             neváhejte         

4             nepanikařte


Úloha 6

Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?              

1             dolar    

2             ropa     

3             burza   

4             elektřina

    


  Úloha 7

Ve kterém z následujících souvětí je jazyková chyba?  

1             Historicky oděné týmy složené z ceremoniářů, hudebníků a hostesek nabízely návštěvníkům možnost zahrát si hru vrhcáby.             

2             Platí ovšem, že čím méně tradiční prostory vybereme, tím náročnější je zpravidla celková příprava a vlastní realizace.           

3             Ukázalo se jako velmi dobré oslovit města, které se stala spolupořadateli, a využít jejich informační kanály směrem k občanům a zejména školám.              

4             Pustíte-li se do organizace takové akce sami, pravděpodobně si ji kvůli mnoha starostem moc neužijete.


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–10

Jaký význam má fotodokumentace pro další průzkum? Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let. Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách. Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici? Odpovědět je velmi složité. Trvalé vystavení je krásná představa a dnes není problém památku bezpečnostně i klimaticky adekvátně ochránit. Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu. To je třeba respektovat.
(http://www.national-geographic.cz, 9. 10. 2008, kráceno)

Úloha 8

Který z následujících výrazů je v kontextu výchozího textu svým významem nejbližší slovu respektovat?          

1             vědět   

2             uznávat

3             zvažovat             

4             pochopit


Úloha 9

Ve které části výchozího textu je obsažena domněnka?             

1             Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let.     

2             Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu.                

3             Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici?  

4             Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách.         


Úloha 10

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):

10.1 Karel IV. si přál, aby koruna byla uložena blízko jeho hrobu.            

1             ANO     

2             NE

10.2 Když je koruna vystavena, lze ji ochránit před výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu.

1             NE         

2             ANO

10.3 Koruna je na stálých expozicích zpřístupňována v určeném ceremoniálu.

1             NE         

2             ANO

10.4 Korunní komora je zpřístupněna jednou za pět let, a to jen pár lidem.       

1             NE         

2             ANO


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Velké počáteční písmeno se píše: A. Ve vlastních jménech a ve jménech užívaných jako vlastní Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti Jména hvězdářská a zeměpisná; označují

a) nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části
b) světadíly, země, krajiny apod.
c) útvary členitosti zemského povrchu, tj. ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny apod.

Názvy, jejichž základem jsou jména kotlina, nížina, pánev a tabule, jsou vlastními jmény jen v terminologii zeměpisné, proto se píše např. Malá nížina uherská, ale slezská nížina, hornoslezská uhelná pánev (termíny geologické).

d) vodstva, tj. moře, jezera, řeky apod.
e) obce, městské čtvrti a oblasti, sídliště (jména místní)
f) ulice, náměstí, nábřeží, sady, zahrady, pozemky a jiná podobná prostranství
(Pravidla českého pravopisu, kráceno)

Úloha 11

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána v souladu s pravidly uvedenými ve výchozím textu (ANO), či nikoli (NE):

11.1 Kdy už konečně zůstaneš stát nohama na zemi! Dej si pozor, aby ti tu tvou hlavu v oblacích nepřeválcoval Velký vůz.                

1             ANO     

2             NE

11.2 Nejrozsáhlejší nížinné území na Slovensku je Podunajská nížina. Na východě a na severu na ni navazuje podunajská pahorkatina, na západě sousedí s pohořím Malé Karpaty a jižní strana tvoří státní hranici s Maďarskem.            

1             NE         

2             ANO

11.3 Skvělou učitelkou, která nám ukazuje stav partnerství člověka a jeho civilizace s přírodou, je Krajina, která se rozprostírá všude kolem nás. Od této myšlenky se odvinul projekt Krajina za školou. Více informací získáte na internetu.                

1             ANO     

2             NE

11.4 V nabídce zajímavých turistických oblastí České republiky jsou mimo jiné i Dvořákovy sady v Opavě. Tvoří je poměrně úzký pruh zeleně.          

