Zuby jsou důležitou součástí našeho těla. Nejen proto, že jsou hodně vidět, ale i proto, že je k životu potřebujeme. I proto se v našem magazínu tématem zubů i jejich problémy, můstky i zubními náhradami zabýváme.

Tentokrát jsme se zaměřili na zubní implantáty. Na naše otázky odpověděl MUDr. Jan Procházka, vedoucí lékař ze soukromé zubní kliniky Erpet Medical Centrum (http://www.erpetmedical.cz/).

Pane doktore, přišla jsem o starý můstek (rozpadl se) a lékař mi vysvětli, že nejlepší řešení je zubní náhrada ve formě speciálního čepu - zubního implantátu, na který se následně „pověsí“ nový můstek. To mě zaskočilo. Já vůbec nevím, co si pod tím mám představit, o jaký zákrok jde.
Dle Vašeho popisu se zřejmě jedná o situaci, kdy kořen zubu, na kterém dosud držel můstek, je již natolik oslabený, že by nový můstek neudržel a nebyl by tedy funkční. Toto se stává celkem běžně, protože jeden kořen musí najednou delší dobu nést mnohem větší zátěž než jednu korunku a zároveň je poškozen a oslaben broušením, které je bohužel nutné před zhotovením můstku.

zubař

Tento zub – resp. kořen zubu se nahradí implantátem. Implantát je více či méně samořezný šroub, který se zavrtá do kosti a nahradí tak ztracený kořen zubu. Většina implantátů má dvojí závit. Jeden na povrchu, aby šel implantát zašroubovat do kosti a druhý uvnitř, aby do implantátu šla přišroubovat nástavba, která poté nese korunku.

A jak implantát funguje?

Je to jednoduché. Po zavedení implantátu do předem vyvrtaného lůžka je potřeba dát implantátu čas, aby do jeho povrchu vrostla kost. Pevné připojení kosti k povrchu implantátu je podstatou jeho vlastního držení. Následně se našroubuje do „nového“ kořene nástavba a zhotoví se nová protetická práce – ve Vašem případě můstek.

Z ošetření implantáty není vůbec nutné mít strach, nejedná se o žádné „nastřelování zubů do dásní“ ale o šetrné zavrtání implantátu do předem připravené dírky - takzvané štoly v kosti. Toto celé ošetření se provádí v lokální anestezii a dá se označit za mnohem příjemnější než trhání zubů. Náhrada zubů implantáty je tedy elegantní a efektivní metoda jak co nejpřirozenějším způsobem nahradit plně funkční a estetický chrup.

Historie implantátů

Zubní implantát - jak dlouho se již tato metoda používá a jaké s ní máte zkušenosti?
První pokusy o náhradu zubů pomocí „implantátů“ se datují na počátek 19. století, kdy se hrstka zubních lékařů začala zabývat touto myšlenkou. Tyto takzvané praimplantáty se vyráběly ze zlata, slonoviny, porcelánu a kaučuku, avšak tyto první v pravdě průkopnické pokusy neměly delšího trvání.

Historie zubních implantátů, které již měly zásadnější vliv na zlepšení funkce chrupu, sahá do 30. let minulého století, kdy vývoj začal zaváděním speciálních implantátů mezi kost a dáseň tzv. subperiostálních implantátů.

zuby

Ve 20. století prodělal tento stomatologický obor bouřlivý rozvoj s řadou úspěchů i neúspěchů. Během času se vyzkoušelo mnoho tvarů a materiálů pro výrobu implantátů. Zkušenosti však ukázaly, že nejvhodnějším tvarem, pro náhradu zubů, je tvar šroubu. Z materiálů se nejvíce osvědčil kov titan, který vyhovuje jak svou „bioinertností“ netečností vůči živé tkáni, tak svou mechanickou odolností.

Zubní implantáty z dnešního pohledu jsou tedy titanové šroubky válcového tvaru, které se zavádějí do kosti.

Klinika Erpet Medical centrum

Na naší klinice Erpet Medical centrum se implantologii věnujeme denně a takzvaní implantologičtí pacienti tvoří nemalou část naší klientely. Naše zkušenosti jsou vynikající, protože pomocí implantologie je dnes možné řešit případy, kdy pacienti chodili bezzubí, měli chrup s mezerami či nosili nevyhovující snímací náhrady. Není větší satisfakcí, než když se pacientům i díky implantátům vrátí ztracené sebevědomí a mohou si zase naplno užívat požitek z jídla a být také společensky plně rehabilitováni. Podaří-li se úsilí implantologa a protetika dotáhnout do úspěšného konce, výsledkem je práce, která je v ústech pacienta pro laikovo oko k nerozeznání od vlastních zubů.