1             NE         

2             ANO


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12-14

Někteří lidé ohrnují nos, když vidí krysu, Bart Weetjens se však usmívá. Tento belgický designer vymyslel způsob, jak mohou často spílaní hlodavci pomáhat řešit globální problém: vyhledávat miny, jichž je v 69 zemích roztroušeno asi 60 milionů. Často se k jejich odhalování používají psi, „já jsem však věděl, že výcvik krys je jednodušší“, říká Weetjens, který tato zvířata v dětství choval. Krysy i málo váží, takže miny pod nimi nevybuchují. V tropických oblastech, kde je uloženo mnoho výbušnin, zůstávají zdravé a je levné je rozmnožovat a chovat.
(National Geographic 10/2008)

Úloha 12

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):

12.1 Bart Weetjens se usmívá, když vidí krysy, protože jejich chovem vydělává peníze.             

1             ANO     

2             NE

12.2 Psi se používají k odhalování min častěji, protože jejich výcvik je nejjednodušší.  

1             NE         

2             ANO     

12.3 Výhoda používání krys k odhalování min je v jejich nízké váze a levném chovu.     

1             ANO     

2             NE

12.4 Vyhledávání min je globálním problémem, protože miny jsou roztroušeny ve všech zemích.         

1             NE         

2             ANO     


Úloha 13

Který z následujících nadpisů je nejspíše titulkem výchozího textu?     

1             Krysy a miny     

2             Psi jsou nanic   

3             Spílaní hlodavci               

4             Miny v tropech               


Úloha 14

Který z následujících výrazů ve druhém souvětí výchozího textu je rozvíjen slovem často?       

1             jak         

2             mohou                

1             spílaní

2             pomáhat            


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

Hydratuje svrchní vrstvy pokožky rukou a chrání ji proti nepříznivým vnějším vlivům. Aplikujte denně oříšek krému na hřbet rukou. Masírujte, dokud se krém nevstřebá. Dermatologicky testováno.
(z obalu kosmetického výrobku)

Úloha 15

Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje význam slova hydratuje ve výchozím textu?      

1             zavodňuje         

2             zjemňuje           

3             vyhlazuje           

4             očišťuje              


VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 16

Nejlepší představení z cyklu LiStOVáNí letošní sezóny

http://cesky-jazyk.okhelp.cz/maturita/statni/graf-maturity.png

Úloha 16

Která z následujících interpretací nejvíce odpovídá výchozímu grafu?  

1             Představení Doppler má v divácké anketě za necelé čtvrtletí náskok před ostatními představeními více než 50 % hlasů.  

2             Od konce dubna do poloviny července 2009 hlasovalo v anketě 115 lidí, z toho 65 pro představení Doppler.    

3             Smrtihlav Hezoun i Gottland se v divácké oblibě dostali do první trojice, obě tato představení překročila hranici 10 diváků, pro Smrtihlava hlasovalo téměř 14 diváků.         

4             Merekvice a Zimní bitva se v žebříčku LiStOVáNí drží na čtvrtém a pátém místě, dohromady obě představení získala 10 % z celkových 115 hlasů.


Odpověděly jste na všech 25 otázek a jste si jisté odpověďmi. Nyní sečtete čísla, která jste si zapsala, a výsledné číslo zapište do odpovědního boxu.

ODPOVĚDNÍ BOX JE ZDE

Zítra ráno zveřejním správné odpovědi! I správný součet a zveřejním i ty, které správně odpoví, na panelu cti!

Tak jak se vám to líbilo? Dala byste dnes maturitu, nebo byste měla problém?

   
30.05.2013 - Redakční novinky - autor: Radek Kříž

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [66] risina [*]

  Maryene — #61 Neměli bychom zapomínat, že tohle je jen jedna ze 3 částí maturity z češtiny. Stejnou váhu mají i další dvě části - písemná (slohová) práce a ústní zkouška, založená na přečtených knihách, která spočívá v rozboru uměleckého a neuměleckého textu.

  superkarma: 0 30.05.2013, 22:01:29
 2. avatar
  [65] risina [*]

  Rikina — #59 Právě že výuka tak nevypadá, proto ty nářky maturantů, že je to moc těžký...

  superkarma: 0 30.05.2013, 21:59:18
 3. avatar
  [64] risina [*]

  step1 — #56 Vyžaduje se čtení a kontroluje se porozumění té tabulky nebo grafu nebo jak se to odborně jmenuje. A tam jsou čísla a procenta, není to prostý text Sml80.

  superkarma: 0 30.05.2013, 21:57:39
 4. avatar
  [63] margot [*]

  test mi přijde naprosto normální a zcela přiměřený znalostem středoškoláka - pokud si s ním někdo neporadí, aby aspoň prolezl, neměl na střední škole co pohledávat, notabene, aby získal maturitu. z otázek je 1/4 na gramatiku, zbytek na prokázání porozumění textu, analýzu, logiku. jedna z mála pozitivních věcí, které na dnešním školství vítám je, že už se děti nemusí tupě biflovat tunu věcí, které v životě neupotřebí a že je kladen důraz více na samostatnou práci a uvažování.

  superkarma: 1 30.05.2013, 21:33:17
 5. [62] helešicová [*]

  Bohužel nemám nato ,ale umím jiné věci .

  superkarma: 0 30.05.2013, 21:21:02
 6. [61] Maryene [*]

  Podle mého názoru je to spíš logika a ne čeština, nevím, jak potom dnešní maturanti mají zvládat gramatiku. Středoškolák podobné dotazy spíš může cítit jako chytáky a bude více tipovat a hádat než odpovídat správně, zamotá se do toho hned napočátku. Jestli takové otázky mají být obrazem dnešní maturity, tak to jsem blázen a nevím, co se ještě pořád vymýšlí a neponechá se to, co bylo dobré. Protože všechno co máme z dob minulých by se nemělo zatracovat.

  1. na komentář reaguje risina — #66
  superkarma: 0 30.05.2013, 20:52:37

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [60] Rikina [*]

  ... a bohužel musím konstatovat, že zatímco maturitu z češtiny jsem úspěšně absolvovala za jedna, k tomuto pociťuji takový odpor, že už jen proto bych nejspíš neuspěla. Sml80

  superkarma: 0 30.05.2013, 20:27:09
 2. [59] Rikina [*]

  risina — #35 ano, pokud nějak podobně vypadá test na studijní předpoklady, budiž. I když i to mi přijde jako ptákovina. Sml57 Ale tohle měla být zkouška z jazyka českého. Ne z vnímání textu. Sml80 Jestli adekvátně tomu vypadá i výuka, tak už se nedivím těm tunám hrubek v internetových diskuzích, a názorům, že není důležitá forma, ale obsah. Sml15 Člověk by zaplakal.

  1. na komentář reaguje risina — #65
  superkarma: 0 30.05.2013, 20:22:56
 3. avatar
  [58] fulfy [*]

  Upřímně? Nemam na to, ale umím zase jiné praktické věci

  superkarma: 0 30.05.2013, 20:16:46
 4. avatar
  [57] Claire [*]

  škoda, že jsem dorazila dlouho, jinak bych se pobavilaSml22Sml22Sml22,musím se učit na přijímačkySml32Sml32Sml32

  superkarma: 0 30.05.2013, 19:49:58
 5. [56] step1 [*]

  risina — #45 V této úloze se přece nevyžaduje vytváření různých   forem    grafického   znázornění     (tabulky,  diagramy,    grafy, schémata apod.). Tady se jedná o pečlivé přečtení textu a rozlišení, zda se píše o  procentech nebo o počtu hlasů. Jde o vnímání textu.