Díky nákladnému výzkumu povrchu implantátů je dnes vhojení do kosti považováno takřka za uzavřenou záležitost a všechny kvalitní systémy mají úspěšnost vhojení někde okolo 95 - 98 % i výše. I přes značný pokrok a vývoj je určité procento implantátů, které se nevhojí, ale většinou na to má vliv celkový zdravotní stav pacienta, než to, že implantát je cizí těleso v kosti a ta ho odmítne.

Pro jaké problémy je implantát vhodný?
Zubní implantát je velmi elegantní řešení v případě, že někde v ústech chybí zub, či jejich skupina. Proč elegantní? Z jednoho důvodu. Pomocí implantátů jsme totiž schopni rehabilitovat chrup bez jakéhokoliv „poškození“ okolních zubů. Dříve totiž byly možnosti pouze dvě. Snímací protéza, tedy lidově řečeno vyndavací zuby, nebo fixní můstek. V podstatě se dá nahradit jakýkoliv zub, ale většinou se to nedělá. Většinou se nenahrazují osmičky, málokdy sedmičky. Ostatní zuby se nahrazují podle potřeby. Implantáty se v dnešní době dá ošetřit většina bezzubých čelistí, kde se buď zlepšuje držení celkových protéz, nebo se pacient těchto protéz zbaví úplně a má fixní můstek. Další využití je buď u náhrady jednotlivých zubů, kdy se nemusí poškodit okolní zuby nabroušením pro výrobu fixního můstku, nebo tam, kde tento můstek již vytvořit nejde, protože chybí pilířové zuby.

Je to řešení dlouhodobé, nebo „navždy“?
Ano jedná se o dlouhodobé řešení v řádech desítek let. Záleží však vždy na přístupu pacienta, jakým způsobem se o svůj „nový“ chrup stará. Správnou péčí lze v podstatě prodloužit životnost implantátů a naopak. Špatnou či žádnou péčí lze způsobit selhání implantátu. Předpokladem jsou samozřejmě také pravidelné návštěvy dentální hygienistky (1 x za půl roku) a preventivní prohlídky u zubního lékaře.

Možnosti implantátů

Kolik u vás takový implantát stojí a z jakého je materiálu?
Cena jednoho implantátu včetně korunky se v našem zařízení pohybuje od 26 000 Kč (implantát DENTIS) po  36 000 Kč (implantát Straumann). Jedná se o finální cenu včetně všech návštěv, kontrol, RTG snímků, otisků, lokální anestezie atd.  V případě, že se nahrazuje více zubů vedle sebe, stačí například zavést 1 implantát a na ten dát tříčlenný můstek. Pak je cena 1 šroubu cca 10 000 Kč (DENTIS) až 20 000 Kč (Straumann) a cena za jednu korunku (jeden člen můstku) se pohybuje kolem 10 000 Kč, plus ostatní spojené náklady. Pak by celková cena tříčlenného můstku na implantátu byla kolem 45 000 Kč (DENTIS) až 55 000 Kč (Straumann).

Samotný implantát (nahrazující kořen zubu) je titanový šroubek a korunka či můstek jsou ve většině případů metalokeramické nebo celokeramické.

zuby

Provádí se zákrok v anestezii?
Ano, celé ošetření se provádí v lokální anestezii a dá se označit za mnohem příjemnější než trhání zubů. Pokud se zavádí implantátů více, nebo na přání pacienta (např. při velkém strachu), je možné provést ošetření i v celkové anestezii či analgosedaci – v obou případech je to za přítomnosti anesteziologa.

Jsou nějaká zdravotní omezení, pro koho není implantát vhodný?
Implantáty mají velmi široké použití, avšak jsou situace, kdy by se mělo spíše volit jiné řešení. Pacient by měl být v podstatě zdráv, neměl by trpět žádnou závažnou chorobou a je lepší, když není kuřák. Mezi nejčastější takzvané „kontraindikace“ například patří neléčená cukrovka, závažné choroby srdce, léčba osteoporózy pomocí léků patřících do skupiny bisfosfonátů, vzhledem k nutnosti chirurgického výkonu pro zavedení implantátu jsou to také tzv. krvácivé choroby, ale také těhotenství. Dříve se například implantáty nedoporučovaly kuřákům, protože kouření výrazně zpomaluje a zhoršuje prokrvení tkání v dutině ústní a zpomaluje tak i hojení. Dnes se dají implantáty zavádět i mírným kuřákům.

http://www.erpetmedical.cz/

erpet

Reklama