  1. na komentář reaguje risina — #64
  superkarma: 0 30.05.2013, 18:13:19
 6. [55] janaf [*]

  já to nedávám, došel mi rum Sml15

  superkarma: 0 30.05.2013, 17:33:13
 7. avatar
  [54] RosaGloriaDei [*]

  PS: byla to generálka maturit - podzim 2010 - základní úroveň obtížnosti Sml57

  superkarma: 0 30.05.2013, 16:55:57
 8. avatar
  [53] RosaGloriaDei [*]

  Radek Kříž — #40 napadá mě jediné "protože", ale nějak nemohu dohledat, že by bylo použití daného výrazu bez číslovky nesprávné

  mě pro změnu dostala třináctka

  superkarma: 0 30.05.2013, 16:28:42
 9. avatar
  [52] saruz [*]

  A zítra uvidím, jestli jsem odmaturovala Sml30

  superkarma: 0 30.05.2013, 16:17:47
 10. avatar
  [51] ekleinovka [*]

  Kdepak na mne s otázkami, jsem ráda, že se odreaguju, ale mám vypnuto, nebýt lexaurinu, tak nevím, jak zvládnu zítřek je ve hvězdách

  superkarma: 0 30.05.2013, 15:03:20
 11. avatar
  [50] daska59 [*]

  Tak snad jsem se nepřepočítala Sml16. Doufám, že mám dobře, ale v tak složitém jazyku jako je čeština, se chybička lehce vloudí.

  superkarma: 0 30.05.2013, 15:01:19
 12. avatar
  [49] Radek Kříž [*]

  margot — #46 mělo to být jinak,, ale kdo odpoví správně dojde ke správnému výsledku, tak tedy nechávám čísla jak jsou...

  Hezký den...

  superkarma: 0 30.05.2013, 14:47:19
 13. avatar
  [48] dasena [*]

  už mám 4 otázkySml30

  superkarma: 0 30.05.2013, 14:42:08
 14. avatar
  [47] lenig [*]

  teď mám hoňku, nechám si to na později Sml80

  superkarma: 0 30.05.2013, 14:16:44
 15. avatar
  [46] margot [*]

  čísla u odpovědí úlohy 14 jsou OK? nemá tam být jak u ostatních otázek 1,2,3,4?

  jinak koukám, že mít šikovně blbě odpovědi, šlo by se dopracovat ke správnému výsledkuSml57

  1. na komentář reaguje Radek Kříž — #49
  superkarma: 0 30.05.2013, 14:11:57
 16. avatar
  [45] risina [*]

  step1 — #43 Znaménko % a čísla není text Sml23. A vztah mezi 115 lidmi a 100% atd.taky ne Sml23. A poznámka "počet hlasů" může být pro někoho, kdo nezná procenta, zavádějící  Sml80.Jasně, předpokládá se, že maturanti by tohle vědět měli, nicméně trvám na tom, že tohle je spíš otázka na matematické kompetence - konkrétně - cituji z rámcových vzdělávacích plánů (to je moderní název pro osnovy): "...absolventi by měli.... číst   a vytvářet   různé   formy    grafického   znázornění     (tabulky,  diagramy,    grafy, schémata apod.)." A pokud vím, matematické kompetence se v českém jazyce nevyučují, i když by samozřejmě měly prolínat více předměty.

  1. na komentář reaguje step1 — #56
  superkarma: 1 30.05.2013, 13:37:41
 17. [44] genduna [*]

  a já se těšila na šifru :-)

  superkarma: 0 30.05.2013, 13:29:05
 18. [43] step1 [*]

  risina — #42 Podle mne je to o správném čtení textu, což patří do češtiny. S matematikou to nemá nic společného, tam se přece nic nepočítá.

  1. na komentář reaguje risina — #45
  superkarma: 0 30.05.2013, 13:06:31
 19. avatar
  [42] risina [*]

  Radek Kříž — #40 Tak to jsem zvědavá, coje správně Sml16. Zrovna tahle otázka je podle mě spíš o matematice než o češtině. Kdo neví, co jsou procenta, tak nemá šanci Sml80.

  1. na komentář reaguje step1 — #43
  superkarma: 0 30.05.2013, 12:19:32
 20. avatar
  [41] viesil [*]

  čeština ujde, ale matematika je teda o dost horší, měli by tu dát test z matiky:-)

  superkarma: 0 30.05.2013, 11:53:36
 21. avatar
  [40] Radek Kříž [*]

  risina — #39 otázka 16

  proč - zítra...

  1. na komentář reaguje risina — #42
  2. na komentář reaguje RosaGloriaDei — #53
  superkarma: 0 30.05.2013, 11:52:09
 22. avatar
  [39] risina [*]

  Radek Kříž — #37 A prozradíte, ve kterém případě?

  1. na komentář reaguje Radek Kříž — #40
  superkarma: 0 30.05.2013, 11:41:53
 23. avatar
  [38] cicinka [*]

  risina — #35 Souhlasím s tebou. Jen já jsem trochu konzerva Sml30 Jak jsem psala, dneska je jiná doba, jiné požadavky na lidi...Sml22

  superkarma: 0 30.05.2013, 11:39:31
 24. avatar
  [37] Radek Kříž [*]

  A k debatě o tom testu... Minimálně v jednom případě bych se do krve hádal, že ta odpověď, která je považována za správnou, je špatná.

  1. na komentář reaguje risina — #39
  superkarma: 0 30.05.2013, 11:34:45
 25. avatar
  [36] Radek Kříž [*]

  step1 — #31 Je, ale nechám to už tak... kdo odpoví správně .. bude mít správný počet...

  superkarma: 0 30.05.2013, 11:32:56
 26. avatar
  [35] risina [*]

  cicinka — #32 Test na obecné studijní přepoklady by ani o konkrétních znalostech neměl být.

  Jinak souhlasím, že takhel postavený test je víc o čtenářské gramotnosti (a úloha 16 spíš o matemtice) než o českém jazyce. Ovšem je fakt, že právě tu čtenářsku gramotnost vživotě potřebujem víc, než pravidla interpunkce nebo postupně rozvíjející přívlastek shodný.

  1. na komentář reaguje cicinka — #38
  2. na komentář reaguje Rikina — #59
  superkarma: 0 30.05.2013, 11:30:55
 27. [34] maartiinkaa [*]

  určitě vyzkouším Sml67

  superkarma: 0 30.05.2013, 11:29:54
 28. avatar
  [33] risina [*]

  Rikina — #26 Těch jednoznačných odpovědí je tam rozhodně víc než tři, řekal bych, že skoro všechny Sml22.

  superkarma: 1 30.05.2013, 11:27:37
 29. avatar
  [32] cicinka [*]

  Rikina — #28 No právě. Mě to taky jako test z češtiny nepřijde. Syn dělal zkušební testy ze SCIO...na češtinu a obecné studijní předpoklady a to prostě není o konkrétních znalostech. Navíc, když jsem chtěla vidět jak to udělal a kde nevěděl, abych ho mohla dodatečně dovzdělat...tak smůla. Testy se odesílají kamsi do tramtárie a dostaneš jen jakési percentily. Ovšem ty, mi opravdu neřeknou, kde moje dítě plave a co neví. Tady mi to přijde jako testy logiky a znalost chytáků. A tento příklad to potvrzuje. Nějakej chytrák vymyslí testy, dá si to patentovat a teď na tom akorát vydělává.

  Zase, když se nad tím zamyslíme, tak dnešní doba je holt o flexibilitě a ne o přísudcích a podmětech a i/y. Takže se musí naučit jak obstát před různými vykuky a lstivými podvodníky a toto je zřejmě dobrá příprava. Rozhodnout se, co je v té chvíli nejlepší.

  Dodnes nemohu ty SCIO testy a výsledky vydýchat.Sml57

  1. na komentář reaguje risina — #35
  superkarma: 0 30.05.2013, 11:18:21
 30. [31] step1 [*]

  Není u úlohy 14 chybné číslování odpovědí?

  1. na komentář reaguje Radek Kříž — #36
  superkarma: 0 30.05.2013, 11:18:07

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme